Bunuri - 155048-2017

25/04/2017    S80    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Iasi: Pansamente

2017/S 080-155048

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi
B-dul Independentei nr. 1
În atenția: Monica Vicol, ec. Elena Bibire
700111 Iasi
România
Telefon: +40 0232240822
E-mail: achizitii@spitalspiridon.ro
Fax: +40 0232267706

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare materiale sanitare – Program Nationale de Sanatate – Epidermoliza Buloasa.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Farmacia Spitalului, b-dul Independentei nr. 1, Iasi.

Cod NUTS RO213

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 3

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 24

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 2 278 260 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: CONTRACTELE SUBSECVENTE VOR FI ICHEIATE LUNAR SAU TRIMESTRIAL, IN FUNCTIE DE FONDURILE BUGETARE ALOCATE PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE, PRECUM
SI IN FUNCTIE DE NECESITATILE IDENTIFICATE. estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru ( art 20, al 8, lit g) / HG 395/2016), pentru fiecare lot in parte, este precizata in sectiunea LOTURI.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Suportul tehnic al tratamentului pacientilor cu epidermoliza buloasa il reprezinta materialele sanitare speciale (comprese sterile, fesi, pansamente specifice atraumatice si comprese de unica folosinta, epitelizante) care sunt esentiale in ingrijirea acestor bolnavi. Necesitatea acestor pansamente este ZILNICA si NU OCAZIONALA!
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110, 33141111, 33141113, 33141119

