Usługi - 144253-2017

Wyświetl widok skrócony

15/04/2017    S75

Belgia-Bruksela: UCA 17/004 Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie architektury (część 1) i inżynierii budowlanej (część 2) w odniesieniu do budynków Rady

2017/S 075-144253

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 9.3.2017, 2017/S 048-087554)

Rada Unii Europejskiej, secrétariat général, Wetstraat/rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIA. Kontakt: unité de coordination des acquisitions. Tel. +32 2-2818062. Faks +32 2-2810262. E-mail: tendering@consilium.europa.eu

Zamiast 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

24.4.2017 (16:00), czasu lokalnego.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

27.4.2017 (10:00), czasu lokalnego.

(...)

Powinno być 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

28.4.2017 (16:00), czasu lokalnego.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

5.5.2017 (10:00), czasu lokalnego.

(...)

Niniejsze sprostowanie stanowi aktualizację sprostowania opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z 8.4.2017, 2017/S 070-131577.