Bunuri - 145404-2019

29/03/2019    S63

Belgia-Bruxelles: Achiziționare de mobilier de securitate

2019/S 063-145404

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 036-080038)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Direction générale ressources humaines et sécurité, unité DDG.HR.R.1 „Finances, marchés publics et contrôle interne“
Adresă: Bureau SC11 06/049
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționare de mobilier de securitate

Număr de referinţă: HR/R1/PO/2019/002
II.1.2)Cod CPV principal
44421300 Seifuri pentru bani
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Prezentul contract vizează achiziționarea, livrarea și întreținerea mobilierului și accesoriilor de securitate care trebuie amplasate în clădiri ocupate și / sau gestionate de Comisia din Belgia și Luxemburg.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/03/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 036-080038

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 12/04/2019
A se citi:
Data: 26/04/2019
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 23/04/2019
Ora locală: 10:30
A se citi:
Data: 07/05/2019
Ora locală: 10:30
VII.2)Alte informații suplimentare: