Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 145924-2020

26/03/2020    S61    Paslaugos - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Derybos be kvietimo dalyvauti konkurse 

Prancūzija-Publier: Apklausų projektavimo paslaugos

2020/S 061-145924

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Commune de Publier
Adresas: 1 place du 8 Mai 1945
Miestas: Publier
NUTS kodas: FRK
Pašto kodas: 74500
Šalis: Prancūzija
El. paštas: severine.dumusois@samop.fr

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://e-marchespublics.com

Pirkėjo profilio adresas: https://e-marchespublics.com

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Marché de maîtrise d'œuvre de niveau esquisse + pour la réhabilitation/extension du groupe scolaire Saint-Exupéry

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
79311100
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Marché de maîtrise d'œuvre de niveau esquisse + pour la réhabilitation/extension du groupe scolaire Saint-Exupéry.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 771 436.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79311100
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: FRK28
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Marché de maîtrise d'œuvre de niveau esquisse + pour la réhabilitation/extension du groupe scolaire Saint-Exupéry.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Qualité de la réponse au regard des exigences fonctionnelles, technique et environnementale / Lyginamasis svoris: 40
Kokybės kriterijus - Vardas: Respect de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux / Lyginamasis svoris: 25
Kokybės kriterijus - Vardas: Qualité architecturale du projet / Lyginamasis svoris: 25
Kokybės kriterijus - Vardas: Délais de réalisation des études et travaux / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 0
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Negauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų ar prašymų dalyvauti ribotame konkurse
  • Paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų bus sudaryta laikantis projekto konkurso taisyklių
Paaiškinimas:

Marché faisant suite à un concours restreint.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 115-283302
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Marché de maîtrise d'œuvre de niveau esquisse + pour la réhabilitation/extension du groupe scolaire Saint-Exupéry

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
17/03/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: 58bis Architectes
Adresas: 58 rue de Genève
Miestas: Thonon
NUTS kodas: FRK28
Pašto kodas: 74200
Šalis: Prancūzija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: CIL
Adresas: ZAC du Larry
Miestas: Marin
NUTS kodas: FRK28
Pašto kodas: 74200
Šalis: Prancūzija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Projectec
Adresas: 2 impasse de la Source
Miestas: Thonon
NUTS kodas: FRK28
Pašto kodas: 74200
Šalis: Prancūzija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Pasquani
Adresas: 17 rue Bellevue
Miestas: Annemasse
NUTS kodas: FRK28
Pašto kodas: 74100
Šalis: Prancūzija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 771 436.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Tribunal administratif de Grenoble
Adresas: 2 place de Verdun
Miestas: Grenoble
Pašto kodas: 38022
Šalis: Prancūzija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Référé contractuel: prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 de ce même code.

Recours pour excès de pouvoir: peut être exercé dans les 2 mois, devant le tribunal administratif, à compter de la publication ou da la notification de la décision ou de l'acte attaqué (article R. 421-1 du code de justice administrative).

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23/03/2020