Usługi - 120814-2019

15/03/2019    S53

Luksemburg-Luksemburg: 06A40/2019/M002 – Umowa dotycząca konserwacji budynków i instalacji technicznych Domu Europejskiego w Hadze, Sofii i Valletcie

2019/S 053-120814

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 049-111579)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Bâtiment Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: L-2929
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Direction des infrastructures — Contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://europarl.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

06A40/2019/M002 – Umowa dotycząca konserwacji budynków i instalacji technicznych Domu Europejskiego w Hadze, Sofii i Valletcie

Numer referencyjny: 06A40/2019/M002
II.1.2)Główny kod CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Konserwacja budynków i instalacji technicznych Domu Europejskiego (biuro łącznikowe Parlamentu Europejskiego + przedstawicielstwo Komisji Europejskiej) w Hadze, Sofii i Valletcie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 049-111579

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Bezpłatny, nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4368