Bunuri - 141156-2018

Afișează vizualizare compactă

30/03/2018    S63

România-Suceava: Antineoplazice

2018/S 063-141156

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
Adresă: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21
Localitate: Suceava
Cod poștal: 720237
Țară: România
Persoană de contact: Economist Daniela Crap, Farmacist Alina Apopei
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Telefon: +40 230222098/262
Fax: +40 230520412

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: Unitate sanitară
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru de furnizare medicamente, divizat pe 74 de loturi
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava.

Cod NUTS RO215 Suceava

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Acord-cadru de furnizare medicamente, divizat pe 74 de loturi, conform Anexei B.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 16 141 234,92 și 34 972 675,66 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice, 33651400 Antivirale pentru uz sistemic, 33690000 Diverse medicamente

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
11.6.2018
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Acord-cadru de furnizare medicamente pentru o perioada de 24 de luni.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Acidum Clodronicum 300 mg/5 ml
1)Descriere succintă:
Acidum Clodronicum 300 mg/5 ml, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 2 280 — 4 940.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 47 310,00 și 102 505,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 190 — 1140. Valoare maxima contract subsecvent 23 655,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Acidum Zoledronicum 4 mg/10 0ml
1)Descriere succintă:
Acidum Zoledronicum 4 mg/100 ml, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 1 680 — 3 640.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 517 708,80 și 1 121 702,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 140 - 840. Valoare maxima contract subsecvent 258 854,40 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: Carboplatinum 150 mg - 10 mg/ml 15 ml
1)Descriere succintă:
Carboplatinum 150 mg - 10 mg/ml 15 ml, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 1 800 — 3 900.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 88 614,00 și 191 997,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 150 - 900. Valoare maxima contract subsecvent 44 307,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: Carboplatinum 450 mg - 10 mg/ml 45 ml
1)Descriere succintă:
Carboplatinum 450 mg - 10 mg/ml 45 ml, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 2 400 — 5 200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 330 696,00 și 716 508,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 200 — 1200. Valoare maxima contract subsecvent 165 348,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 5 Denumire: Cisplatinum 1 mg/1 ml 10 ml
1)Descriere succintă:
Cisplatinum 1 mg/1 ml 10 ml, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 2 400 — 5 200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 23 856,00 și 51 688,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 200 - 1200. Valoare maxima contract subsecvent 11 928,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 6 Denumire: Docetaxelum 80 mg
1)Descriere succintă:
Docetaxelum 80 mg, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 1 440 — 3 120.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 000 800,00 și 2 168 400,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 120 — 720. Valoare maxima contract subsecvent 500 400,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 7 Denumire: Docetaxelum 120 mg/6 ml
1)Descriere succintă:
Docetaxelum 120 mg/6 ml, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 600 — 1300.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 535 326,00 și 1 159 873,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 50 — 300. Valoare maxima contract subsecvent 267 663,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 8 Denumire: Docetaxelum 140 mg - 20 mg/ml 7 ml
1)Descriere succintă:
Docetaxelum 140 mg - 20 mg/ml 7 ml, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 600 — 1300.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 650 520,00 și 1 409 460,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 50 — 300. Valoare maxima contract subsecvent 325 260,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 9 Denumire: Doxorubicinum 50 mg-2 mg/ml 25 ml
1)Descriere succintă:
Doxorubicinum 50 mg-2 mg/ml 25 ml, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 840 — 1 820.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 56 767,20 și 122 995,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 70 — 420. Valoare maxima contract subsecvent 28 383,60 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 10 Denumire: Doxorubicinum Caelyx 2 mg/ml -concentrat pentru solutie perfuzabila
1)Descriere succintă:
Doxorubicinum Caelyx 2 mg/ml -concentrat pentru solutie perfuzabila, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 120 — 260.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 167 378,40 și 362 653,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 10 — 60. Valoare maxima contract subsecvent 83 689,20 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 11 Denumire: Fludarabinum 50 mg
1)Descriere succintă:
