Storitve - 125490-2017

05/04/2017    S67

Belgija-Bruselj: Storitve usposabljanja za program „certificiranja“

2017/S 067-125490

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, direction générale des ressources humaines et de la sécurité, unité DDG.HR.R.1 «Finances, marchés publics et contrôle interne»
Poštni naslov: bureau SC 11 6/28
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en
Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2212
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve usposabljanja za program „certificiranja“.

Referenčna številka dokumenta: EPSO/EUSA/PO/2016/056.
II.1.2)Glavna koda CPV
80400000 Storitve izobraževanja odraslih in druge izobraževalne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega javnega razpisa je skleniti zaporedno večkratno okvirno pogodbo, z začetkom proračunskega leta 2018, z največ 2 ponudnikoma storitev za pripravo, organizacijsko upravljanje in izvajanje programa usposabljanja v zvezi s „postopkom certificiranja“ v imenu Evropske šole za upravo (EUSA), ki zastopa naročnika, Evropsko komisijo. Pridobitev certifikata omogoča uradnikom institucije napredovanje iz kategorije asistenta v kategorijo upravnega uslužbenca. Glej spletno stran, navedeno v oddelku I.3.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Šifra NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

storitve bo treba zagotoviti v Bruslju in Luxembourgu, v prostorih za usposabljanje, ki jih zagotovi Šola.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izvajalec bo zagotovil naslednje storitve, kot je opisano v specifikacijah (glej spletno stran, navedeno v oddelku I.3):

I. izvajanje obstoječih modulov iz programa usposabljanja z uvedbo sprememb, sprejetih v dogovoru s Šolo (glej točko 1.2.3);

II. razvoj novih modulov, ki jih zahteva Šola, ali prilagoditev obstoječih. To vključuje tudi pripravo vsebine dokumentacije tečajev (glej točko 1.2.4);

III. oblikovanje predloga ekipe za Šolo, zlasti izvajalcev usposabljanja za izvajanje programa (glej točko 1.2.5);

IV. tiskanje in dostava priročnikov za tečaj in potrebne dokumentacije na lokacijo, predvideno za usposabljanje (glej točko 1.2.6);

V. prispevanje k postopku ocenjevanja, ki ga določi Šola, in prevzem, v splošnem smislu, vloge svetovalca in asistenta za izboljšanje kakovosti in ustreznosti modulov usposabljanja (glej točko 1.2.7).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Upravna sredstva EU.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 2
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 23/05/2017
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 30/05/2017
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

glej spletno stran, navedeno v oddelku I.3, in povabilo k oddaji ponudb (točka 8).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

glej spletno stran, navedeno v oddelku I.3, in povabilo k oddaji ponudb (točka 8).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.3)Dodatne informacije:

Glej spletno stran, navedeno v oddelku I.3. Spletna stran se bo redno posodabljala; za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom so torej odgovorni ponudniki. Tiskana različica ne bo izdana.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

glej spletno stran, navedeno v oddelku I.3.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24/03/2017