Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 150011-2020

30/03/2020    S63

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Teisingumo Teismo IT sprendimų projektavimas, įgyvendinimas ir diegimas

2020/S 063-150011

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU LUXEMBOURG
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: Cour de justice de l'Union européenne, direction générale de l'information
El. paštas: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.curia.europa.eu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Teisingumo Teismo IT sprendimų projektavimas, įgyvendinimas ir diegimas

Nuorodos numeris: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72000000 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šios sutarties tikslas yra teikti šias paslaugas:

— IT sprendimų analizė ir projektavimas (naujų ar esamų tobulinimas);

— išsami IT sprendimų techninė specifikacija (naujų ar esamų tobulinimas), remiantis projektavimo dokumentų rinkiniu;

— IT sprendimų įgyvendinimas (naujų ar esamų tobulinimas) (remiantis projektavimo dokumentų rinkiniu ir išsamiomis techninėmis specifikacijomis);

— IT sprendimų eksploatacinių klaidų taisymas ir paramos 3 lygis;

— IT sprendimų (naujų ar esamų patobulintų) patvirtinimas;

— plėtros sistemos valdymas;

— 1 ir 2 lygio pagalba vartotojams (IT, mobilaus ryšio, telekomunikacijos pagalba);

— Teismo infrastruktūros (įskaitant tinklus ir multimedijos priemones) eksploatacija;

— telefoninės komutacijos.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 30 000 000.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Operacijos ir pagalba naudotojams

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72710000 Vietinio tinklo paslaugos
72720000 Teritorinio tinklo paslaugos
72611000 Techninės kompiuterių palaikymo paslaugos
71311300 Infrastruktūros darbų konsultacinės paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

— pagalbos tarnyba („helpdesk“),

— infrastruktūros eksploatavimas,

— telefonų komutatorius,

— pagalba ir infrastruktūra pagal poreikį,

— multimedijos palaikymas.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės užtikrinimo planas / Lyginamasis svoris: 48 %
Kokybės kriterijus - Vardas: Paslaugų lygio rodikliai / Lyginamasis svoris: 10 %
Kokybės kriterijus - Vardas: Priežiūros ir grąžinimo etapų kokybės užtikrinimo planas / Lyginamasis svoris: 2 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 40 %
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 046-104556
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: COJ-PROC-18/025
Pirkimo dalies Nr.: 3
Pavadinimas:

Operacijos ir pagalba naudotojams

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
03/03/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 5
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: CTG IT Solutions SA
Adresas: ZA de Bourmicht — 7 rue des Mérovingiens
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU LUXEMBOURG
Pašto kodas: L-8070
Šalis: Liuksemburgas
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: ATOS Luxembourg PSF SA
Adresas: 17, rue Edmond Reuter
Miestas: Contern
NUTS kodas: LU LUXEMBOURG
Pašto kodas: L-5326
Šalis: Liuksemburgas
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Sword Technologies SA
Adresas: 2, rue d'Arlon
Miestas: Windhof
NUTS kodas: LU LUXEMBOURG
Pašto kodas: L-8399
Šalis: Liuksemburgas
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 28 000 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 30 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis: 8 %

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 43031
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Europos ombudsmenas
Miestas: Strasbourg
Pašto kodas: 67000
Šalis: Prancūzija
Interneto adresas: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Jūs galite pateikti su pirkimo procedūra susijusius pastebėjimus perkančiajai organizacijai naudodami I.1) dalyje nurodytas kontaktines priemones.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per du metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu).

Per du mėnesius nuo skelbimo apie sutarties skyrimą galite pradėti sutarties skyrimo sprendimo anuliavimo veiksmus. Bet koks prašymas, kurį galite pateikti, ir mūsų atsakymas arba skundas dėl prasto administravimo neturės nei tikslo, nei poveikio sustabdyti apeliacijos teikimo termino siekiant pradėti anuliavimo veiksmą ar naują laikotarpį anuliavimo veiksmui pradėti. Už anuliavimo procedūrų nagrinėjimą atsakinga įstaiga yra nurodyta VI.4.1) skirsnyje.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 43031
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23/03/2020