Fludarabinum 50 mg, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 180 — 390.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 12 216,60 și 26 469,30 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 15 — 90. Valoare maxima contract subsecvent 6 108,30 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 12 Denumire: Gemcitabinum 1 000 mg
1)Descriere succintă:
Gemcitabinum 1 000 mg, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 1 680 — 3 640.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 312 093,60 și 676 202,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 140 — 840. Valoare maxima contract subsecvent 156 046,80 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 13 Denumire: Gemcitabinum 200 mg
1)Descriere succintă:
Gemcitabinum 200 mg, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 1 920 — 4 160.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 79 756,80 și 172 806,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 160 — 960. Valoare maxima contract subsecvent 39 878,40 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 14 Denumire: Irinotecanum 100 mg - 20 mg/ml
1)Descriere succintă:
Irinotecanum 100 mg - 20 mg/ml, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 1 200 — 2 600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 214 776,00 și 465 348,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 100 — 600. Valoare maxima contract subsecvent 107 388,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 15 Denumire: Mesnum 400 mg
1)Descriere succintă:
Mesnum 400 mg, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 2 400 — 5 200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 111 744,00 și 242 112,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 200 — 1 200. Valoare maxima contract subsecvent 55 872,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 16 Denumire: Methotrexatum 20 mg 10 mg/ml 2 ml
1)Descriere succintă:
Methotrexatum 20 mg 10 mg/ml 2 ml, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 540 — 1 170.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 50 193,00 și 108 751,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 45 — 270. Valoare maxima contract subsecvent 25 096,50 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 17 Denumire: Oxaliplatinum 100 mg - 5 mg/ml conc. for sol. Int
1)Descriere succintă:
Oxaliplatinum 100 mg - 5 mg/ml conc. for sol. Int, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 2 040 — 4 420.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 712 123,20 și 1 542 933,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 170 — 1 020. Valoare maxima contract subsecvent 356 061,60 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 18 Denumire: Paclitaxelum 30 mg - 6 mg/ml - 5ml
1)Descriere succintă:
Paclitaxelum 30 mg - 6 mg/ml - 5ml, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 2 400 — 5 200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 78 120,00 și 169 260,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 200 — 1 200. Valoare maxima contract subsecvent 39 060,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 19 Denumire: Paclitaxelum 260 mg - 6 mg/ml -43,33 ml
1)Descriere succintă:
Paclitaxelum 260 mg - 6 mg/ml -43,33 ml, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 1 680 — 3 640.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 428 067,20 și 3 094 145,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 140 — 840. Valoare maxima contract subsecvent 714 033,60 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 20 Denumire: Paclitaxelum 300 mg - 6 mg/ml - 50 ml
1)Descriere succintă:
Paclitaxelum 300 mg - 6 mg/ml - 50 ml, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 240 — 520.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 75 674,40 și 163 961,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 20 — 120. Valoare maxima contract subsecvent 37 837,20 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 21 Denumire: Topotecamum 4 mg
1)Descriere succintă:
Topotecamum 4 mg, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 300 — 650.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 77 295,00 și 167 472,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 25 — 150. Valoare maxima contract subsecvent 38 647,50 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 22 Denumire: Vinblastinum 1 mg/ml 10 ml
1)Descriere succintă:
Vinblastinum 1 mg/ml 10 ml, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 960 — 2 080.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 29 520,00 și 63 960,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 80 — 480. Valoare maxima contract subsecvent 14 760,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 23 Denumire: Vinorelbinum 10 mg/1 ml
1)Descriere succintă:
Vinorelbinum 10 mg/1 ml, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 960 — 2 080.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 35 404,80 și 76 710,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 80 — 480. Valoare maxima contract subsecvent 17 702,40 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 24 Denumire: Factor VIII - 250 u.i.
1)Descriere succintă:
Factor VIII - 250 u.i., flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 2 400 — 5 200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 132 800,00 și 2 454 400,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 200 — 1 200. Valoare maxima contract subsecvent 566 400,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 25 Denumire: Factor VIII - 500 u.i.
1)Descriere succintă:
Factor VIII - 500 u.i., flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100 Antineoplazice

