Servicii - 1548-2017

04/01/2017    S2

Luxemburg-Luxemburg: Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română

2017/S 002-001548

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: plateau de Kirchberg (bureau T1146)
Localitate: Luxemburg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: FreelanceRO@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.curia.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/ro/
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română.

II.1.2)Cod CPV principal
79530000 Servicii de traducere
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul cuprinde 7 loturi (a se vedea secțiunea II.2). Loturile sunt permanente, astfel încât pot fi acceptate noi cereri de participare în orice moment pe parcursul executării contractului. Contractele-cadru se atribuie pe lot. Durata contractelor-cadru este de 1 an, cu prelungire tacită pentru 3 eventuale noi perioade de 1 an. Numărul maxim de contracte-cadru care pot fi încheiate pentru fiecare lot este precizat. Pe baza criteriilor de atribuire, se va realiza o ierarhizare a contractanților. Ierarhia determină ordinea inițială în care contractanții, în funcție de capacitatea de producție și de eventualul domeniu de specializare, sunt contactați pentru a li se propune lucrări specifice. Ierarhia este revăzută periodic, astfel încât să reflecte calitatea efectivă a prestațiilor furnizate. Ierarhia poate de asemenea să fie modificată ca urmare a încheierii unor noi contracte-cadru sau a rezilierii unor contracte-cadru existente.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FR

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79530000 Servicii de traducere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Încheierea de contracte-cadru multiple pentru traducerea de texte juridice din limba franceză în limba română. Se pot încheia maximum 50 de contracte-cadru pentru acest lot. Procedura de ofertare este permanentă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Număr minim preconizat: 50
Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:

În conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25.10.2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE, Euratom) 2015/1929 al Parlamentului European și al Consiliului din 28.10.2015, autoritatea contractantă poate limita numărul de candidați care urmează să fie invitați să participe la procedură pe baza unor criterii de selecție obiective. În cazul în care se recurge la această posibilitate, se va aplica următorul criteriu obiectiv suplimentar pentru a limita numărul de candidați care urmează să fie invitați să depună o ofertă:

— experiență profesională de 5 ani în domeniul juridic sau de traducere/revizuire de texte juridice din limba sursă în limba română.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Prețul mediu plătit în 2015 pentru acest lot a fost de 11,08 EUR (preț total pe pagină standard de 1 500 de caractere, fără spații, în limba sursă, care acoperă toate cheltuielile). Curtea își rezervă dreptul să respingă ofertele considerate excesiv de scumpe.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

EN

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79530000 Servicii de traducere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Încheierea de contracte-cadru multiple pentru traducerea de texte juridice din limba engleză în limba română. Se pot încheia maximum 50 de contracte-cadru pentru acest lot. Procedura de ofertare este permanentă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Număr minim preconizat: 50
Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:

În conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25.10.2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE, Euratom) 2015/1929 al Parlamentului European și al Consiliului din 28.10.2015, autoritatea contractantă poate limita numărul de candidați care urmează să fie invitați să participe la procedură pe baza unor criterii de selecție obiective. În cazul în care se recurge la această posibilitate, se va aplica următorul criteriu obiectiv suplimentar pentru a limita numărul de candidați care urmează să fie invitați să depună o ofertă:

— experiență profesională de 5 ani în domeniul juridic sau de traducere/revizuire de texte juridice din limba sursă în limba română.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Prețul mediu plătit în 2015 pentru acest lot a fost de 9,24 EUR (preț total pe pagină standard de 1 500 de caractere, fără spații, în limba sursă, care acoperă toate cheltuielile). Curtea își rezervă dreptul să respingă ofertele considerate excesiv de scumpe.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DE

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79530000 Servicii de traducere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Încheierea de contracte-cadru multiple pentru traducerea de texte juridice din limba germană în limba română. Se pot încheia maximum 50 de contracte-cadru pentru acest lot. Procedura de ofertare este permanentă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Număr minim preconizat: 50
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Prețul mediu plătit în 2015 pentru acest lot a fost de 16,45 EUR (preț total pe pagină standard de 1 500 de caractere, fără spații, în limba sursă, care acoperă toate cheltuielile). Curtea își rezervă dreptul să respingă ofertele considerate excesiv de scumpe.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

IT

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79530000 Servicii de traducere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Încheierea de contracte-cadru multiple pentru traducerea de texte juridice din limba italiană în limba română. Se pot încheia maximum 50 de contracte-cadru pentru acest lot. Procedura de ofertare este permanentă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Număr minim preconizat: 50
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Prețul mediu plătit în 2015 pentru acest lot a fost de 15,92 EUR (preț total pe pagină standard de 1 500 de caractere, fără spații, în limba sursă, care acoperă toate cheltuielile). Curtea își rezervă dreptul să respingă ofertele considerate excesiv de scumpe.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ES

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79530000 Servicii de traducere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Încheierea de contracte-cadru multiple pentru traducerea de texte juridice din limba spaniolă în limba română. Se pot încheia maximum 50 de contracte-cadru pentru acest lot. Procedura de ofertare este permanentă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Număr minim preconizat: 50
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Prețul mediu plătit în 2015 pentru acest lot a fost de 14,86 EUR (preț total pe pagină standard de 1 500 de caractere, fără spații, în limba sursă, care acoperă toate cheltuielile). Curtea își rezervă dreptul să respingă ofertele considerate excesiv de scumpe.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

NL

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79530000 Servicii de traducere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Încheierea de contracte-cadru multiple pentru traducerea de texte juridice din limba neerlandeză în limba română. Se pot încheia maximum 10 contracte-cadru pentru acest lot. Procedura de ofertare este permanentă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Număr minim preconizat: 10
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Curtea își rezervă dreptul să respingă ofertele considerate excesiv de scumpe.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PL

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79530000 Servicii de traducere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Încheierea de contracte-cadru multiple pentru traducerea de texte juridice din limba polonă în limba română. Se pot încheia maximum 50 contracte-cadru pentru acest lot. Procedura de ofertare este permanentă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Număr minim preconizat: 50
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Curtea își rezervă dreptul să respingă ofertele considerate excesiv de scumpe.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Participarea la prezenta procedură de achiziții este deschisă, în condiții egale, tuturor persoanelor fizice și juridice care se încadrează în domeniul de aplicare al tratatelor de instituire a Uniunii Europene și tuturor persoanelor fizice și juridice dintr-o țară terță care a încheiat un acord special cu Uniunea Europeană în domeniul achizițiilor publice, în condițiile stabilite în acordul respectiv. Candidații trebuie să indice statul în care sunt stabiliți și să prezinte dovezile impuse în materie potrivit legii acestui stat.

Candidații trebuie să semneze declarația pe propria răspundere [disponibilă la adresa de internet precizată la punctul I.3)] referitoare la criteriile de excludere și la criteriile de selecție, conform căreia nu se află în niciuna dintre situaţiile menționate la articolul 106 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului.

În cazul unui candidat, altul decât o persoană fizică, aceste criterii de excludere se aplică atât candidatului, cât și fiecărei persoane care este angajată de către candidat în vederea prestării serviciilor.

De asemenea, trebuie furnizate următoarele elemente:

* În cazul unui candidat, altul decât o persoană fizică:

— indicarea și dovada sediului;

— indicarea și dovada statutului juridic, de exemplu înscrierea în registrul comerțului, înscrierea în registrul TVA, copii după acte de înființare sau de constituire a societății, în conformitate cu prevederile statului în care candidatul este stabilit;

— identitatea persoanelor cu putere de reprezentare, decizie sau control asupra sa.

* În cazul unui candidat persoană fizică:

— declarație în sensul că are statut de liber-profesionist în domeniul prestării de servicii care fac obiectul contractului de achiziție în cauză;

— declarație cu privire la obligația de plată a TVA-ului.

Cererile trebuie redactate astfel încât să fie posibilă evaluarea completă, precisă și cât mai rapidă a acestora, permițând selectarea candidaților care vor fi invitați să depună ofertă. Cererile de participare ale candidaților pot fi respinse dacă aceștia nu au furnizat suficiente informații prin completarea formularului de înscriere obligatoriu (disponibil la adresa de internet precizată la punctul I.3) și prin anexarea documentelor și a probelor indicate.

Numărul de exemplare ale cererii trebuie să corespundă numărului de loturi la care se referă, iar informațiile necesare evaluării capacității candidatului trebuie furnizate în funcție de lot.

Candidații al căror contract-cadru pentru același lot a fost reziliat de Curte din cauza calității necorespunzătoare vor putea fi excluși și de la participarea la procedura de achiziții pentru lotul în cauză.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Candidatul trebuie să dețină capacitatea economică și financiară necesară pentru a executa contractul.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Persoanele juridice sunt ținute să furnizeze informațiile suficiente pentru a permite Curții de Justiție să aprecieze situația financiară a acestora și în special dovada că dispun de resursele și de mijloacele financiare pentru a garanta o performanță continuă și satisfăcătoare pe parcursul întregii durate a contractului. În acest sens, candidatul persoană juridică (în cazul unei cereri de participare comună, capacitatea combinată a tuturor membrilor consorțiului) trebuie să prezinte următoarele documente justificative:

— o copie a bilanțurilor contabile sau a extraselor de bilanț și conturile de profit și pierderi aferente ultimelor 3 exerciții financiare, precum și orice copie a rapoartelor consiliului de administrație și ale auditorilor externi, dacă sunt disponibile, referitoare la aceste exerciții.

Dacă, dintr-un motiv excepțional pe care autoritatea contractantă îl consideră justificat, candidatul nu este în măsură să furnizeze unul dintre documentele de mai sus, acesta poate face dovada capacității sale economice și financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat. În toate cazurile, autoritatea contractantă trebuie să fie cel puțin informată cu privire la motivul excepțional și la justificarea acestuia în cererea de participare. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita orice alt document care să îi permită să verifice capacitatea economică și financiară a candidatului.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Fiecare candidat persoană fizică și fiecare persoană fizică angajată în vederea prestării serviciilor care fac obiectul contractului trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime privind capacitatea tehnică și profesională:

— cunoașterea aprofundată a limbii române;

— o bună cunoaștere a limbii-sursă (a se vedea lista loturilor);

și, în funcție de lotul pentru care se depune ofertă:

Pentru loturile 1 (FR) și 2 (EN):

— pregătire juridică completă, atestată de titlul de licențiat în drept român; și

— minimum 3 ani de experiență profesională în domeniul juridic sau ca traducător/revizor de texte juridice din limba-sursă în limba română.

Pentru loturile 3 (DE), 4 (IT) și 5 (ES):

— pregătire juridică completă, atestată de titlul de licențiat în drept român; sau

— studii universitare complete în alt domeniu, atestate prin titlu de licență, și minimum 1 an de experiență ca traducător/revizor de texte juridice din limba-sursă în limba română.

Pentru loturile 6 (NL) și 7 (PL):

— pregătire juridică completă, atestată de titlul de licențiat în drept român; sau

— studii universitare complete în alt domeniu, atestate prin titlu de licență, și minimum 1 an de experiență ca traducător/revizor de texte din limba-sursă în limba română.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

— curriculum vitae detaliat;

— copie a diplomei universitare care atestă pregătirea juridică necesară;

— copie a diplomei universitare;

— informații privind modul de dobândire a cunoașterii aprofundate a limbii române;

— copie a diplomei sau orice alt înscris justificativ pertinent, atestând în mod corespunzător o bună cunoaștere a limbii-sursă aferente lotului respectiv;

— dacă este cazul, copii ale înscrisurilor justificative care atestă dobândirea experienței profesionale în traducerea de texte juridice (de exemplu, copii ale unor contracte, certificate, documente financiare);

— dacă este cazul, înscrisuri justificative care atestă respectarea criteriilor de selecție suplimentare [articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul privind normele financiare] pentru lotul respectiv.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Calitatea serviciilor furnizate în temeiul contractelor-cadru trebuie să permită utilizarea imediată a textului, prin publicare sau sub altă formă. În consecință, contractantul trebuie să asigure:

— conformitatea cu instrucțiunile specifice furnizate de Curte;

— utilizarea corectă, riguroasă și exactă a limbii-țintă;

— utilizarea riguroasă a limbajului și a terminologiei juridice adecvate ale limbii-țintă;

— utilizarea strictă a terminologiei juridice utilizate în documentele de referință (limba-sursă și limba-țintă);

— citarea riguroasă a dispozițiilor legislative și/sau judiciare pertinente;

— utilizarea bazelor de date juridice necesare (ale Uniunii Europene și naționale);

— respectarea Vademecumului Curții (dacă este cazul);

— livrarea la termenul convenit și precizat în bonul de comandă.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 310
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 13/02/2017
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

Procedura de ofertare este permanentă. Se preconizează publicarea unui nou anunț de participare în cel mult 42 de luni după intrarea în vigoare a primelor contracte-cadru.

VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

Cererile de participare semnate se comunică prin e-mail (formular de înscriere semnat și scanat, ca document atașat) sau prin scrisoare (formular de înscriere semnat). Nu vor fi acceptate link-urile către spații de stocare online.

Pe baza evaluării capacităților acestora, candidații selectați sunt invitați să depună o ofertă (minimum 5 candidați pentru fiecare lot, cu condiția să fie întrunit un număr suficient de candidați care să îndeplinească criteriile de selecție).

Întrucât loturile sunt permanente, la intervale regulate, pe parcursul executării contractului, se efectuează o evaluare a noilor cereri primite după data-limită de primire, cu condiția să nu se fi atins numărul maxim de contractanți pentru fiecare lot. Participarea la prezentul contract este gratuită și, în consecință, nu conferă candidatului/ofertantului dreptul de a pretinde rambursarea cheltuielilor efectuate în acest sens.

Din motive administrative, candidații selectați vor fi invitați să depună oferta prin e-mail, redactat în limba engleză sau în limba franceză, după caz.

Textele care trebuie traduse acoperă subiecte juridice diverse care se raportează la cauzele cu care este sesizată Curtea. Lungimea textelor, precum și gradul de urgență cu care sunt solicitate traducerile sunt variabile. Exemple de tipuri de texte care trebuie traduse pot fi consultate pe pagina de internet a Curții: http://www.curia.europa.eu

Contractanților li se poate solicita să lucreze pe texte prelucrate cu ajutorul unui mediu de asistare a traducerii. Ofertanții selectați sunt invitați să declare că sunt dispuși să se familiarizeze cu acest mediu, în cazul în care acesta este necesar pentru orice activitate specifică. În cazul în care nu sunt de acord, aceștia renunță la dreptul de a primi orice fel de sarcină pentru care această familiarizare este necesară, indiferent de poziția pe care o ocupă pe lista de ierarhizare a contractanților.

Pasajele care au fost traduse în prealabil în întregime sau parțial și furnizate contractantului în fișierul de tradus sau separat vor putea fi deduse din contabilizarea paginilor în conformitate cu modalitățile indicate în contractul-cadru.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termen de 2 luni, după caz, de la publicarea actului, de la notificarea reclamantului cu privire la acest act sau, în lipsă, de la data la care reclamantul a luat cunoștință de actul respectiv, conform articolului 263 din TFUE.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/12/2016