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru (art 20, alin 8, lit f) / HG 395/2016), se regasesc, pentru fiecare lot in parte, in CAIETUL DE SARCINI atasat DA.
Valoarea estimată fără TVA: 2 278 260 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Pansament tip plasa cu silicon – 7,5 x 10 cm
1)Descriere succintă
Compus dintr-o plasa de poliamida flexibila acoperita cu un strat de silicon moale;
stratul de contact cu plaga este din silicon moale, poros, transparent, flexibil, cu proprietati aderente;
structura de plasa deschisa a pansamentului permite exudatului sa treaca vertical in al doilea pansament cu pat absorbant aplicat deasupra;
dimensiuni: 7,5 x 10 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 12 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament tip plasa cu silicon – 7,5 x 10 cm -
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 1,500.00 lei.
Lot nr: 2 Denumire: Pansament tip plasa cu silicon – 10 x 18 cm
1)Descriere succintă
? compus dintr-o plasa de poliamida flexibila acoperita cu un strat de silicon moale;
? stratul de contact cu plaga este din silicon moale, poros, transparent, flexibil, cu proprietati aderente;
? structura de plasa deschisa a pansamentului permite exudatului sa treaca vertical in al doilea pansament cu pat absorbant aplicat deasupra;
? dimensiuni: 10 x 18 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 56 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament tip plasa cu silicon – 10 x 18 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 7,050.00 lei.
Lot nr: 3 Denumire: Pansament subtire, absorbant, din spuma poliuretanica cu silicon 12,5 x 12,5 cm
1)Descriere succintă
— pansament steril autoadeziv absorbant din spuma poliuretanica cu strat non-aderent din silicon moale cu pad absorbant;
— pansament absorbant autoadeziv din silicon moale, compus din mai multe straturi:
— un strat din silicon moale in contact cu plaga;
— un pat subtire, absorbant compus din spuma poliuretanica;
— un strat extern din folie permeabila la vapori si impermeabila la apa.
— Dimensiuni: 12,5 x 12,5 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 36 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament subtire, absorbant, din spuma poliuretanica cu silicon 12,5 x 12,5 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 4,500.00 lei.
Lot nr: 4 Denumire: Pansament subtire, absorbant, din spuma poliuretanica cu silicon 17,5 x 17,5 cm
1)Descriere succintă
— pansament steril autoadeziv absorbant din spuma poliuretanica cu strat non-aderent din silicon moale cu pad absorbant;
— pansament absorbant autoadeziv din silicon moale, compus din mai multe straturi:
— un strat din silicon moale in contact cu plaga;
— un pat subtire, absorbant compus din spuma poliuretanica;
— un strat extern din folie permeabila la vapori si impermeabila la apa.
— Dimensiuni: 17,5 x 17,5 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 70 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament subtire, absorbant, din spuma poliuretanica cu silicon 17,5 x 17,5 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 8,850.00 lei.
Lot nr: 5 Denumire: Pansament subtire, absorbant, din spuma poliuretanica cu silicon 20 x 50 cm
1)Descriere succintă
— pansament steril autoadeziv absorbant din spuma poliuretanica cu strat non-aderent din silicon moale cu pad absorbant;
— pansament absorbant autoadeziv din silicon moale, compus din mai multe straturi:
— un strat din silicon moale in contact cu plaga;
— un pat subtire, absorbant compus din spuma poliuretanica;
— un strat extern din folie permeabila la vapori si impermeabila la apa.
— Dimensiuni: 20 x 50 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 369 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament subtire, absorbant, din spuma poliuretanica cu silicon 20 x 50 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 46,200.00 lei.
Lot nr: 6 Denumire: Pansament absorbant din spuma poliuretanica cu silicon pentru plagi intens exudative 15 x 20 cm
1)Descriere succintă
— pansament poliuretanic siliconat, cu corp absorbant din poliuretan acoperit pe suprafata de contact cu plaga cu soft silicon;
— pansament care asigura transferul exudatului si de asemenea poate fi folosit pentru plagile fara exudat dar cu piele fragila;
— dimensiuni: 15 x 20 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 141 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament absorbant din spuma poliuretanica cu silicon pentru plagi intens exudative 15 x 20 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 17700.00 lei.
Lot nr: 7 Denumire: Pansament absorbant din spuma poliuretanica cu silicon pentru plagi intens exudative 20 x 50 cm
1)Descriere succintă
— pansament poliuretanic siliconat, cu corp absorbant din poliuretan acoperit pe suprafata de contact cu plaga cu soft silicon;
— pansament care asigura transferul exudatului si de asemenea poate fi folosit pentru plagile fara exudat dar cu piele fragila;
— dimensiuni: 20 x 50 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 336 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament absorbant din spuma poliuretanica cu silicon pentru plagi intens exudative 20 x 50 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 42,075.00 lei.
Lot nr: 8 Denumire: Pansament absorbant din spuma poliuretanica cu silicon si ioni de argint 12,5 x 12,5 cm
1)Descriere succintă
— pansament steril autoadeziv din spuma poliuretanica cu strat non-aderent din silicon moale si ioni de argint.
— Pansament antimicrobial, atraumatic pentru plaga si tesutul inconjurator;
— Bun absorbant al exudatului, minimizeaza riscul macerarii;
— Compus din mai multe straturi:
— un strat din silicon moale si argint in contact cu plaga;
— un pat absorbant flexibil din spuma poliuretanica ce contine ioni de argint si carbon activ;
— un strat extern din folie permeabila la la vapori si impermeabila la apa;
— Dimensiuni: 12,5 x 12,5 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 76 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament absorbant din spuma poliuretanica cu silicon si ioni de argint 12,5 x 12,5 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 9,600.00 lei.
Lot nr: 9 Denumire: Pansament absorbant din spuma poliuretanica cu silicon si ioni de argint 17,5 x 17,5 cm
1)Descriere succintă
— pansament steril autoadeziv din spuma poliuretanica cu strat non-aderent din silicon moale si ioni de argint.
— Pansament antimicrobial, atraumatic pentru plaga si tesutul inconjurator;
— Bun absorbant al exudatului, minimizeaza riscul macerarii;
— Compus din mai multe straturi:
— un strat din silicon moale si argint in contact cu plaga;
— un pat absorbant flexibil din spuma poliuretanica ce contine ioni de argint si carbon activ;
— un strat extern din folie permeabila la vapori si impermeabila la apa;
— Dmensiuni: 17,5 x 17,5 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 132 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament absorbant din spuma poliuretanica cu silicon si ioni de argint 17,5 x 17,5 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 16,500.00 lei.
Lot nr: 10 Denumire: Banda adeziva cu silicon 20 mm x 3 m
1)Descriere succintă
— Din poliester si fibre de poliamida, acoperit cu un film din poliuretan cu rol termoplastic la suprafata si silicon moale in contact cu tegumentul;
— Cu rol de fixare pentru dispozitive medicale: drenuri, tuburi, electrozi, canule, pansamente pe rtegumentul afectat, fragil;
— Dimensiuni: 20 mm x 3 m.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141111

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 80 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Banda adeziva cu silicon 20 mm x 3 m
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 10,050.00 lei.
Lot nr: 11 Denumire: Bandaj tubular 2 directii 10,75 cm x 10 m
1)Descriere succintă
— Material vascoza cu fire de elastin foarte fine tricotate in tesatura radial si longitudinal cu o elesticitate blanda;
— Cele 2 cai de intindere ofera o libertate completa de miscare si un plus de comfort;
— Datorita constructiei tubulare este folosit la plagile dificile pentru sustinerea pansamentelor fara a se mai folosi benzi adezive si fara a creea constrictive sau compresie;
— Cu 5 coduri / linii de culoare pt marimi;
— Dimensiuni: 10,75 cm x 10 m.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141113

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 89 820 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Bandaj tubular 2 directii 10,75 cm x 10 m
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 11,227.50 lei.
Lot nr: 12 Denumire: Bandaj tubular 2 directii 20 cm x 10 m
1)Descriere succintă
— Material vascoza cu fire de elastin foarte fine tricotate in tesatura radial si longitudinal cu o elesticitate blanda;
— Cele 2 cai de intindere ofera o libertate completa de miscare si un plus de comfort;
— Datorita constructiei tubulare este folosit la plagile dificile pentru sustinerea pansamentelor fara a se mai folosi benzi adezive si fara a creea constrictive sau compresie;
— Cu 5 coduri / linii de culoare pt marimi;
— Dimensiuni: 20 cm x 10 m.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141113

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 174 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Bandaj tubular 2 directii 20 cm x 10 m
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 21,750.00 lei.
Lot nr: 13 Denumire: Pansament din spuma poliuretanica si hydrogel Ø 6 cm
1)Descriere succintă
— Pansament din spuma poliuretanica acoperita cu un strat de hidrogel sub forma de fagure cu ochiuri largi pe fata de contact a pansamentului cu patul plagii;
— Stratul extern este din poliuretan permeabil pentru aer si impermeabil pentru lichide si germeni;
— Steril, ambalat individual;
— Clasa II b dispozitive medicale sterile;
— Dimensiuni: Ø 6 cm;
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141113

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 9 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament din spuma poliuretanica si hydrogel Ø 6 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 1,200.00 lei.
Lot nr: 14 Denumire: Pansament din spuma poliuretanica si hydrogel 10 x 10 cm
1)Descriere succintă
— Pansament din spuma poliuretanica acoperita cu un strat de hidrogel sub forma de fagure cu ochiuri largi pe fata de contact a pansamentului cu patul plagii;
— Stratul extern este din poliuretan permeabil pentru aer si impermeabil pentru lichide si germeni;
— Steril, ambalat individual;
— Clasa II b dispozitive medicale sterile;
— Dimensiuni: 10 x 10 cm;
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141113

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 12 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament din spuma poliuretanica si hydrogel 10 x 10 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 1,500.00 lei.
Lot nr: 15 Denumire: Pansament din spuma poliuretanica si hydrogel 10 x 20 cm
1)Descriere succintă
— Pansament din spuma poliuretanica acoperita cu un strat de hidrogel sub forma de fagure cu ochiuri largi pe fata de contact a pansamentului cu patul plagii;
— Stratul extern este din poliuretan permeabil pentru aer si impermeabil pentru lichide si germeni;
— Steril, ambalat individual;
— Clasa II b dispozitive medicale sterile;
— Dimensiuni: 10 x 20 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141113

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 24 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament din spuma poliuretanica si hydrogel 10 x 20 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 3,000.00 lei.
Lot nr: 16 Denumire: Comprese impregnate cu unguent neutru si argint 5 x 5 cm
1)Descriere succintă
— Compresa impregnata cu unguent pe baza de trigliceride (acid caprilic, capric si stearic), fara substante active, din plasa de poliester, permeabila pentru gaze si secretii;
— Strat de argint metalic care in contact cu secretiile din plaga elibereaza ioni cu efect bactericid pentru germeni gramm pozitivi si gramm negativi;
— Ambalata individual steril;
— Dimensiuni: 5 x 5 cm;
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141119