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 6 000 — 13 000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 484 000,00 și 11 882 000,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 500 —3 000. Valoare maxima contract subsecvent 2 742 000,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 26 Denumire: Alteplasum 50 mg
1)Descriere succintă:
Alteplasum 50 mg - liof pt sol inj + 1 flacon solvent, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 120 — 260.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 178 906,80 și 387 631,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 10 — 60. Valoare maxima contract subsecvent 89 453,40 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 27 Denumire: Aminophyllinum 100 mg
1)Descriere succintă:
Aminophyllinum 100 mg, capsule.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 36 000 — 78 000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 040,00 și 10 920,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/capsule = 3 000 — 18 000. Valoare maxima contract subsecvent 2 520,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 28 Denumire: Fondaparinum Sodium 7,5 mg/0,6 ml
1)Descriere succintă:
Fondaparinum Sodium 7,5 mg/0,6 ml, seringa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/seringa = 600 — 1 300.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 30 108,00 și 65 234,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/seringa = 50 — 300. Valoare maxima contract subsecvent 15 054,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 29 Denumire: Duloxetinum 30 mg
1)Descriere succintă:
Duloxetinum 30 mg, comprimate
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 336 — 728.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 695,52 și 1 506,96 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 28 — 168. Valoare maxima contract subsecvent 347,76 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 30 Denumire: Midazolamun 10 ml
1)Descriere succintă:
Midazolamun 10 ml, fiola
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/fiola = 7 200 — 15 600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 151 200,00 și 327 600,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/fiole = 600 — 3 600. Valoare maxima contract subsecvent 75 600,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 31 Denumire: Sulodexidum 600 ULS/ 2ml
1)Descriere succintă:
Sulodexidum 600 ULS/ 2ml, fiola.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/fiola = 3 600 — 7 800.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 22 320,00 și 48 360,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/fiole = 300 — 1 800. Valoare maxima contract subsecvent 11 160,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 32 Denumire: Azithromycinum 500 mg
1)Descriere succintă:
Azithromycinum 500 mg, comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 1 200 — 2 600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 12 420,00 și 26 910,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 100 — 600. Valoare maxima contract subsecvent 6 210,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 33 Denumire: Combinatii (Neurossen) 100 mg/2 ml
1)Descriere succintă:
Combinatii (Neurossen) 100 mg/2 ml, fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/fiole = 6 000 — 13 000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 17 040,00 și 36 920,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/fiole = 500 — 3 000. Valoare maxima contract subsecvent 8 520,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 34 Denumire: Combinatii (netilmicina + dexamethasonum)
1)Descriere succintă:
Combinatii (netilmicina + dexamethasonum) pic oft, flacon 5 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon 5 ml = 360 — 780.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 8 676,00 și 18 798,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon 5 ml = 30 — 180. Valoare maxima contract subsecvent 4 338,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 35 Denumire: Combinatii (Travocort) 15 g
1)Descriere succintă:
Combinatii (Travocort) 15 g, crema tub 30 g
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/crema tub 30 g = 360 — 780.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 966,00 și 15 093,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/crema tub 30 g = 30 — 180. Valoare maxima contract subsecvent 3 483,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 36 Denumire: Ephedrini Hydrochloridum 50 mg/ml 1ml
1)Descriere succintă:
Ephedrini Hydrochloridum 50 mg/ml 1ml, fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/fiole = 6 000 — 13 000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 780,00 și 14 690,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/fiole = 500 — 3 000. Valoare maxima contract subsecvent 3 390,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 37 Denumire: Enalaprilum 1,25 mg/ml
1)Descriere succintă:
Enalaprilum 1,25 mg/ml, fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/fiole = 1 800 — 3 900.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 266,00 și 9 243,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/fiole = 150 — 900. Valoare maxima contract subsecvent 2 133,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 38 Denumire: Levetiracetamum 1 000 mg
1)Descriere succintă:
Levetiracetamum 1 000 mg, capsule.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/capsule = 2 400 — 5 200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 952,00 și 12 896,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/capsule = 200 — 1 200. Valoare maxima contract subsecvent 2 976,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 39 Denumire: Mometasonum 1 mg/g 15 g
1)Descriere succintă:
