Blago - 138611-2017

13/04/2017    S73    Sodišče Evropske unije - Blago - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Gradnja 2 zastekljenih površin v kletnih prostorih stavb Erasmus in Thomas More

2017/S 073-138611

Obvestilo o naročilu

Blago

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Sodišče Evropske unije
plateau de Kirchberg
Luxembourg
2925
Luksemburg
Kontaktna oseba: Michel Folschweiller
Telefon: +352 43031
E-naslov: michel.folschweiller@curia.europa.eu
Telefaks: +352 43033637
Šifra NUTS: LU

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://curia.europa.eu/jcms

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://curia.europa.eu/jcms
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Gradnja 2 zastekljenih površin v kletnih prostorih stavb Erasmus in Thomas More.

Referenčna številka dokumenta: COJ-PROC-17/004.
II.1.2)Glavna koda CPV
45400000
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Gradnja 2 zastekljenih površin (steklo razreda BR6) na parkiriščih stavb Erasmus in Thomas More.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 450 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Šifra NUTS: LU00
II.2.4)Opis javnega naročila:

Gradnja 2 zastekljenih površin (steklo razreda BR6) na parkiriščih stavb Erasmus in Thomas More.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 450 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ne obstajajo.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

glej specifikacije.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

glej specifikacije.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

glej specifikacije.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 17/05/2017
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 24/05/2017
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Sodišče – Luxembourg – stavba Tower A – 24. nadstropje – sejna soba št. 2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da.

Samo 1 zastopnik na ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Splošno sodišče Evropske unije
Luxembourg
2925
Luksemburg
Telefon: +352 43031
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.

Vložitev pritožbe Evropskemu varuhu človekovih pravic ne razveljavlja navedenega skrajnega roka in ne postavlja novega skrajnega roka za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
03/04/2017