Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 123125-2018

21/03/2018    S56

Letonia-Riga: Furnizarea unui instrument de măsurare a neutralității nete (NN)

2018/S 056-123125

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Biroul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Biroul OAREC)
Adresă: ZA Meierovica Bulvaris 14, 2nd Floor
Localitate: Riga
Cod NUTS: LV006 Rīga
Cod poștal: LV-1050
Țară: Letonia
E-mail: procurement@berec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.berec.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3097
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Oficiul OAREC
Adresă: ZA Meierovica Bulvaris 14, 2nd Floor
Localitate: Riga
Cod poștal: LV-1050
Țară: Letonia
Persoană de contact: Procurement team
E-mail: procurement@berec.europa.eu
Cod NUTS: LV006 Rīga
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.berec.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea unui instrument de măsurare a neutralității nete (NN)

Număr de referinţă: BEREC/2018/01/OT
II.1.2)Cod CPV principal
72240000 Servicii de analiză şi de programare de sisteme
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea unui instrument de măsurare a neutralității nete (NN).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72250000 Servicii pentru sisteme şi asistenţă
72260000 Servicii de software
72320000 Servicii de baze de date
72420000 Servicii de dezvoltare de internet
50000000 Servicii de reparare şi întreţinere
48610000 Sisteme de baze de date
48810000 Sisteme de informare
48750000 Pachete software de încărcare a mediilor de stocare
48326000 Pachete software de cartografie
72413000 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LV006 Rīga
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Primul obiectiv al licitației este dezvoltarea, implementarea, testarea și validarea unui instrument de măsurare a neutralității nete (NN), pe o perioadă de 12 luni. Al 2-lea obiectiv este de a furniza servicii de asistență Autorității Contractante (Oficiul OAREC) și ANR-urlor în perioada următoare de 36 de luni. Instrumentul va implementa un instrument de măsurare software cu sursă deschisă pentru monitorizarea aspectelor privind calitatea serviciilor (QoS) ale serviciilor de acces la Internet, cum ar fi viteza și întârzierea, precum și aspecte de gestionare a traficului, cum ar fi blocarea și reducerea accesului la aplicații bazate pe Internet, blocarea porturilor etc. Produsul va include, de asemenea, o implementare de referință a instrumentului și un portal OAREC pentru publicarea rezultatelor măsurătorilor înregistrate cu ajutorul instrumentului. Acesta va fi o "referință" pentru ANR-uri în sensul că va oferi o soluție prototip de lucru, disponibilă de la Autoritatea Contractantă pentru ANR-urile individuale, care pot opta pentru și implementa soluția fie integral, fie prin adoptarea anumitor module / funcții .

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 240 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata inițială a contractului este de 12 luni, reînnoită automat de maximum 3 ori (durata maximă nu trebuie să depășească 48 de luni).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/05/2018
Ora locală: 10:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/05/2018
Ora locală: 11:00

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/03/2018