Mometasonum 1 mg/g 15 g, ung-tub.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/unguent tub = 360 — 780.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 824,40 și 1 786,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/unguent tub = 30 — 180. Valoare maxima contract subsecvent 412,20 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 40 Denumire: Morphynum 60 mg
1)Descriere succintă:
Mometasonum 1 mg/g 15 g, comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 1 440 — 3 120.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 555,20 și 3 369,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 120 — 720. Valoare maxima contract subsecvent 777,60 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 41 Denumire: Nicergolinum 30 mg
1)Descriere succintă:
Nicergolinum 30 mg, comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 3 600 — 7 800.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 376,00 și 5 148,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 300 — 1 800. Valoare maxima contract subsecvent 1 188,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 42 Denumire: Paliperidonum 3 mg
1)Descriere succintă:
Paliperidonum 3 mg, comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 360 — 780.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 788,00 și 10 374,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 30 — 180. Valoare maxima contract subsecvent 2 394,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 43 Denumire: Paliperidonum 6 mg
1)Descriere succintă:
Paliperidonum 6 mg, comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 360 — 780.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 874,40 și 10 561,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 30 — 180. Valoare maxima contract subsecvent 2 437,20 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 44 Denumire: Pentaerithrityli Tetranitras 20 mg
1)Descriere succintă:
Pentaerithrityli Tetranitras 20 mg, comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 48 000 — 104 000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 10 080,00 și 21 840,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 4 000 — 24 000. Valoare maxima contract subsecvent 5 040,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 45 Denumire: Tiapridum 100 mg
1)Descriere succintă:
Tiapridum 100 mg, comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 7 200 — 15 600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 088,00 și 4 524,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 600 — 3 600. Valoare maxima contract subsecvent 1 044,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 46 Denumire: Calcii Folinas 10 mg/ml 10 ml
1)Descriere succintă:
Calcii Folinas 10 mg/ml 10 ml, fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/fiole = 4 800 — 10 400.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 109 152,00 și 236 496,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/fiole = 400 — 2 400. Valoare maxima contract subsecvent 54 576,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 47 Denumire: Docetaxelum 10 mg/ml 2ml
1)Descriere succintă:
Docetaxelum 10 mg/ml 2ml, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 1 440 — 3 120.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 262 756,80 și 569 306,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 120 — 720. Valoare maxima contract subsecvent 131 378,40 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 48 Denumire: Oxaliplatinum 50 mg - 5 mg/ml
1)Descriere succintă:
Oxaliplatinum 50 mg - 5 mg/ml - conc.for sol. int, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon= 1 440 — 3 120
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 525 873,60 și 1 139 392,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 120 — 720. Valoare maxima contract subsecvent 262 936,80 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 49 Denumire: Acidum Acetylsalicylicum 100 mg
1)Descriere succintă:
Acidum Acetylsalicylicum 100 mg, comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 24 000 — 52 000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 7 200,00 și 15 600,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 2 000 — 12 000. Valoare maxima contract subsecvent 3 600,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 50 Denumire: Acenocumarolum 2 mg
1)Descriere succintă:
Acenocumarolum 2 mg, comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 9 600 — 20 800.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 536,00 și 3 328,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 800 — 4 800. Valoare maxima contract subsecvent 768,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 51 Denumire: Bupivacainum Heavy 0,5 %, 5 mg/ml 4ml
1)Descriere succintă:
Bupivacainum Heavy 0,5 %, 5 mg/ml 4ml, fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/fiole = 9 600 — 20 800.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 122 016,00 și 264 368,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/fiole = 800 — 4 800. Valoare maxima contract subsecvent 61 008,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 52 Denumire: Cafeinum Citrat 20 mg/ml * 1 ml
1)Descriere succintă:
Cafeinum Citrat 20 mg/ml * 1 ml, fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/fiole = 600 — 1 300.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 49 530,00 și 107 315,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/fiole = 50 — 300. Valoare maxima contract subsecvent 24 765,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 53 Denumire: Clobetasolum 0,5 mg/g 25 g
1)Descriere succintă:
