Roboty budowlane - 148553-2021

TITytułPolska-Rzeszów: Wznoszenie konstrukcji budynków
NDNumer publikacji ogłoszenia148553-2021
PDData publikacji26/03/2021
OJNumer wydania Dz.U. S60
TWMiejscowość nabywcyRZESZÓW
AUNazwa urzędowa nabywcyPolgrys Kruszywa Sp. z o.o. Sp. k. (813-366-67-94)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy8 - Inne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany23/03/2021
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
44112410 - Konstrukcje dachowe
45000000 - Roboty budowlane
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262410 - Wznoszenie konstrukcji budynków
45262300 - Betonowanie
45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL823
IAAdres internetowy (URL)https://www.polgrys.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE