Bunuri - 145403-2019

29/03/2019    S63

Belgia-Bruxelles: Canal de achiziționare de echipamente de rețea și de telecomunicații (NATACHA IV)

2019/S 063-145403

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contract
Adresă: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Digit Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: A se vedea secțiunea II.2.3) Locul de executare
Adresă: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Digit Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Tehnologia informațiilor / Informatică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Canal de achiziționare de echipamente de rețea și de telecomunicații (NATACHA IV)

Număr de referinţă: DIGIT/A3/PO/2019/017
II.1.2)Cod CPV principal
30230000 Material informatic
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Stabilirea unui canal de achiziționare pentru furnizarea de echipamente de rețea, de telecomunicații și pentru videoconferințe, precum și pentru prestarea de servicii de întreținere și alte servicii conexe relevante.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 305 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32420000 Echipament de reţea
32500000 Echipament de telecomunicaţii
50330000 Servicii de întreţinere a echipamentului de telecomunicaţii
71316000 Servicii de consultanţă în telecomunicaţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod NUTS: LU00 Luxembourg
Locul principal de executare:

Principalele locuri de livrare vor fi sediile instituțiilor, organismelor și agențiilor UE și locațiile Centrului Comun de Cercetare. Ocazional, livrarea poate avea loc în orice altă locație din UE.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Stabilirea unui canal de achiziționare pentru furnizarea de echipamente de rețea, de telecomunicații și pentru videoconferințe, precum și pentru prestarea de servicii de întreținere și alte servicii conexe relevante.

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
20/10/2019

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/03/2019