Servicii - 147908-2017

19/04/2017    S76    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Suceava: Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical

2017/S 076-147908

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan Cel Nou” Suceava
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21
În atenția: ec. Guliciuc Dorel, ing. Lacramioara Murariu
720237 Suceava
România
Telefon: +40 230222098/295
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Fax: +40 230520412

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: unitate sanitara
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru service aparatura medicala, divizat pe 113 loturi.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

Cod NUTS RO215

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Executarea operatiunilor de service (verificare periodica, intretinere echipamente medicale), in scopul mentinerii acesteia in parametrii normali de functionare, la standardele cerute, conform legislatiei române – 113 loturi.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 454 063 și 1 552 845 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000, 50421200

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
20.7.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Acord-cadru pentru prestari servicii de service aparatura medicala, divizat pe 113 loturi, pentru 24 luni.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 1
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 1, revizia se va efectua ptr. 56 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 29 – 112.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 711 și 18 692 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 28 – 62. Valoare maxima contract subsecvent- 10.546,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 2
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 2, revizia se va efectua ptr. 34 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru. 34.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 11 – 68.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 716 și 10 608 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 11 – 35. Valoare maxima contract subsecvent- 5.460,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 3
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 3, revizia se va efectua ptr. 10 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 10 – 40.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 15 000 și 60 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 10 – 20. Valoare maxima contract subsecvent- 30.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 4
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 4, revizia se va efectua ptr. 4 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 16.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 500 și 24 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 4 – 8. Valoare maxima contract subsecvent- 18.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 5 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 5
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 5, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 500 și 10 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 5.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 6 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 6
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 6, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 12.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 7 500 și 30 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 15.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 7 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 7
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 7, revizia se va efectua ptr. 34 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 25 – 68.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 8 725 și 23 732 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 25 – 52. Valoare maxima contract subsecvent- 18.148,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 8 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 8
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 8, revizia se va efectua ptr. 19 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 14 – 38.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 8 106 și 22 002 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 14 – 29. Valoare maxima contract subsecvent- 16.791,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 9 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 9
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 9, revizia se va efectua ptr. 11 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 10 – 22.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 7 270 și 15 994 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 10 – 20. Valoare maxima contract subsecvent- 14.540,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 10 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 10
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 10, revizia se va efectua ptr. 12 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 6 – 24.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 12 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 6 – 12. Valoare maxima contract subsecvent- 6.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 11 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 11
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 11, revizia se va efectua ptr. 49 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 21 – 98.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 145 și 24 010 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 18 – 52. Valoare maxima contract subsecvent- 12.740,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 12 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 12
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 12, revizia se va efectua ptr. 12 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 6 – 48.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 504 și 28 032 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 6 – 24. Valoare maxima contract subsecvent- 14.016,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 13 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 13
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 13, revizia se va efectua ptr. 9 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 6 – 18.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 004 și 6 012 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 6 – 12. Valoare maxima contract subsecvent- 4.008,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 14 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 14
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 14, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 2.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 3 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 15 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 15
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 15, revizia se va efectua ptr. 10 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 5 – 20.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 725 și 2 900 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 5 – 10. Valoare maxima contract subsecvent- 1.450,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 17 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 17
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 17, revizia se va efectua ptr. 5 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 5 – 20.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 7 000 și 28 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 5 – 10. Valoare maxima contract subsecvent- 14.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 18 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 18
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 18, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 200 și 8 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 4.400,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 19 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 19
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 19, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 000 și 10 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 10.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 20 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 20
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 20, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 2.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 300 și 2 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 2.600,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 21 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 21
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 21, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 12 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 6.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 22 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 22
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 22, revizia se va efectua ptr. 33 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 16 – 132.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 032 și 33 264 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 16 – 78. Valoare maxima contract subsecvent- 19.656,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 23 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 23
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 23, revizia se va efectua ptr. 13 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 7 – 52.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 750 și 13 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 7 – 26. Valoare maxima contract subsecvent- 6.500,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 24 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 24
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 24, revizia se va efectua ptr. 7 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 5 – 28.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 285 și 23 996 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 5 – 14. Valoare maxima contract subsecvent- 11.998,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 25 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 25
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 25, revizia se va efectua ptr. 10 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 8 – 40.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 920 și 9 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 8 – 20. Valoare maxima contract subsecvent- 4.800,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 26 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 26
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 26, revizia se va efectua ptr. 4 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 8.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 750 și 2 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 – 5. Valoare maxima contract subsecvent- 1.250,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 27 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 27
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 27, revizia se va efectua ptr. 14 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 8 – 56.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 440 și 24 080 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 8 – 15. Valoare maxima contract subsecvent- 6.450 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 28 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 28
1)Descriere succintă:
8ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 28, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 8.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 000 și 8 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4 Valoare maxima contract subsecvent- 4.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 29 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 29
1)Descriere succintă:
8ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 29, revizia se va efectua ptr. 6 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 6 – 24.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 820 și 11 280 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 6 – 12. Valoare maxima contract subsecvent- 5.640,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 30 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 30
1)Descriere succintă:
8ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 30, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 600 și 1 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 1.200,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 31 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 31
1)Descriere succintă:
8ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 31, revizia se va efectua ptr. 6 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 12.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 300 și 1 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 600,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 32 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 32
1)Descriere succintă:
8ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 32, revizia se va efectua ptr. 10 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 7 – 20.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 700 și 2 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 7 – 13. Valoare maxima contract subsecvent- 1.300,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 33 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 33
1)Descriere succintă:
8ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 33, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 2 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 2.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 34 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 34
1)Descriere succintă:
8ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 34, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 6.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 334 și 4 002 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 4.002,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 35 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 35
1)Descriere succintă:
8ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 35, revizia se va efectua ptr. 28 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 18 – 56.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 800 și 5 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 13 – 35. Valoare maxima contract subsecvent- 3.500,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 36 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 36
1)Descriere succintă:
8ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 36, revizia se va efectua ptr. 15 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 12 – 30.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 200 și 3 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 12 – 24. Valoare maxima contract subsecvent- 2.400,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 37 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 37
1)Descriere succintă:
8ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 37, revizia se va efectua ptr. 12 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 8 – 24.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 800 și 2 400 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 8 – 16. Valoare maxima contract subsecvent- 1.600,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 38 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 38
1)Descriere succintă:
8ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 38, revizia se va efectua ptr. 16 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 9 – 32.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 450 și 1 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 8 – 20. Valoare maxima contract subsecvent- 1.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 39 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 39
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 39, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 6.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 6 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 6.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 40 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 40
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 40, revizia se va efectua ptr. 15 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 7 – 30.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 350 și 1 500 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 7 – 15. Valoare maxima contract subsecvent- 750,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 41 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 41
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 41, revizia se va efectua ptr. 20 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 17 – 38.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 400 și 7 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 17 – 35 Valoare maxima contract subsecvent- 7.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 42 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 42
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 42, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 2.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 3 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2 Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 43 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 43
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 43, revizia se va efectua ptr. 7 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 6 – 12.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 432 și 6 864 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 6 – 12 Valoare maxima contract subsecvent- 6.864,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 44 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 44
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 44, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 6.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 3 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 45 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 45
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 45, revizia se va efectua ptr. 12 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 8 – 48.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 14 664 și 87 984 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 8 – 15 Valoare maxima contract subsecvent- 27.495,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 46 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 46
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 46, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 2.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 650 și 1 300 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 1.300,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 47 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 47
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 47, revizia se va efectua ptr. 8 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 7 – 16.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 400 și 3 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 7 – 14. Valoare maxima contract subsecvent- 2.800,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 48 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 48
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 48, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 000 și 4 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 4.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 49 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 49
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 49, revizia se va efectua ptr. 34 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 23 – 136.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 209 și 24 888 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 23 – 57. Valoare maxima contract subsecvent- 10.431,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 50 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 50
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 50, revizia se va efectua ptr. 17 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 11 – 34.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 847 și 2 618 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 11 – 21. Valoare maxima contract subsecvent- 1.617,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 51 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 51
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 51, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 12.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 600 și 2 400 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 1.200,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 52 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 52
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 52, revizia se va efectua ptr. 6 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 6 – 12.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 498 și 6 996 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 6 – 12. Valoare maxima contract subsecvent- 6.996,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 53 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 53
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 53, revizia se va efectua ptr. 8 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru. 8.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 5 – 16.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 3 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 5 – 10. Valoare maxima contract subsecvent- 2.800,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 54 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 54
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 54, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 6.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 600 și 1 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 1.200,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 55 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 55
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 55, revizia se va efectua ptr. 6 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 6- 24.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 800 și 7 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 6 – 12. Valoare maxima contract subsecvent- 3.600,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 56 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 56
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 56, revizia se va efectua ptr. 6 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 6- 24.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 6 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 6 – 12. Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 57 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 57
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 57, revizia se va efectua ptr. 5 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 5 – 20.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 6 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 5 – 10. Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 58 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 58
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 58, revizia se va efectua ptr. 27 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 16- 54.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 600 și 5 400 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 16 – 35. Valoare maxima contract subsecvent- 3.500,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 59 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 59
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 59, revizia se va efectua ptr. 21 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 18 – 42.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 400 și 12 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 18 – 36. Valoare maxima contract subsecvent- 10.800,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 60 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 60
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 60, revizia se va efectua ptr. 20 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 16 – 40.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 800 și 12 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 16 – 33. Valoare maxima contract subsecvent- 9.900,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 61 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 61
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 61, revizia se va efectua ptr. 7 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 5 – 14.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 4 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 5 – 10. Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 62 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 62
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 62, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 2 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 2.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 63 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 63
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 63, revizia se va efectua ptr. 17 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 12 – 34.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 112 și 5 984 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 12 – 25. Valoare maxima contract subsecvent- 4.400,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 64 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 64
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 64, revizia se va efectua ptr. 9 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 7 – 20.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 19 446 și 55 560 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 7 – 14. Valoare maxima contract subsecvent- 38.892,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 65 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 65
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 65, revizia se va efectua ptr. 29 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 15 – 58.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 5 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 15 – 29. Valoare maxima contract subsecvent- 2.900,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 66 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 66
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 66, revizia se va efectua ptr. 91 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 72 – 182.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 32 151 și 81 214 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 72 – 145. Valoare maxima contract subsecvent- 64.874,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 67 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 67
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 67, revizia se va efectua ptr. 6 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 4 – 12.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 668 și 2 004 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 4 – 8. Valoare maxima contract subsecvent- 1.336,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 68 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 68
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 68, revizia se va efectua ptr. 10 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 10 – 20.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 6 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 10 – 20. Valoare maxima contract subsecvent- 6.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 69 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 69
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 69, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 6.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 870 și 2 610 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 3. Valoare maxima contract subsecvent- 1.305,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 70 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 70
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 70, revizia se va efectua ptr. 11 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 11 – 22.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 005 și 10 010 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 11 – 22. Valoare maxima contract subsecvent- 10.010,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 71 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 71
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 71, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 500 și 18 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 9.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 72 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 72
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 72, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 000 și 4 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 4.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 73 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 73
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 73, revizia se va efectua ptr. 4 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 4 – 8.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 700 și 5 400 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 4 – 8. Valoare maxima contract subsecvent- 5.400,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 74 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 74
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 74, revizia se va efectua ptr. 5 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 5 – 10.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 000 și 8 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 5 – 10. Valoare maxima contract subsecvent- 8.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 75 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 75
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 75, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2- 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 6 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 6.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 76 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 76
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 76, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 000 și 8 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 4.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 77 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 77
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 77, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 000 și 8 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 4.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 78 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 78
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 78, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 500 și 10 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 5.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 79 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 79
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 79, revizia se va efectua ptr. 10 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 10 – 20.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 800 și 1 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 10 – 20. Valoare maxima contract subsecvent- 1.600,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 80 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 80
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 80, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 200 și 4 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 2.400,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 81 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 81
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 81, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 6 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 82 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 82
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 82, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 4 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 2.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 83 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 83
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 83, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 6 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 84 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 84
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 84, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 200 și 4 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 2.400,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 85 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 85
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 85, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 4 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 2.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 86 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 86
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 86, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 6.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 3 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 87 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 87
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 87, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 500 și 10 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 5.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 88 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 88
