Storitve - 144228-2017

15/04/2017    S75

Španija-Alicante: Integrirane komunikacijske storitve za osveščanje v EU o vrednosti intelektualne lastnine in o škodi, ki jo povzročijo kršitve pravic intelektualne lastnine (2 sklopa)

2017/S 075-144228

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino
Nacionalna identifikacijska številka: V-03965324
Poštni naslov: Avenida de Europa, 4
Kraj: Alicante (Alicante)
Šifra NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Poštna številka: 03008
Država: Španija
E-naslov: procurement@euipo.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2373
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Integrirane komunikacijske storitve za osveščanje v EU o vrednosti intelektualne lastnine in o škodi, ki jo povzročijo kršitve pravic intelektualne lastnine (2 sklopa).

Referenčna številka dokumenta: AO/004/17.
II.1.2)Glavna koda CPV
79416000 Storitve na področju odnosov z javnostmi
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj razpisa je zagotoviti okvirno pogodbo za EUIPO in zlasti Evropski opazovalni urad za kršitve pravic intelektualne lastnine za načrt, izvedbo in spremljanje informacijskih in komunikacijskih kampanj s ciljem:

— izboljšati razumevanje vrednosti intelektualne lastnine, vključno s pravicami industrijske lastnine (blagovne znamke, modeli, patenti, geografske označbe, žlahtniteljske pravice), z avtorskimi pravicami in pravicami, povezanimi z avtorstvom,

— izboljšati osveščenost in razumevanje obsega in vpliva kršitev pravic intelektualne lastnine,

— premostiti vrzeli na področju poznavanja/osveščenosti o teh vprašanjih med ciljnimi javnostmi ter predvsem na dolgi rok spremeniti odnos glede ponarejanja in piratstva.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Odnosi z mediji in medijske kampanje

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79341400 Storitve oglaševalskih kampanj
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIJA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Ta sklop zajema podporo pri odnosih z mediji, spremljanje in merjenje učinka, medijski zakup in oglaševanje. Predvideni mediji v okviru tega sklopa so tradicionalni mediji (avdio in video, spletni, splošni in specializirani mediji), kot tudi socialni mediji. Vključuje načrt, izvedbo, usklajevanje in vrednotenje/merjenje medijskih dejavnosti in poročanja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Odnosi z javnostmi in komunikacijske kampanje

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79416000 Storitve na področju odnosov z javnostmi
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIJA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Ta sklop zajema načrt in umetniška dela, zasnovo in urejanje, avdiovizualno in grafično produkcijo ter dejavnosti odnosov z javnostmi, elektronsko komuniciranje, trženje v zvezi s kampanjami.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 17/05/2017
Lokalni čas: 13:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 22/05/2017
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Vsak ponudnik lahko pošlje največ 2 zastopnika. Uradu je treba po faksu na št. +34 965138500 ali po e-pošti na naslovu procurement@euipo.europa.eu do 19.5.2017 sporočiti imena in številke osebnih dokumentov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos z naslova, navedenega v oddelku I.3. Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje dopolnitev, sprememb ali odgovorov na vprašanja v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
05/04/2017