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 3 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Comprese impregnate cu unguent neutru si argint 5 x 5 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 420.00 lei.
Lot nr: 17 Denumire: Comprese impregnate cu unguent neutru si argint 10 x 10 cm
1)Descriere succintă
— Compresa impregnata cu unguent pe baza de trigliceride (acid caprilic, capric si stearic), fara substante active, din plasa de poliester, permeabila pentru gaze si secretii;
— Strat de argint metalic care in contact cu secretiile din plaga elibereaza ioni cu efect bactericid pentru germeni gramm pozitivi si gramm negativi;
— Ambalata individual steril;
— Dimensiuni: 10 x 10 cm;
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141119

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 7 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Comprese impregnate cu unguent neutru si argint 10 x 10 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 900.00 lei.
Lot nr: 18 Denumire: Comprese impregnate cu unguent neutru si argint 10 x 20 cm
1)Descriere succintă
— Compresa impregnata cu unguent pe baza de trigliceride (acid caprilic, capric si stearic), fara substante active, din plasa de poliester, permeabila pentru gaze si secretii;
— Strat de argint metalic care in contact cu secretiile din plaga elibereaza ioni cu efect bactericid pentru germeni gramm pozitivi si gramm negativi;
— Ambalata individual steril;
— Dimensiuni: 10 x 20 cm;
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141119

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 12 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Comprese impregnate cu unguent neutru si argint 10 x 20 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 1,500.00 lei.
Lot nr: 19 Denumire: Compresa impregnata cu unguent neutru 7,5 x 10 cm
1)Descriere succintă
Compresa sterila tip plasa de bumbac cu ochiuri largi, impregnata cu unguent neutru ce contine vaselina, acizi grasi esterificati ai diglicerolului si parafina;
Punctul de lichefiere al unguentului -? 460 C;
— Greutatea unguentului – ? 210 g /m2;
— Dimensiuni: 7,5 x 10 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141119

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 1 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Compresa impregnata cu unguent neutru 7,5 x 10 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 225.00 lei.
Lot nr: 20 Denumire: Compresa impregnata cu unguent neutru 10 x 10 cm
1)Descriere succintă
— Compresa sterila tip plasa de bumbac cu ochiuri largi, impregnata cu unguent neutru ce contine vaselina, acizi grasi esterificati ai diglicerolului si parafina;
— Punctul de lichefiere al unguentului -? 460 C;
— Greutatea unguentului – ? 210 g /m2;
— Dimensiuni: 10 x 10 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141119

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 2 040 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Compresa impregnata cu unguent neutru 10 x 10 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 255.00 lei.
Lot nr: 21 Denumire: Compresa impregnata cu unguent neutru 10 x 20 cm
1)Descriere succintă
— Compresa sterila tip plasa de bumbac cu ochiuri largi, impregnata cu unguent neutru ce contine vaselina, acizi grasi esterificati ai diglicerolului si parafina;
— Punctul de lichefiere al unguentului -? 460 C;
— Greutatea unguentului – ? 210 g /m2;
— Dimensiuni: 10 x 20 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141119

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 2 820 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Compresa impregnata cu unguent neutru 10 x 20 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 352.50 lei.
Lot nr: 22 Denumire: Pansament cu hidrogel 5 x 7,5 cm
1)Descriere succintă
— Pansament cu gel hidrocelular, transparent, ce contine polimeri de poliuretan absorbanti, casati cu o folie de poliuretan semipermeabila, impermeabila pentru germeni si apa;
— Fiecare pansament este ambalat individual, steril, fiind recomandat pentru copii si adulti, pe ambalaj fiind trecute: producatorul, marca CE, modul de sterilizare si valabilitatea.
— Dimensiuni: 5 x 7,5 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 14 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament cu hidrogel 5 x 7,5 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 1,800.00 lei.
Lot nr: 23 Denumire: Pansament cu hidrogel 10 x 10 cm
1)Descriere succintă
— Pansament cu gel hidrocelular, transparent, ce contine polimeri de poliuretan absorbanti, casati cu o folie de poliuretan semipermeabila, impermeabila pentru germeni si apa;
— Fiecare pansament este ambalat individual, steril, fiind recomandat pentru copii si adulti, pe ambalaj fiind trecute: producatorul, marca CE, modul de sterilizare si valabilitatea.
— Dimensiuni: 10 x 10 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 21 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament cu hidrogel 10 x 10 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 2,700.00 lei.
Lot nr: 24 Denumire: Pansament cu hidrogel 20 x 20 cm
1)Descriere succintă
— Pansament cu gel hidrocelular, transparent, ce contine polimeri de poliuretan absorbanti, casati cu o folie de poliuretan semipermeabila, impermeabila pentru germeni si apa;
— Fiecare pansament este ambalat individual, steril, fiind recomandat pentru copii si adulti, pe ambalaj fiind trecute: producatorul, marca CE, modul de sterilizare si valabilitatea.
— Dimensiuni: 20 x 20 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 51 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament cu hidrogel 20 x 20 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 6,450.00 lei.
Lot nr: 25 Denumire: Compresa impregnata cu unguent pe baza de trigliceride si particule de hydrocoloid 10 x 12 cm
1)Descriere succintă
— Plasa de poliester cu ochiuri dese (tip fagure) impregnate cu particule hidrocoloide dispersate intr-o masa grasa neutra compusa din trigliceride, destinat tratamentului plagilor acute / cronice;
— usor de aplicat, nu se lipeste de plaga iar indepartarea se face atraumatic;
— ambalat individual, steril, pe ambalaj fiind treci\ute: producatorul, marcas CE, modul de sterilizare, valabilitatea;
— dimensiuni: 10 x 12 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141119

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 7 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Compresa impregnata cu unguent pe baza de trigliceride si particule de hydrocoloid 10 x 12 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 975.00 lei.
Lot nr: 26 Denumire: Compresa impregnata cu unguent pe baza de trigliceride si particule de hydrocoloid 15 x 20 cm
1)Descriere succintă
— Plasa de poliester cu ochiuri dese (tip fagure) impregnate cu particule hidrocoloide dispersate intr-o masa grasa neutra compusa din trigliceride, destinat tratamentului plagilor acute / cronice;
— usor de aplicat, nu se lipeste de plaga iar indepartarea se face atraumatic;
— ambalat individual, steril, pe ambalaj fiind treci\ute: producatorul, marcaj CE, modul de sterilizare, valabilitatea;
— dimensiuni: 15 x 20 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141119

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 17 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Compresa impregnata cu unguent pe baza de trigliceride si particule de hydrocoloid 15 x 20 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 2,205.00 lei.
Lot nr: 27 Denumire: Pansament absorbant cu actiune de „clatire” pana la 24 ore 7,5 x 7,5 cm
1)Descriere succintă
— mulltistratificat sub forma de pernita, ce contine un corp din poliacrilat poliabsorbant cu functie de absorbtie si clatire;
— dimensiuni: 7,5 x 7,5 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 12 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament absorbant cu actiune de „clatire” pana la 24 ore 7,5 x 7,5 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 1,500.00 lei.
Lot nr: 28 Denumire: Pansament absorbant cu actiune de „clatire” pana la 24 ore 10 x 10 cm
1)Descriere succintă
— mutltistratificat sub forma de pernita, ce contine un corp din poliacrilat poliabsorbant cu functie de absorbtie si clatire;
— dimensiuni: 10 x 10 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 10 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament absorbant cu actiune de „clatire” pana la 24 ore 10 x 10 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 1,350.00 lei.
Lot nr: 29 Denumire: Pansament din alginat de calciu 5 x 5 cm
1)Descriere succintă
— compresa din fibre de alginat de calciu cu mare capacitate de absorbtie, pentru curatarea plagilor moderat / abundent exudative, infectate sau neinfectate;
— gel ce mentine mediul umed favorabil formarii tesutului de granulatie si are efect hemostatic;
— ambalat individual, steril, pe ambalaj fiind trecute: producatorul, marca CE, modul de sterilizare si valabilitatea;
— dimensiuni: 5 x 5 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 6 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament din alginat de calciu 5 x 5 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 825.00 lei.
Lot nr: 30 Denumire: Pansament din alginat de calciu 10 x 10 cm
1)Descriere succintă
— compresa din fibre de alginat de calciu cu mare capacitate de absorbtie, pentru curatarea plagilor moderat / abundent exudative, infectate sau neinfectate;
— gel ce mentine mediul umed favorabil formarii tesutului de granulatie si are efect hemostatic;
— ambalat individual, steril, pe ambalaj fiind trecute: producatorul, marca CE, modul de sterilizare si valabilitatea;
— dimensiuni: 10 x 10 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 19 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament din alginat de calciu 10 x 10 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 2,400.00 lei.
Lot nr: 31 Denumire: Pansament din alginat de calciu 10 x 20 cm
1)Descriere succintă
— compresa din fibre de alginat de calciu cu mare capacitate de absorbtie, pentru curatarea plagilor moderat / abundent exudative, infectate sau neinfectate;
— gel ce mentine mediul umed favorabil formarii tesutului de granulatie si are efect hemostatic;
— ambalat individual, steril, pe ambalaj fiind trecute: producatorul, marca CE, modul de sterilizare si valabilitatea;
— dimensiuni: 10 x 20 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 21 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament din alginat de calciu 10 x 20 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 2,700.00 lei.
Lot nr: 32 Denumire: Comprese sterile din material netesut 7,5 x 7,5 cm
1)Descriere succintă
— Comprese extra absorbante, netesute, albe, confectionate din fibre de vascoza si poliester, fara agenti de legare si fara agenti de stralucire optica;
— Material: netesut, confectionat din vascoza si poliester
— Produsul sa fie marcat CE in conformitate cu directiva CE in conformitate cu directiva UE 93/42/EEC pentru dispozitive medicale si sa fie clasificat ca dispozitive medicale clasa Iia.
— Dimensiuni: 7,5 x 7,5 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141119

