Servicii - 146886-2020

27/03/2020    S62

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Furnizarea de servicii de consultanță pentru sprijinirea diviziei de evaluare a Grupului BEI: Redactarea raportului orientat pe mesaje (Servicii de planificare și editare a conținutului)

2020/S 062-146886

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 049-114919)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2950
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eib.org
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de servicii de consultanță pentru sprijinirea diviziei de evaluare a Grupului BEI: Redactarea raportului orientat pe mesaje (Servicii de planificare și editare a conținutului)

Număr de referinţă: CFT-1581
II.1.2)Cod CPV principal
79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Divizia de evaluare a operațiunilor Băncii Europene de Investiții (IG / EV) are ca obiectiv încheierea unui acord-cadru multiplu cu minim 2 (doi) și maxim 6 (șase) furnizori de servicii care pot furniza servicii dedicate planificării conținutului și asigurării editării rapoartelor de evaluare pe care le produce.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/03/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 049-114919

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 17/04/2020
Ora locală: 15:00
A se citi:
Data: 04/05/2020
Ora locală: 15:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 20/04/2020
Ora locală: 15:00
A se citi:
Data: 05/05/2020
Ora locală: 15:00
VII.2)Alte informații suplimentare: