Servicii - 148130-2017

20/04/2017    S77

Irlanda-Dublin: Furnizarea de articole de papetărie generale și personalizate

2017/S 077-148130

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Eurofound – Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă
Adresă: Wyattville Road
Localitate: Dublin
Cod NUTS: IE021 Dublin
Cod poștal: D18 KP65
Țară: Irlanda
Persoană de contact: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Fax: +353 12826456
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: politică socială.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de articole de papetărie generale și personalizate.

Număr de referinţă: 171902/4230.
II.1.2)Cod CPV principal
30190000 Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei licitații este de a contracta serviciile unei (unor) companii în vederea furnizării unei game de articole de papetărie de înaltă calitate în favoarea Eurofound. Sunt prevăzute 2 loturi:

lotul 1: articole de papetărie generale – în valoare maximă de 44 000 EUR;

lotul 2: articole de papetărie personalizate – în valoare maximă de 28 000 EUR.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Articole de papetărie generale

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30190000 Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IE021 Dublin
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Articole de papetărie generale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Articole de papetărie personalizate

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30190000 Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IE021 Dublin
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Articole de papetărie personalizate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 031-055241
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Nu a fost primită nicio ofertă, iar prezenta procedură de licitație 171902/4230 este anulată.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/04/2017