Bunuri - 132194-2021

17/03/2021    S53

Luxemburg-Luxemburg: Furnizare de hârtie albă A4 pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2021/S 053-132194

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Direction générale de l’administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Adresă: Service du courrier officiel
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: M. Bernard Lheritier
E-mail: dbs-marches-publics@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.curia.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de hârtie albă A4 pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Număr de referinţă: COJ-PROC-20/023
II.1.2)Cod CPV principal
30197630 Hârtie pentru tipărit
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare de hârtie albă A4 pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene (cantitatea totală estimată pentru durata maximă a contractului: 1 200 de paleți):

— tipul 1: hârtie albă din fibre virgine;

— tipul 2: hârtie albă din fibre recuperate 100 %;

— tipul 3: hârtie albă din fibre virgine obținute din eucalipt globulus.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 640 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU Luxembourg
Locul principal de executare:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare de hârtie albă A4 pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene (cantitatea totală estimată pentru durata maximă a contractului: 1 200 de paleți):

— tipul 1: hârtie albă din fibre virgine (cantitatea estimată pentru durata maximă a contractului: 400 de paleți);

— tipul 2:hârtie albă din fibre recuperate 100 % (cantitatea estimată pentru durata maximă a contractului: 400 de paleți);

— tipul 3: hârtie albă din fibre virgine obținute din eucalipt globulus (cantitatea estimată pentru durata maximă a contractului: 400 de paleți).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Proprietățile hârtiei la trecerea prin mașină / Pondere: 40 %
Prețul - Pondere: 60 %
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 171-412649
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COJ-PROC-20/023
Titlu:

Furnizare de hârtie albă A4 pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/03/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Lyreco Belgium SA
Adresă: Rue du Fond des Fourches 20
Localitate: Vottem
Cod NUTS: BE Belgique / België
Cod poștal: 4041
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 650 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 640 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: https://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 87001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: https://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

O plângere la Tribunalul Uniunii Europene poate fi depusă în termen de două luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: https://www.curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/03/2021