Clobetasolum 0,5 mg/g 25 g, crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/crema = 1 200 2 600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 11 076,00 și 23 998,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/crema = 100 — 600. Valoare maxima contract subsecvent 5 538,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 54 Denumire: Complex combinat de Protrombina - Factori de coagulare (factor II, VII, IX si X Proteina C si S)
1)Descriere succintă:
Complex combinat de Protrombina - Factori de coagulare (factor II, VII, IX si X Proteina C si S), 500 UI PULB. X 1FL + SOLV. X 1FL factori de coagular (Factor II,VII,IX, si X Proteina C si S) , flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 72 — 156.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 100 800,00 și 218 400,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 6 — 36. Valoare maxima contract subsecvent 50 400,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 55 Denumire: Digoxinum 0,5 mg/ml 2 ml
1)Descriere succintă:
Digoxinum 0,5 mg/ml 2 ml, fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/fiole = 3 600 — 7 800.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 852,00 și 8 346,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/fiole = 300 — 1 800. Valoare maxima contract subsecvent 1 926,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 56 Denumire: Diosmectitum 3 g/plic
1)Descriere succintă:
Diosmectitum 3 g/plic, plic.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/plic = 30 000 — 65 000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 38 400,00 și 83 200,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/plic = 2 500 — 15 000. Valoare maxima contract subsecvent 19 200,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 57 Denumire: Epinephrinum 1 mg/ml
1)Descriere succintă:
Epinephrinum 1 mg/ml, fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/fiole = 6 000 — 13 000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 9 420,00 și 20 410,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/fiole = 500 — 3 000. Valoare maxima contract subsecvent 4 710,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 58 Denumire: Ergometrinum 0,2 mg/ml 1ml
1)Descriere succintă:
Ergometrinum 0,2 mg/ml 1ml, fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/fiole = 24 000 — 52 000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 26 256,00 și 56 888,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/fiole = 2 000 — 12 000. Valoare maxima contract subsecvent 13 128,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 59 Denumire: Fluconazolum 50 mg
1)Descriere succintă:
Fluconazolum 50 mg, capsule.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/capsule = 24 000 — 52 000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 49 200,00 și 106 600,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/capsule = 2 000 - 12 000. Valoare maxima contract subsecvent 24 600,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 60 Denumire: Flumazenilum 0,1 mg/ml
1)Descriere succintă:
Flumazenilum 0,1 mg/ml, fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/fiole = 120 — 260.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 862,00 și 6 201,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/fiole = 10 — 60. Valoare maxima contract subsecvent 1 431,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 61 Denumire: Iomeprolum flacon x 100 ml - 816,5 mg/ml
1)Descriere succintă:
Iomeprolum flacon x 100 ml - 816,5 mg/ml, flacon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/flacon = 2 400 — 5 200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 352 968,00 și 764 764,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/flacon = 200 — 1 200. Valoare maxima contract subsecvent 176 484,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 62 Denumire: Metoprololum 5 mg/5 ml
1)Descriere succintă:
Metoprololum 5 mg/5 ml, fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/fiole = 720 — 1 560.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 174,40 și 4 711,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/fiole = 60 — 360. Valoare maxima contract subsecvent 1 087,20 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 63 Denumire: Metronidazolum 250 mg
1)Descriere succintă:
Metronidazolum 250 mg, comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 24 000 — 52 000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 520,00 și 11 960,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 2 000 — 12 000. Valoare maxima contract subsecvent 2 760,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 64 Denumire: Morphynum 30 mg
1)Descriere succintă:
Morphynum 30 mg, comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 5 400 — 11 700.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 078,00 și 6 669,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 450 — 2 700. Valoare maxima contract subsecvent 1 539,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 65 Denumire: Nadroparinum 5 700 ui AFXa/0,6 ml
1)Descriere succintă:
Nadroparinum 5 700 ui AFXa/0,6 ml, fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/fiole = 300 — 650.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 240,00 și 7 020,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/fiole = 25 — 150. Valoare maxima contract subsecvent 1 620,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 66 Denumire: Nicardipinum 10 mg/10 ml
1)Descriere succintă:
Nicardipinum 10 mg/10 ml, fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/fiole = 120 — 260.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 298,40 și 9 313,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/fiole = 10 — 60. Valoare maxima contract subsecvent 2 149,20 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 67 Denumire: Urapidilum 100 mg/20 ml
1)Descriere succintă:
Urapidilum 100 mg/20 ml, fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000 Diverse medicamente

