Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 151514-2016

Afișează vizualizare compactă

03/05/2016    S86

Franţa-Paris: Prestare de servicii de curățenie

2016/S 086-151514

Erată

(Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 9.4.2016, 2016/S 070-121406)

ESMA, 103 rue de Grenelle, 75007 Paris, FRANȚA. E-mail: procurement@esma.europa.eu

În loc de 

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

11.5.2016.

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor:

18.5.2016 ...

A se citi 

IV.2.2) Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

18.5.2016.

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor:

25.5.2016 ...