Usługi - 126240-2017

TITytułPolska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
NDNr dokumentu126240-2017
PDData publikacji05/04/2017
OJDz.U. S67
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiZakład Ubezpieczeń Społecznych
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany03/04/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV50312000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
50312100 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych
50312300 - Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych
72514300 - Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
72611000 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego
OCPierwotny kod CPV50312000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
50312100 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych
50312300 - Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych
72514300 - Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
72611000 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.zus.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE