Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Pomagajte nam izboljšati spletišče TED in izpolnite našo kratko anketo.

Storitve - 121760-2017

Prikaži skrčeni pogled

01/04/2017    S65    Evropsko računsko sodišče - Storitve - Dodatne informacije - Konkurenčen postopek s pogajanji 

Luksemburg-Luxembourg: Izvajanje gostinskih storitev na Evropskem računskem sodišču

2017/S 065-121760

Obvestilo o popravku

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 21.3.2017, 2017/S 056-103030)

Evropsko računsko sodišče, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUKSEMBURG. Contact: ECA Procurement Service. Tel. +352 4398-47611. Faks +352 4398-46667. E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Namesto 

III.1.3) Tehnična in strokovna sposobnost:

(...)

Sklop 1:

(...)

(b) kandidati morajo zagotoviti seznam 3 primerov podobnih naročil, izvedenih v zadnjih 3 letih, vsakega s prometom kandidata najmanj 500 000 EUR na leto/stranko. Gostinske storitve morajo vključevati masovne gostinske storitve ter storitve za prireditve in formalne priložnosti.

Vsaka referenca mora vsebovati naslednje informacije:

— ime stranke (javne ali zasebne),

— kratek opis zagotovljenih storitev (vrsta storitve, vrednost, datum izvedbe),

— izjave o zadovoljivi izvedbi, ki jih izdajo stranke, morajo biti priložene vsaki referenci;

(c) kandidati ...

Beri 

III.1.3) Tehnična in strokovna sposobnost:

(...)

Sklop 1:

(...)

(b) kandidati morajo zagotoviti seznam 3 primerov podobnih naročil, izvedenih v zadnjih 3 letih, vsakega s prometom kandidata najmanj 500 000 EUR na leto/stranko. Gostinske storitve morajo vključevati masovne gostinske storitve ter storitve za prireditve in formalne priložnosti.

Vsaka referenca mora vključevati informacije, navedene v obvestilu o naročilu.

Primeri naročil lahko vključujejo vse storitve ali dele le-teh (masovne gostinske storitve ali storitve za prireditve in formalne priložnosti). Vendar mora podjetje dokazati izkušnje z obema vrstama gostinskih storitev, vključno s celotno pripravo menijev na kraju samem v obeh primerih;

(c) kandidati ...