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/fiole = 600 — 1 300.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 17 502,00 și 37 921,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/fiole = 50 — 300. Valoare maxima contract subsecvent 8 751,00 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 68 Denumire: Rilpivirinum 25 mg
1)Descriere succintă:
Rilpivirinum 25 mg, comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651400 Antivirale pentru uz sistemic

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 360 — 780.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 12 542,40 și 27 175,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 30 — 180. Valoare maxima contract subsecvent 6 271,20 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 69 Denumire: Combinatii (Dolutegravirum + Abacavirum + Lamivudinum) 50 mg/600 mg/300 mg
1)Descriere succintă:
Combinatii (Dolutegravirum + Abacavirum + Lamivudinum) 50 mg/600 mg/300 mg, comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651400 Antivirale pentru uz sistemic

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 720 — 1 560.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 84 722,40 și 183 565,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 60 — 360. Valoare maxima contract subsecvent 42 361,20 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 70 Denumire: Combinatii (Darunavirum + Cobicistatum) 800 mg/150 mg
1)Descriere succintă:
Combinatii (Darunavirum + Cobicistatum) 800 mg/150 mg, comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651400 Antivirale pentru uz sistemic

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 720 — 1 560.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 55 929,60 și 121 180,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 60 — 360. Valoare maxima contract subsecvent 27 964,80 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 71 Denumire: Combinatii (Emtricitabinum + Tenofovirum) 200 mg/10 mg
1)Descriere succintă:
Combinatii (Emtricitabinum + Tenofovirum) 200 mg/10 mg, comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651400 Antivirale pentru uz sistemic

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 720 — 1 560.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 75 585,60 și 163 768,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 60 — 360. Valoare maxima contract subsecvent 37 792,80 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 72 Denumire: Combinatii (Emtricitabinum + Tenofovirum) 200 mg/25 mg
1)Descriere succintă:
Combinatii (Emtricitabinum + Tenofovirum) 200 mg/25 mg, comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651400 Antivirale pentru uz sistemic

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 720 - 1560.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 75 585,60 și 163 768,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 60 - 360. Valoare maxima contract subsecvent 37 792,80 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 73 Denumire: Combinatii (Elvitegravir + Cobicistat + Emtricitabine + Tenofovir) 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg
1)Descriere succintă:
Combinatii (Elvitegravir + Cobicistat + Emtricitabine + Tenofovir) 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651400 Antivirale pentru uz sistemic

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/comprimate = 720 — 1 560.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 108 064,80 și 234 140,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/comprimate = 60 — 360. Valoare maxima contract subsecvent 54 032,40 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 74 Denumire: Filgrastimum, 60 MU/ml-30 MU/0,5 ml
1)Descriere succintă:
Filgrastimum, 60 MU/ml-30 MU/0,5 ml seringa preumpluta.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651400 Antivirale pentru uz sistemic

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim — maxim/seringa preumpluta = 3 600 — 7 800.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 290 376,00 și 629 148,00 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima — maxima contract subsecvent/seringa preumpluta = 300 — 1 800. Valoare maxima contract subsecvent 145 188,00 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Procedura de achizitie: licitatie deschisa online. Se va incheia un acord-cadru de achizitie publica pentru o perioada de 24 luni. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. Criterii de calificare si selectie: ofertantul nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 odata cu DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Conform art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:
— Economist Vasile Rîmbu — Manager,
— Doctor Doina Elena Ganea — Director Medical,
— Economist Paraschiva Maruseac — Director Financiar-Contabil,
— Economist Constantin Timofticiuc — Director Administrativ,
— Economist Daniela Crap — Sef Serviciu Aprovizionare-Licitatii.
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Ofertantul va elabora oferta tehnica astfel incat acesta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de Sarcini.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Denumire oficială: Ministerul Finanţelor Publice
Adresă: Str. Apolodor nr. 17, sector 5
Localitate: București
Cod poștal: 020741
Țară: România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Denumire oficială: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Adresă: Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5
Localitate: București
Cod poștal: 040129
Țară: România
Telefon: +40 213160215
Fax: +40 213163874

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Denumire oficială: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Adresă: Str. Demetru I. Dobrescu nr. 2–4, sector 1
Localitate: București
Cod poștal: 010026
Țară: România
Telefon: +40 213136267
Fax: +40 213158556
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
28.3.2018