Storitve - 140927-2016

23/04/2016    S80

Belgija-Bruselj: Okvirno naročilo za ocenjevalne študije ukrepov SKP, ki prispevajo k splošnim ciljem uravnoteženega ozemeljskega razvoja

2016/S 080-140927

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija
Poštni naslov: rue de la Loi/Wetstraat 130, Office: L-130 10/037
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Ms Adelina Dos Reis
E-naslov: agri-evaluation@ec.europa.eu
Telefon: +32 22961454
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1425
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Kmetijstvo in razvoj podeželja.

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirno naročilo za ocenjevalne študije ukrepov SKP, ki prispevajo k splošnim ciljem uravnoteženega ozemeljskega razvoja.

Referenčna številka dokumenta: AGRI-2016-EVAL-03.
II.1.2)Glavna koda CPV
79310000 Storitve tržnih raziskav
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Okvirno naročilo za ocenjevalne študije za analizo ustreznosti, uspešnosti, učinkovitosti (vključno z upravnim bremenom), koherence in dodane vrednosti ukrepov SKP, ki prispevajo k splošnemu cilju uravnoteženega ozemeljskega razvoja.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
77100000 Storitve na področju kmetijstva
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Izvajanje bo običajno potekalo na lokaciji izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Naročnik želi skleniti okvirno pogodbo z enim samim izvajalcem za obdobje 6 let, da bi ocenil 1 od 3 splošnih ciljev skupne kmetijske politike, kakor je navedeno v členu 110 Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Najvišja vrednost okvirnega naročila je lahko višja ali nižja od zneska iz oddelka II.2.6 tega obvestila o naročilu. Najvišja vrednost okvirnega naročila bo določena, kakor je navedeno oddelkih 4.4 in 4.6 razpisnih specifikacij.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta: Glede na potrebo po izvedbi ocenjevalnih študij, zahtevanih za izpolnitev obveznosti poročanja Svetu in Evropskemu parlamentu do 31.12.2018 oziroma 31.12.2021 z uporabo iste metodologije za zadevni splošni cilj SKP, bo to okvirno naročilo trajalo dlje kot 4 leta, da bi se zajelo celotno obdobje do konca leta 2021.
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 01/08/2016
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 10/08/2016
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

DG Agriculture and Rural Development, rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Na odpiranju lahko sodelujeta največ 2 ustrezno pooblaščena zastopnika posameznega ponudnika (identiteto je treba izkazati s potnim listom ali osebno izkaznico). Če ponudniki želijo prisostvovati, morajo obvestiti Enoto za oceno E.4 GD za kmetijstvo in razvoj podeželja po e-pošti najkasneje 3 delovne dni pred datumom odpiranja ponudb na naslov iz točke I.1.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

(1) Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v točki I.3. Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom pa so odgovorni ponudniki.

(2) Naročnik si pridržuje pravico do dopolnitve okvirnega naročila z novimi storitvami, ki obsegajo ponovitev podobnih storitev, dodeljenih gospodarskemu subjektu, ki mu je bilo oddano prvotno naročilo, v 3 letih po njegovi sklenitvi na podlagi člena 134(1)(e) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012. Te nove storitve ne smejo znašati več kot 50 % zneska prvotnega naročila.

(3) Najvišja vrednost okvirnega naročila je lahko višja ali nižja od proračuna iz oddelka II.2.6 tega obvestila o naročilu. Za razne elemente, ki sestavljajo finančno ponudbo, se bodo uporabili fiksni koeficienti. Ti koeficienti se bodo uporabljali za izračun ponderiranih zneskov, ki jih je treba upoštevati v enačbi, uporabljeni za določanje cene, ki se bo upoštevala pri uporabi enačbe za oddajo naročila, s katero bo določen najvišji znesek okvirnega naročila (glejte oddelka 4.4 in 4.6 razpisnih specifikacij).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu/
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz točke I.1.

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje časovnega roka za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb. Pritožbo lahko vložite v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila pri organu iz točke VI.4.1.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu/
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/04/2016