Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Storitve - 1549-2017

04/01/2017    S2

Luksemburg-Luxembourg: Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino

2017/S 002-001549

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: plateau de Kirchberg (stavba T-3116)
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: FreelanceSL@curia.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.curia.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/sl/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino.

II.1.2)Glavna koda CPV
79530000 Prevajalske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Naročilo obsega 7 sklopov (glej oddelek II.2). Vsi sklopi so stalni, zato se bodo nove prijave sprejemale ves čas izvajanja javnega naročila. Okvirne pogodbe bodo dodeljene po sklopih. Sklenjene bodo za 1 leto z možnostjo tihega podaljšanja za največ 3 nadaljnja 1-letna obdobja. Največje število okvirnih pogodb, ki bodo sklenjene za vsak posamezen sklop, je natančno navedeno. Na podlagi meril za dodelitev bo pripravljen seznam z razvrstitvijo pogodbenikov. S tem seznamom bo določen začetni vrstni red, po katerem bodo pogodbeniki glede na prevajalske zmogljivosti in njihovo morebitno področje specializacije prejeli ponudbo za posamičen prevod. Razvrstitev se bo redno pregledovala, tako da bo odražala dejansko kakovost opravljenih storitev. Razvrstitev bo lahko spremenjena tudi zaradi sklenitve novih okvirnih pogodb ali odpovedi obstoječih okvirnih pogodb.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Prevajanje pravnih besedil iz nemščine (DE)

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79530000 Prevajalske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklenitev več okvirnih pogodb za prevod pravnih besedil iz nemščine v slovenščino. Največje število okvirnih pogodb, ki bodo sklenjene za ta sklop, je 50. Razpis je stalen.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 50
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Povprečna cena za ta sklop, plačana v letu 2015, je bila 18,89 EUR (skupna cena za standardno stran s 1 500 znaki brez presledkov v jeziku izvirnika, ki je vključevala vse stroške). Sodišče si pridržuje pravico zavrniti ponudbe, ki bodo ocenjene kot pretirano drage.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Prevajanje pravnih besedil iz angleščine (EN)

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79530000 Prevajalske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklenitev več okvirnih pogodb za prevod pravnih besedil iz angleščine v slovenščino. Največje število okvirnih pogodb, ki bodo sklenjene za ta sklop, je 50. Razpis je stalen.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 50
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Povprečna cena za ta sklop, plačana v letu 2015, je bila 27,80 EUR (skupna cena za standardno stran s 1 500 znaki brez presledkov v jeziku izvirnika, ki je vključevala vse stroške). Sodišče si pridržuje pravico zavrniti ponudbe, ki bodo ocenjene kot pretirano drage.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Prevajanje pravnih besedil iz španščine (ES)

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79530000 Prevajalske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklenitev več okvirnih pogodb za prevod pravnih besedil iz španščine v slovenščino. Največje število okvirnih pogodb, ki bodo sklenjene za ta sklop, je 50. Razpis je stalen.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 50
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Povprečna cena za ta sklop, plačana v letu 2015, je bila 28,95 EUR (skupna cena za standardno stran s 1 500 znaki brez presledkov v jeziku izvirnika, ki je vključevala vse stroške). Sodišče si pridržuje pravico zavrniti ponudbe, ki bodo ocenjene kot pretirano drage.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Prevajanje pravnih besedil iz francoščine (FR)

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79530000 Prevajalske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklenitev več okvirnih pogodb za prevod pravnih besedil iz francoščine v slovenščino. Največje število okvirnih pogodb, ki bodo sklenjene za ta sklop, je 50. Razpis je stalen.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 50
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Povprečna cena za ta sklop, plačana v letu 2015, je bila 26,36 EUR (skupna cena za standardno stran s 1 500 znaki brez presledkov v jeziku izvirnika, ki je vključevala vse stroške). Sodišče si pridržuje pravico zavrniti ponudbe, ki bodo ocenjene kot pretirano drage.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Prevajanje pravnih besedil iz italijanščine (IT)

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79530000 Prevajalske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklenitev več okvirnih pogodb za prevod pravnih besedil iz italijanščine v slovenščino. Največje število okvirnih pogodb, ki bodo sklenjene za ta sklop, je 50. Razpis je stalen.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 50
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Povprečna cena za ta sklop, plačana v letu 2015, je bila 27,22 EUR (skupna cena za standardno stran s 1 500 znaki brez presledkov v jeziku izvirnika, ki je vključevala vse stroške). Sodišče si pridržuje pravico zavrniti ponudbe, ki bodo ocenjene kot pretirano drage.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Prevajanje pravnih besedil iz nizozemščine (NL)

Št. sklopa: 6
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79530000 Prevajalske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklenitev več okvirnih pogodb za prevod pravnih besedil iz nizozemščine v slovenščino. Največje število okvirnih pogodb, ki bodo sklenjene za ta sklop, je 20. Razpis je stalen.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 20
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Sodišče si pridržuje pravico zavrniti ponudbe, ki bodo ocenjene kot pretirano drage.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Prevajanje pravnih besedil iz poljščine (PL)

Št. sklopa: 7
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79530000 Prevajalske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklenitev več okvirnih pogodb za prevod pravnih besedil iz poljščine v slovenščino. Največje število okvirnih pogodb, ki bodo sklenjene za ta sklop, je 50. Razpis je stalen.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 50
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Sodišče si pridržuje pravico zavrniti ponudbe, ki bodo ocenjene kot pretirano drage.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

V tem postopku za oddajo javnega naročila lahko pod enakimi pogoji sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki spadajo na področje uporabe ustanovnih pogodb Evropske unije, ter vse fizične in pravne osebe s sedežem v tretjih državah, ki so z Evropsko unijo sklenile poseben sporazum na področju javnih naročil, pod pogoji, določenimi v navedenem sporazumu. Kandidati morajo navesti državo, v kateri imajo svoj sedež, in predložiti dokazila, ki so običajno sprejemljiva po pravu navedene države.

Kandidati morajo podpisati častno izjavo (ki je na voljo na spletnem naslovu, navedenem v točki I.3) o izključitvenih merilih in izbirnih merilih, da niso v nobenem od položajev, opisanih v členu 106 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta.

Če kandidat ni fizična oseba, izključitvena merila veljajo za kandidata in za vse ponudnike storitev, ki sodelujejo s kandidatom.

Posredovati je treba tudi naslednje podatke:

* Če kandidat ni fizična oseba:

— navedbo in dokaz o sedežu podjetja,

— navedbo in dokaz o pravnem statusu, na primer vpis v sodni register, vpis v davčni register, kopijo aktov o ustanovitvi družbe, v skladu z določbami države, v kateri ima kandidat sedež,

— navedbo oseb, ki so pooblaščene za njegovo zastopanje, odločanje o njem ali imajo kontrolo nad njim.

* Če je kandidat fizična oseba:

— izjavo o samostojnem statusu v okviru opravljanja storitev, ki so predmet tega naročila,

— izjavo, ali je davčni zavezanec za DDV.

Prijave za sodelovanje morajo biti pripravljene tako, da bo mogoča njihova celovita, natančna in čim hitrejša obravnava ter s tem izbor kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb. Prijave za sodelovanje kandidatov, ki v obveznem prijavnem obrazcu (na voljo na spletnem naslovu, navedenem v točki I.3) ne bodo navedli zadostnih podatkov in priložili navedenih dokumentov in dokazil, bodo lahko zavrnjene.

Število izvodov prijave mora ustrezati številu sklopov, na katere se nanaša, predložiti pa je treba tudi potrebne podatke za oceno sposobnosti kandidata za vsak sklop posebej.

Tudi kandidati, katerih okvirno pogodbo za neki sklop je Sodišče zaradi nekvalitete odpovedalo, se lahko izključijo iz sodelovanja pri javnem naročilu za ta sklop.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Kandidat mora imeti poslovno in finančno sposobnost, potrebno za izvedbo naročila.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Pravne osebe morajo predložiti zadostne informacije, ki Sodišču omogočajo, da oceni njihov finančni položaj, in zlasti dokaz, da imajo na voljo finančne vire in sredstva za zagotavljanje stalne in zadovoljive produktivnosti ves čas trajanja pogodbe. Zato mora kandidat, ki je pravna oseba (v primeru skupne prijave skupna sposobnost vseh prijavljenih), predložiti ta dokazila:

— kopijo bilance ali izvlečka bilance in izkaz poslovnega izida za zadnja 3 poslovna leta ter kopije vseh poročil upravnega odbora in zunanjih revizij, če je mogoče, ki se nanašajo na ta poslovna leta.

Če iz posebnega razloga, za katerega javni naročnik meni, da je utemeljen, kandidat ne more predložiti katerega od zgoraj navedenih dokumentov, lahko svojo poslovno in finančno sposobnost dokaže s katerim koli drugim dokumentom, za katerega javni naročnik meni, da je ustrezen. Vsekakor mora biti javni naročnik v prijavi za sodelovanje vsaj obveščen o posebnem razlogu in njegovi utemeljitvi. Javni naročnik si pridrži pravico zahtevati kateri koli drug dokument, s katerim bi lahko preveril poslovno in finančno sposobnost kandidata.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Vsak kandidat, ki je fizična oseba, in vsaka fizična oseba, ki bo udeležena pri opravljanju storitev, ki so predmet naročila, mora doseči to minimalno raven tehnične in strokovne usposobljenosti:

• izobrazba in izkušnje:

— pravna izobrazba, pridobljena na pravni fakulteti v Sloveniji, ali

— diploma jezikoslovne smeri in vsaj 1 leto ustrezno dokazanih izkušenj s prevajanjem in/ali revidiranjem pravnih besedil ali

— diploma s katerega koli področja znanosti in vsaj 2 leti ustrezno dokazanih izkušenj s prevajanjem in/ali revidiranjem pravnih besedil,

• za sklop ES:

— pravna izobrazba, pridobljena na pravni fakulteti v Sloveniji, ali

— diploma jezikoslovne smeri ali

— diploma s katerega koli področja znanosti in vsaj 2 leti ustrezno dokazanih izkušenj s prevajanjem in/ali revidiranjem pravnih besedil,

• ostala znanja za vse sklope:

— obvladanje slovenskega jezika in slovenske pravne terminologije,

— odlično znanje jezika izvirnika (glej seznam sklopov).

Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

— podroben življenjepis,

— kopija univerzitetne diplome ali diplome po bolonjskem sistemu, s katero se potrjuje zahtevana izobrazba,

— podatki ali dokazilo o obvladanju slovenskega jezika (npr. način pridobitve znanja, kopije diplom, strokovne izkušnje),

— kopija diplome ali kakršno koli drugo upoštevno dokazilo ali podrobne informacije, s katerimi se ustrezno dokazuje odlično znanje jezika izvirnika za zadevni sklop,

— če je potrebno, kopije dokazil, s katerimi se potrjuje pridobitev strokovnih izkušenj s prevajanjem pravnih besedil (npr. kopije pogodb, potrdila, finančni dokumenti).

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Kakovost storitev, opravljanih na podlagi okvirnih pogodb, mora biti taka, da omogoča takojšnjo uporabo besedila za objavo ali za drug namen. Pogodbenik mora torej zagotoviti:

— skladnost s posebnimi navodili, ki mu jih posreduje Sodišče,

— pravilno, dosledno in natančno rabo ciljnega jezika,

— dosledno rabo ustreznega pravnega izrazoslovja in terminologije ciljnega jezika,

— natančno rabo pravne terminologije, uporabljene v referenčnih dokumentih (jezik izvirnika in ciljni jezik),

— dosledno navajanje upoštevnih zakonskih in drugih predpisov in/ali sodnih odločb,

— uporabo potrebnih pravnih podatkovnih baz (na ravni Unije in na nacionalnih ravneh),

— spoštovanje vademekuma Sodišča (po potrebi),

— posredovanje prevoda v dogovorjenem roku, določenem na naročilnici.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 320
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 13/02/2017
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

Razpis je stalen. Objava novega razpisa javnega naročila je predvidena najpozneje 42 mesecev po začetku veljavnosti prvih okvirnih pogodb.

VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:

Podpisane prijave za sodelovanje je treba posredovati z elektronsko pošto (priložiti podpisan in skeniran prijavni obrazec) ali dopisom (podpisan prijavni obrazec). Povezave do spletnega pomnilniškega prostora ne bodo upoštevane.

Izbrani kandidati bodo na podlagi ocene njihovih sposobnosti povabljeni, da predložijo 1 ponudbo (najmanj 5 kandidatov na sklop, če je dovolj kandidatov, ki izpolnjujejo izbirna merila).

Ker je razpis za sklope stalen, se bodo v rednih presledkih med izvajanjem naročila obravnavale nove prijave, prejete po zadnjem roku za prejem, do zapolnitve razpisanega števila mest za pogodbenike za posamičen sklop. Udeležba pri tem javnem naročilu je brezplačna, zato kandidati/ponudniki nimajo pravice zahtevati kakršnega koli finančnega nadomestila za nastale stroške.

Izbrani kandidati bodo po elektronski pošti, ki bo iz administrativnih razlogov sestavljena v francoščini ali angleščini, pozvani, naj pošljejo ponudbo.

Besedila za prevajanje obsegajo različna pravna področja, ki se nanašajo na zadeve, o katerih odloča Sodišče. Besedila so različno dolga, razlikujejo pa se tudi glede nujnosti prevodov. Primere različnih vrst besedil za prevajanje je mogoče najti na spletni strani Sodišča http://www.curia.europa.eu

Od pogodbenikov se lahko zahteva, da prevedejo besedila, ki so bila predhodno obdelana s programsko opremo za prevajanje. Ponudniki, ki bodo uvrščeni na seznam, bodo pozvani, naj izjavijo, da so se pripravljeni naučiti uporabljati to programsko opremo, če se bo izkazalo, da je to potrebno za kakršna koli specifična dela. Če tega niso pripravljeni storiti, se s tem odrečejo pravici, da prejmejo kakršno koli delo, za katero se zahteva to znanje, ne glede na njihovo razvrstitev na seznamu pogodbenikov.

Deli besedila, ki so vnaprej prevedeni v celoti ali deloma in se posredujejo pogodbeniku v dokumentu, ki ga je treba prevesti, ali ločeno, se lahko v skladu s podrobnimi pravili, navedenimi v okvirni pogodbi, upoštevajo pri izračunu končnega števila strani.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

2 meseca od objave akta ali njegove vročitve zadevni osebi, če te ni bilo, pa od dneva, ko je zanj izvedela, v skladu s členom 263 PDEU.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/12/2016