29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 128-2021

04/01/2021    S1

Francja-Caen: Roboty budowlane

2021/S 001-000128

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centre hospitalier universitaire
Krajowy numer identyfikacyjny: 26140093100018
Adres pocztowy: Avenue de la Côte de Nacre
Miejscowość: Caen
Kod NUTS: FRD1 Basse-Normandie
Kod pocztowy: 14033
Państwo: Francja
E-mail: desaintroman-a@chu-caen.fr
Tel.: +33 231065333
Faks: +33 231064913
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.chu-caen.fr/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Établissement public de santé
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Construction du bâtiment biologie et du bâtiment logistique — pharmacie administration pour la reconstruction du CHU de Caen — opération anticipée

Numer referencyjny: 2020061
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Construction des bâtiments biologie et logistique, pharmacie, administration d'une surface totale d'environ 25 000 m2 — la construction d'un bâtiment de biologie (surface environ 15 200 m2) — la construction d'un bâtiment de logistique, pharmacie et administration (surface environ 9 800 m2) — les aménagements extérieurs périphériques à ces bâtiments — la démolition de bâtiments.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 54 562 994.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45112500 Usuwanie gleby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRD11 Calvados
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Avenue de la Côte de Nacre.

II.2.4)Opis zamówienia:

Terrassements — VRD — aménagements extérieurs.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRD11 Calvados
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Avenue de la Côte de Nacre.

II.2.4)Opis zamówienia:

Espaces verts.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111100 Roboty w zakresie burzenia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRD11 Calvados
II.2.4)Opis zamówienia:

Démolitions — désamiantage.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45223220 Roboty zadaszeniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRD11 Calvados
II.2.4)Opis zamówienia:

Gros œuvre — clos et couvert — Aménagement intérieur.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45421152 Instalowanie ścianek działowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRD11 Calvados
II.2.4)Opis zamówienia:

Cloisons de laboratoires — cloisons isothermes.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42415100 Pojazdy z podnośnikami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRD11 Calvados
II.2.4)Opis zamówienia:

Appareils élévateurs.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRD11 Calvados
II.2.4)Opis zamówienia:

Chauffage ventilation — conditionnement d'air — plomberie sanitaire.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231500 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRD11 Calvados
II.2.4)Opis zamówienia:

Fluides médicaux.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRD11 Calvados
II.2.4)Opis zamówienia:

Électricité.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31625100 Systemy wykrywania ognia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRD11 Calvados
II.2.4)Opis zamówienia:

Système de sécurité incendie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42121000 Silniki i generatory mocy hydrauliczne lub pneumatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRD11 Calvados
II.2.4)Opis zamówienia:

Transport pneumatique.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRD11 Calvados
II.2.4)Opis zamówienia:

Équipements de laboratoires.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 114-275586
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 20202191
Część nr: 1
Nazwa:

Terrassement VRD aménagements extérieurs

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eurovia
Adres pocztowy: ZI Caen Canal
Miejscowość: Blainville-sur-Orne
Kod NUTS: FRD11 Calvados
Kod pocztowy: 14550
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 127 807.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 20202192
Część nr: 2
Nazwa:

Espaces verts

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Vallois
Adres pocztowy: Le Vashouis
Miejscowość: Mirville
Kod NUTS: FRD11 Calvados
Kod pocztowy: 76210
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 466 774.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 20202193
Część nr: 3
Nazwa:

Démolitions désamiantage

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Global Dépollution
Adres pocztowy: 5825 rue des Carrières La Glacerie
Miejscowość: Cherbourg
Kod NUTS: FRD12 Manche
Kod pocztowy: 50470
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 637 376.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 20202194
Część nr: 4
Nazwa:

Gros œuvre clos couvert aménagement intérieur

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eiffage Construction Basse-Normandie
Adres pocztowy: 102 avenue Henry-Cheron, BP 6121
Miejscowość: Caen Cedex 4
Kod NUTS: FRD11 Calvados
Kod pocztowy: 14064
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 28 620 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 20202195
Część nr: 5
Nazwa:

Cloisons de laboratoires cloisons isothermes

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Dagard
Adres pocztowy: Route du Stade
Miejscowość: Boussac
Kod NUTS: FRI22 Creuse
Kod pocztowy: 23600
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 122 996.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 20202196
Część nr: 6
Nazwa:

Appareils élévateurs

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Kone
Adres pocztowy: 28 boulevard Industriel
Miejscowość: Saint-Étienne-du-Rouvray
Kod NUTS: FRD22 Seine-Maritime
Kod pocztowy: 76800
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 449 849.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 20202197
Część nr: 7
Nazwa:

Chauffage ventilation — conditionnement d'air — plomberie sanitaire

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Entreprise Fouchard
Adres pocztowy: Avenue de Verdun
Miejscowość: Coutances
Kod NUTS: FRD12 Manche
Kod pocztowy: 50200
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 476 895.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 20202198
Część nr: 8
Nazwa:

Fluides Médicaux

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Mauger Gaz Médicaux
Adres pocztowy: Rue Georges-Charpak
Miejscowość: Saint-Jean-du-Cardonnay
Kod NUTS: FRD22 Seine-Maritime
Kod pocztowy: 76150
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 461 547.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 20202199
Część nr: 9
Nazwa:

Électricité

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SNEF
Adres pocztowy: 6 rue Jacques-Daguerre
Miejscowość: Mondeville
Kod NUTS: FRD1 Basse-Normandie
Kod pocztowy: 14120
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 460 571.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 20202200
Część nr: 10
Nazwa:

Système de sécurité incendie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: CEGELEC 3S
Adres pocztowy: 4 rue Ampère
Miejscowość: Cormelles-le-Royal
Kod NUTS: FRD11 Calvados
Kod pocztowy: 14123
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 328 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 20202201
Część nr: 11
Nazwa:

Transport pneumatique

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Aerocom & Co Systèmes de Communication
Adres pocztowy: 13 rue de l'Artisanat
Miejscowość: Krautergersheim
Kod NUTS: FRF3 Lorraine
Kod pocztowy: 67880
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 521 540.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 20202202
Część nr: 12
Nazwa:

Équipements de laboratoire

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Société nouvelle Equip Labo
Adres pocztowy: 15-23 boulevard de l'Industrie
Miejscowość: Nazelles-Négron
Kod NUTS: FRB03 Indre
Kod pocztowy: 37530
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 889 636.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de la présente publication. Pendant ce délai, les marchés signés le 29.12.2020 sont consultables, dans le respect des secrets protégés par la loi, à la direction des ressources matérielles, sur rendez-vous au +33 231065333.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Caen
Adres pocztowy: 3 rue Arthur-Leduc, BP 25086
Miejscowość: Caen Cedex 4
Kod pocztowy: 14050
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Tel.: +33 231707272
Faks: +33 231524217
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des litiges
Adres pocztowy: Immeuble Skyline, 22, mail Pablo-Picasso, BP 24209
Miejscowość: Nantes
Kod pocztowy: 44035
Państwo: Francja
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Greffe du tribunal administratif de Caen
Adres pocztowy: 3 rue Arthur-Leduc, BP 25086
Miejscowość: Caen Cedex 4
Kod pocztowy: 14050
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Tel.: +33 231707272
Faks: +33 231524217
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2020