Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 132841-2019

22/03/2019    S58    Agenții - Servicii - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

Franţa-Paris: Servicii de rețea gestionate

2019/S 058-132841

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 042-094237)

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Adresă: CS 60747 — 103 rue de Grenelle
Localitate: Paris
Cod NUTS: FR101
Cod poștal: 75345 Paris Cedex 07
Țară: Franţa
E-mail: procurement@esma.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.esma.europa.eu/page/procurement

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de rețea gestionate

Număr de referinţă: PROC/2019/02
II.1.2)Cod CPV principal
72410000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

ESMA are nevoie de o rețea locală, cu conexiune wireless și fixă, cu acces la internet, servicii asociate și de securitate, în octombrie 2019 la noul său sediu (5 rue Van Gogh, 75012 Paris, FRANȚA).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/03/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 042-094237

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 01/04/2019
Ora locală: 23:59
A se citi:
Data: 08/04/2019
Ora locală: 23:59
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 02/04/2019
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 09/04/2019
Ora locală: 10:00
VII.2)Alte informații suplimentare: