Roboty budowlane - 123362-2014

TITytułPolska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg
NDNumer publikacji ogłoszenia123362-2014
PDData publikacji11/04/2014
OJNumer wydania Dz.U. S72
TWMiejscowość nabywcyBIAŁYSTOK
AUNazwa urzędowa nabywcyPodlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy3 - Władze lokalne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany08/04/2014
DTTermin składania ofert19/05/2014
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232300 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45222000 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL34
IAAdres internetowy (URL)http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE