Usługi - 152409-2017

TITytułPolska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
NDNr dokumentu152409-2017
PDData publikacji22/04/2017
OJDz.U. S79
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiZakład Ubezpieczeń Społecznych
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany21/04/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72250000 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72611000 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego
OCPierwotny kod CPV72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72250000 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72611000 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.zus.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE