Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 124991-2016

13/04/2016    S72

Belgia-Bruxelles: Prestare de servicii legate de organizarea de evenimente de comunicare instituțională, PO/2016-05/A2

2016/S 072-124991

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Communication, Unit A2, Corporate Communication Contracts
Adresă: rue de la Loi 56
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Anna Stolarska
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
Adresa profilului cumpărătorului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
Adresă: Rävala 4
Localitate: Tallinn
Cod NUTS: EE EESTI
Cod poștal: 10143
Țară: Estonia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eulisa.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Secretariatul General al Consiliului
Adresă: rue de la Loi 175
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/secretary-general/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)
Adresă: rond point Schuman 9A
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1046
Țară: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comitetul Economic și Social European
Adresă: rue Belliard 99
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)
Adresă: rue Wiertz 60
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)
Adresă: rue Wiertz 60
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Întreprinderea comună Pile de combustie și hidrogen 2 (întreprinderea comună FCH 2)
Adresă: avenue de la Toison d'Or 56–60
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1060
Țară: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://fch.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1, avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg Cedex
Cod NUTS: FR FRANCE
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare
Adresă: Covent Garden, place Charles Rogier 16
Localitate: Saint-Josse-ten-Noode
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1210
Țară: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://erc.europa.eu/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Medicamente
Adresă: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Localitate: London
Cod NUTS: UKI LONDON
Cod poștal: E14 5EU
Țară: Regatul Unit
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.ema.europa.eu/ema/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Adresă: 103 rue de Grenelle
Localitate: Paris Cedex 07
Cod NUTS: FR FRANCE
Cod poștal: 75345
Țară: Franţa
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.esma.europa.eu/
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Prestare de servicii legate de organizarea de evenimente de comunicare instituțională, PO/2016-05/A2.

Număr de referinţă: PO/2016-05/A2.
II.1.2)Cod CPV principal
79950000 Servicii de organizare de expoziţii, de târguri şi de congrese
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractantul va fi responsabil cu furnizarea unei întregi game de servicii și produse conexe legate de organizarea de evenimente în numele autorității contractante. Evenimentele vor avea loc atât pe teritoriul Uniunii Europene, cât și în afara acestuia și pot lua diverse forme, care includ, dar nu se limitează la următoarele: dialoguri cu cetățenii, conferințe importante, participare la evenimente internaționale, târguri și expoziții sau evenimente virtuale.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 30 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79951000 Servicii de organizare de seminarii
79992000 Servicii de recepţie
79956000 Servicii de organizare de târguri şi expoziţii
79952000 Servicii pentru evenimente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

în întreaga lume.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea caietul de sarcini al licitației.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

a se vedea contractul.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Trebuie verificate de ofertanți.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

a se vedea adresa de internet indicată la punctul I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată la punctul I.3.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 31/05/2016
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/06/2016
Ora locală: 15:00
Locul:

Comisia Europeană, Directorate-General for Communication, Unit A2, rue de la Loi 56, Brussels, BELGIA. Punct de întâlnire în hol (este necesară înregistrarea).

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

2 persoane pentru fiecare ofertă. Se solicită comunicarea numelor la adresa de e-mail menționată în punctul I.1).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

A se verifica periodic site-ul: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433 întrucât ar putea fi publicate informații suplimentare pe parcursul procedurii.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1, avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/04/2016