Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 153244-2019

03/04/2019    S66

Belgija-Bruselj: Integrirane storitve avdiovizualne produkcije, razširjanja in arhiviranja – PO/2019-04/A4

2019/S 066-153244

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General Communication, Unit A4 — Audiovisual Services
Poštni naslov: Rue de la Loi 200— BERL 4/369
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Simona Pilko
E-naslov: COMM-STUDIO-TENDER@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4639
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Integrirane storitve avdiovizualne produkcije, razširjanja in arhiviranja – PO/2019-04/A4

Referenčna številka dokumenta: PO/2019-04/A4
II.1.2)Glavna koda CPV
32000000 Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Upravljanje televizijskih in radijskih studiev Komisije, avdiovizualna pokritost, produkcija in razširjanje novic EU, produkcija in razširjanje avdiovizualnih izdelkov za širšo javnost, storitve IT in spletne storitve, storitve hrambe in arhiviranja, zagotavljanje storitev prenosa.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 34 750 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Avdiovizualna produkcija, urejanje, prenos in razširjanje novic EU ter izdelkov za širšo javnost, vzdrževanje in podpora avdiovizualne infrastrukture

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
32000000 Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema
50340000 Storitve popravila in vzdrževanja avdiovizualne in optične opreme
51310000 Storitve inštalacije radijske, televizijske, zvočne in video opreme
72000000 Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
92000000 Storitve na področju rekreacije, kulture in športa
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Belgija

II.2.4)Opis javnega naročila:

Del I: avdiovizualna produkcija, urejanje, prenos in razširjanje novic EU ter izdelkov za širšo javnost;

del II: storitve, povezane s podporo in vzdrževanjem celotne avdiovizualne infrastrukture.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 21 750 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Samodejno podaljšanje je možno v obdobju 5 let.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Za morebitne nove informacije redno spremljajte portal eTendering na povezavi iz oddelka I.3) tega obvestila.

Informativno srečanje z ogledom tehničnih naprav bo potekalo 30.4.2019 (10:00). Ponudnikom se priporoča, da se udeležijo srečanja. Udeležijo se lahko največ 3 osebe na ponudnika, udeležbo pa je treba potrditi do 24.4.2019 po e‑pošti na naslov comm-studio-tender@ec.europa.eu.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Arhiviranje in razširjanje avdiovizualnih vsebin ter spletni razvoj

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
32000000 Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema
72000000 Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
92000000 Storitve na področju rekreacije, kulture in športa
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Belgija

II.2.4)Opis javnega naročila:

— Storitve, povezane z upravljanjem avdiovizualne knjižnice,

— storitve, povezane s spletnim razvojem, vzdrževanjem in podporo za avdiovizualne vsebine.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 6 700 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Samodejno podaljšanje je možno v obdobju 5 let.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Za morebitne nove informacije redno spremljajte portal eTendering na povezavi iz oddelka I.3) tega obvestila.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Pretočno predvajanje, prekodiranje, gostovanje in dostava vsebin

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
32000000 Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema
50340000 Storitve popravila in vzdrževanja avdiovizualne in optične opreme
51310000 Storitve inštalacije radijske, televizijske, zvočne in video opreme
72000000 Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Belgija

II.2.4)Opis javnega naročila:

Digitalne storitve, ki zajemajo pretočno predvajanje v živo in na zahtevo, prekodiranje, gostovanje in dostavo avdiovizualnih vsebin medijskim strokovnjakom in širši javnosti.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Samodejno podaljšanje je možno v obdobju 5 let.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Za morebitne nove informacije redno spremljajte portal eTendering na povezavi iz oddelka I.3) tega obvestila.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zagotavljanje storitev prenosa

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
64228100 Storitve prenosa televizijskih oddaj
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Belgija

II.2.4)Opis javnega naročila:

Zagotavljanje tehnične infrastrukture, potrebne za prenos televizijskih storitev visoke ločljivosti prek satelita.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Samodejno podaljšanje je možno v obdobju 5 let.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Za morebitne nove informacije redno spremljajte portal eTendering na povezavi iz oddelka I.3) tega obvestila.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 14/05/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 15/05/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Berlaymont building, rue de la Loi 200, 1040 Brussels, BELGIJA — Aquarium 7

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Največ 2 zastopnika na ponudnika in zastopniki naročnikov.

Prosimo, da vsaj 2 delovna dneva prej pošljete imena, nazive, datume rojstva, številke osebnih izkaznic in podatke o državljanstvu zastopnikov na e‑naslov iz oddelka I.1).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Ponudniki naj redno spremljajo spletno mesto na naslovu https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4639 za morebitne posodobitve, pojasnila in vprašanja/odgovore.

Morebitne pripombe v zvezi z razpisnim postopkom lahko posredujete naročniku na kontaktno točko iz oddelka I. Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu).

Zahtevek za razveljavitev sklepa o oddaji lahko vložite v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila. Podani zahtevki in naši odgovori ali morebitne pritožbe glede nepravilnosti nimajo vpliva oziroma učinka na opustitev časovnega roka za vložitev zahtevka za razveljavitev sklepa o oddaji ali določitev novega obdobja za vložitev takšnega zahtevka. Za postopke razveljavitve je pristojen organ, naveden v oddelku VI.4.1).

Izvajalec mora upoštevati zlasti naslednje:

— kolektnivno pogodbo št. 32bis z dne 7.6.1985 (pogodbeni prenos podjetja) – glej spletno stran Belgijskega nacionalnega delavskega sveta (http://www.cnt-nar.be/Home-FR.htm),

— Direktivo Sveta 2001/23/ES z dne 12.3.2001 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov,

— izpolnjevanje, v vlogi delodajalcev in glede na njihove zaposlene, obveznosti, ki jih nalaga belgijska zakonodaja na splošno in še posebej belgijski zakon z dne 4.8.1996 o dobrem počutju delavcev pri izvajanju njihovih nalog,

— izpolnjevanje, v vlogi delodajalcev, pravil in predpisov o zaščiti delavcev, ki se uporabljajo v Belgiji,

— izpolnjevanje, v vlogi delodajalcev, pravil in predpisov o socialni varnosti, ki se uporabljajo v Belgiji.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Brussels
Država: Belgija
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/03/2019