Bunuri - 131458-2017

07/04/2017    S69    - - Bunuri - Anunţ periodic de intenţie(PIN) fără anunţ de participare - Nu se aplică 

România-Bucuresti: Motorină (EN 590)

2017/S 069-131458

Anunț orientativ periodic – utilități

Produse

Directiva 2004/17/CE
Prezentul anunț reprezintă o convocare la licitație: nu
Prezentul anunț vizează reducerea termenelor pentru primirea ofertelor: nu

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Regia Autonoma de Transport Bucuresti
B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
În atenția: George Mindrila, Dicran Costache
010861 Bucuresti
România
Telefon: +40 0213074120
E-mail: george.mindrila@ratb.ro
Fax: +40 0213074555

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.ratb.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Carburanti: Motorina Euro 5 si Benzina fara plumb.
II.2)Tip de contract
Produse
II.3)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Achizitionarea de carburanti: Motorina Euro 5 si Benzina fara plumb.
II.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09134220, 09132100

II.5)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 2.5.2017
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
II.6)Costul estimat și principalele condiții de finanțare
II.6.1)Costul inițial estimat
Valoarea estimată fără TVA: 202 003 205,70 RON
II.6.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Surse proprii. Plata cu OP in termen de 30 zile.
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Cantitate maxima estimata: – Motorina – 25 176 425 litri – Benzina: 21 000 litri.

Secțiunea IV: Procedură și informații administrative

IV.1)Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
2537

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Prezentul anunt nu vizeaza reducerea termenelor limita de depunere a ofertelor.
VI.3)Valoarea totală estimată a contractului (contractelor) de furnizare de produse sau servicii
Valoare: 202 003 205,70 RON
Fără TVA
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
3.4.2017