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 88, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 8.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 600 și 14 400 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 7.200,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 89 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 89
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 89, revizia se va efectua ptr. 73 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 42 – 292.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 578 și 31 828 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 42 – 92. Valoare maxima contract subsecvent- 10.028,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 90 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 90
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 90, revizia se va efectua ptr. 109 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 59 – 403.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 953 și 27 001 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 59 – 133. Valoare maxima contract subsecvent- 8.911,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 91 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 91
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 91, revizia se va efectua ptr. 83 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 43 – 166.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 012 și 8 300 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 43 – 83. Valoare maxima contract subsecvent- 4.150,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 92 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 92
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 92, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 500 și 2 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 1.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 93 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 93
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 93, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii =2 – 8.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 600 și 14 400 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 7.200,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 94 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 94
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 94, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii =2 – 8.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 200 și 4 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 2.400,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 95 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 95
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 95, revizia se va efectua ptr. 16 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 10 – 32.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 250 și 7 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 10 – 18. Valoare maxima contract subsecvent- 4.050,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 96 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 96
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 96, revizia se va efectua ptr. 16 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 9 – 64.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 250 și 16 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 9 – 25. Valoare maxima contract subsecvent- 6.250,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 97 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 97
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 97, revizia se va efectua ptr. 22 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 11 – 88.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 497 și 19 976 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 11 – 44. Valoare maxima contract subsecvent- 9.988,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 98 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 98
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 98, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 8.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 600 și 2 400 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 1.200,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 99 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 99
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 99, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 12.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 400 și 4 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 2.400,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 100 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 100
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 100, revizia se va efectua ptr. 5 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 4 – 20.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 600 și 8 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 4 – 10. Valoare maxima contract subsecvent- 4.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 101 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 101
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 101, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 200 și 4 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 2.400,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 102 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 102
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 102, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 200 și 16 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 8.400,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 103 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 103
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 103, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 200 și 16 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 8.400,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 104 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 104
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 104, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 700 și 22 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 11.400,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 105 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 105
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 105, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 8 300 și 33 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 16.600,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 106 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 106
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 106, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 800 și 27 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 13.600,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 107 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 107
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 107, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 11 600 și 46 400 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 23.200,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 108 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 108
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 108, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 2.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 31 000 și 62 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 62.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 109 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 109
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 109, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 11 000 și 44 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 22.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 110 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 110
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 110, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 8 500 și 34 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 17.000,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 111 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 111
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 111, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 12.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 134 și 24 804 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 12.402,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 112 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 112
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 112, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 2.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 8 400 și 16 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 16.800,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 113 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 113
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 113, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 700 și 26 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 13.400,00 lei.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 16 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 16
1)Descriere succintă:
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 16, revizia se va efectua ptr. 4 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 -8.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 800 și 12 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 -6. Valoare maxima contract subsecvent- 9.600,00 lei.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Proced. de achiz. -L. Deschisa Online.Se va incheia un A.C. de achiz. publica ptr. o perioada de 24 luni.Criteriul de atribuire- pretul cel mai scazut. Crit.de calif. si selectie:Ofert. nu trebuie sa se regaseasca în sit. prevazute la art.164, 165, 167 din Lg.nr.98/2016, iar ca modalitate de indeplinire a acesteia NU vor fi solicitate declaratii/form..,Decl. privind neincadrarea in prev.art.60/L 98/2016 odata cu DUAE, cf.art.193 alin.1 din Lg. 98/2016; Doc. justif.care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea A.C., doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Conf. art 63, alin 1) din LG 98/2016 coroborat cu art 21 (5) din HG 395/2016 ,pers.cu functii de decizie din cadrul A.C. în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Ec. Vasile Rîmbu-Manager, Dr. Doina Elena Ganea-Dir. Medical, Ec. C-tin. Boliacu- Dir. Fin.- Contabil,Ec.C-tin Timofticiuc- Dir. Adm., Ec. Daniela Crap – Sef Birou Licitatii. Op. ec. ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înreg. în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul ec. este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacit. profesionala de a realiza activitatile care fac ob. contr.Ofertantul va elabora of.tehnica astfel incat acesta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de Sarcini.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 213160215
Fax: +40 213163874

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmssf.ro

Muncii, Familii, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Strada Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
Fax: +40 213158556
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
14.4.2017