Usługi - 140465-2020

24/03/2020    S59    Komisja Europejska - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Włochy-Ispra (VA): Analiza mechanistyczna badań toksyczności wskutek wielokrotnego narażenia

2020/S 059-140465

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 013-025335)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, JRC — Joint Research Centre, JRC.F — Health, Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.3 — Chemicals Safety and Alternative Methods
Adres pocztowy: Via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra (VA)
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: I-21027
Państwo: Włochy
E-mail: jrc-ispra-dir-f-procurement@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Analiza mechanistyczna badań toksyczności wskutek wielokrotnego narażenia

Numer referencyjny: JRC/IPR/2020/OP/0013
II.1.2)Główny kod CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Umowa dotycząca gromadzenia i analizy wiedzy o mechanizmach w dziedzinie toksycznych skutków dla narządów docelowych wskutek powtarzającego się narażenia. Wyniki wesprą laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. metod alternatywnych wobec testów na zwierzętach (EURL ECVAM) w działaniach, których celem jest opracowanie alternatywnego podejścia do badań nad toksycznością ogólnoustrojową wskutek powtarzającego się narażenia. Badania mają pomóc w lepszym zrozumieniu występujących mechanizmów i ich wpływu na człowieka.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 013-025335

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 31/03/2020
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 14/04/2020
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: