Servicii - 153398-2021

29/03/2021    S61

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru privind prestarea de servicii și furnizarea de echipamente în domeniul tehnologiei audiovizuale și pentru conferințe

2021/S 061-153398

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: European Commission, DG Interpretation
Adresă: Rue de la Loi 102
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia
E-mail: SCIC-C4-Tender@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation_en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8053
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8053
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru privind prestarea de servicii și furnizarea de echipamente în domeniul tehnologiei audiovizuale și pentru conferințe

Număr de referinţă: SCIC/2021/OP/0002
II.1.2)Cod CPV principal
51310000 Servicii de instalare de echipament radio, de televiziune, audio şi video
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contract-cadru interinstituțional pentru furnizarea de servicii în domeniul consultanței, proiectării, instalării, asistenței, întreținerii și închirierii privind serviciile audiovizuale și pentru conferințe (AV&C) împreună cu furnizarea de echipamente audiovizuale și pentru conferințe și a software-ului conex.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 210 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertanții care sunt interesați să depună ofertă pentru lotul 1 nu pot să depună și pentru celelalte loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consultanță, proiectare și controlul calității

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71316000 Servicii de consultanţă în telecomunicaţii
71320000 Servicii de concepţie tehnică
71350000 Servicii ştiinţifice şi tehnice în inginerie
79314000 Studiu de fezabilitate
72224000 Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor
72225000 Servicii de evaluare şi de analiză a asigurării calităţii sistemelor
71621000 Servicii de analiză sau consultanţă tehnică
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
72212730 Servicii de dezvoltare de software de securitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Locurile principale de livrare sunt sediile instituțiilor, organelor și agențiilor europene din Uniunea Europeană. Furnizarea serviciilor poate fi solicitată însă pe întreg teritoriul UE.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 1: Consultanță, proiectare și controlul calității pentru instalații audiovizuale și pentru conferințe.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 17 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Bugetul UE.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Achiziționare de echipamente audiovizuale și pentru conferințe

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32321200 Echipament audiovizual
32320000 Echipament audiovizual şi de televiziune
32321300 Materiale audiovizuale
32350000 Piese pentru echipament audio şi video
32340000 Microfoane şi difuzoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Locurile principale de livrare sunt sediile instituțiilor, organelor și agențiilor europene din Uniunea Europeană. Furnizarea serviciilor poate fi solicitată însă pe întreg teritoriul UE.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 2: Achiziționarea de echipamente audiovizuale și pentru conferințe.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 86 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Bugetul UE.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Instalare, întreținere și reparații

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
51300000 Servicii de instalare de echipament de comunicaţii
50300000 Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Locurile principale de livrare sunt sediile instituțiilor, organelor și agențiilor europene din Uniunea Europeană. Furnizarea serviciilor poate fi solicitată însă pe întreg teritoriul UE.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 3: Servicii de instalare, întreținere și reparații ale echipamentelor audiovizuale și pentru conferințe.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 50 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Bugetul UE.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de închiriere și exploatare

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
51310000 Servicii de instalare de echipament radio, de televiziune, audio şi video
32232000 Echipament pentru videoconferinţe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Locurile principale de livrare sunt sediile instituțiilor, organelor și agențiilor europene din Uniunea Europeană. Furnizarea serviciilor poate fi solicitată însă pe întreg teritoriul UE.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 4: Închirierea și exploatarea echipamentelor audiovizuale și pentru conferințe.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 57 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Bugetul UE.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 098-232307
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/06/2021
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21/06/2021
Ora locală: 10:00
Locul:

Deschidere electronică.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea invitația la licitație.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/03/2021