Servicii - 129870-2020

18/03/2020    S55

Italia-Parma: Furnizarea de servicii de îngrijire a copiilor pentru copiii personalului EFSA

2020/S 055-129870

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 046-107704)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
Adresă: Via Carlo Magno 1A
Localitate: Parma
Cod NUTS: ITH52 Parma
Cod poștal: 43126
Țară: Italia
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de servicii de îngrijire a copiilor pentru copiii personalului EFSA

Număr de referinţă: OC/EFSA/HUCAP/2020/01
II.1.2)Cod CPV principal
80110000 Servicii de învăţământ preşcolar
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), cu sediul la Parma (Italia), intenționează să selecteze, printr-o licitație, un număr de creșe/instituții de îngrijire a copiilor care doresc să găzduiască copiii personalului EFSA începând cu anul școlar 2020-2021.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/03/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 046-107704

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a candidaturilor
În loc de:
Data: 06/04/2020
Ora locală: 14:30
A se citi:
Data: 27/04/2020
Ora locală: 14:30
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Reguli pentru deschiderea ofertelor
În loc de:
Data: 07/04/2020
Ora locală: 14:30
A se citi:
Data: 28/04/2020
Ora locală: 14:30
VII.2)Alte informații suplimentare: