Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 121760-2017

Prikaži skrčeni pogled

01/04/2017    S65    Evropsko računsko sodišče - Storitve - Dodatne informacije - Konkurenčen postopek s pogajanji 

Luksemburg-Luxembourg: Izvajanje gostinskih storitev na Evropskem računskem sodišču

2017/S 065-121760

Obvestilo o popravku

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 21.3.2017, 2017/S 056-103030)

Evropsko računsko sodišče, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUKSEMBURG. Contact: ECA Procurement Service. Tel. +352 4398-47611. Faks +352 4398-46667. E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Namesto 

III.1.3) Tehnična in strokovna sposobnost:

(...)

Sklop 1:

(...)

(b) kandidati morajo zagotoviti seznam 3 primerov podobnih naročil, izvedenih v zadnjih 3 letih, vsakega s prometom kandidata najmanj 500 000 EUR na leto/stranko. Gostinske storitve morajo vključevati masovne gostinske storitve ter storitve za prireditve in formalne priložnosti.

Vsaka referenca mora vsebovati naslednje informacije:

— ime stranke (javne ali zasebne),

— kratek opis zagotovljenih storitev (vrsta storitve, vrednost, datum izvedbe),

— izjave o zadovoljivi izvedbi, ki jih izdajo stranke, morajo biti priložene vsaki referenci;

(c) kandidati ...

Beri 

III.1.3) Tehnična in strokovna sposobnost:

(...)

Sklop 1:

(...)

(b) kandidati morajo zagotoviti seznam 3 primerov podobnih naročil, izvedenih v zadnjih 3 letih, vsakega s prometom kandidata najmanj 500 000 EUR na leto/stranko. Gostinske storitve morajo vključevati masovne gostinske storitve ter storitve za prireditve in formalne priložnosti.

Vsaka referenca mora vključevati informacije, navedene v obvestilu o naročilu.

Primeri naročil lahko vključujejo vse storitve ali dele le-teh (masovne gostinske storitve ali storitve za prireditve in formalne priložnosti). Vendar mora podjetje dokazati izkušnje z obema vrstama gostinskih storitev, vključno s celotno pripravo menijev na kraju samem v obeh primerih;

(c) kandidati ...