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 480 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Comprese sterile din material netesut 7,5 x 7,5 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 60.00 lei.
Lot nr: 33 Denumire: Comprese sterile din material netesut 10 x 10 cm
1)Descriere succintă
— Comprese extra absorbante, netesute, albe, confectionate din fibre de vascoza si poliester, fara agenti de legare si fara agenti de stralucire optica;
— Material: netesut, confectionat din vascoza si poliester
— Produsul sa fie marcat CE in conformitate cu directiva UE 93 /42/EEC pentru dispozitive medicale si sa fie clasificat ca dispozitiv medical in clasa Iia
— Dimensiuni: 10 x 10 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141119

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Comprese sterile din material netesut 10 x 10 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 90.00 lei.
Lot nr: 34 Denumire: Bandaj elastic de fixare 6 cm x 4 m
1)Descriere succintă
— Fasa foarte elastica, confectionata din material special moale, cu o proportie ridicata de fibre naturale, aprox. 160 % elasticitate; rapid si usor de aplicat fara rasucire;
— Sa se poata steriliza;
— Sa se poata utiliza pentru fixarea pansamentelor, in special pe articulatii si partile concave sau rotunde ale corpului;
— Constructie: tricot, bandaj elastic cu margini intarite;
— Produsul sa poarte marcajul CE conform directivei UE93/42/CEE privind dispozitivele medicale si sa fie clasificat ca dispozitiv medical din clasa I.
— Dimensiuni: 6cm x 4 m.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141113

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 1 380 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Bandaj elastic de fixare 6 cm x 4 m
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 172.50 lei.
Lot nr: 35 Denumire: Bandaj elastic de fixare autoadeziv 8 cm x 20 m
1)Descriere succintă
— Fasa de fixare elastica, usor coeziva, autoaderenta, cu efext coeziv datorita texturii creponate si invelisului fara latex, aprox 85 % extensibilitate, autoaderenta, nu se lipeste de par, piele sau imbracaminte, permeabila la aer, prietenoasa cu pielea, proprietati foarte bune de mulare, sterilizabila la abur, culoare alba.
— Pentru fixarea bandajului, in special pe articulatii si partile concave si rotunde ale corpului; pentru fixarea pansamentelor plagilor;
— Produsul sa poarte marcajul CE conform directivei UE93/42/CEE privind dispozitivele medicale si sa fie clasificat ca dispozitiv medical din clasa I.
— DIMENSIUNI: 8 cm x 20 m;
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141113

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 25 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Bandaj elastic de fixare autoadeziv 8 cm x 20 m
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 3,150.00 lei.
Lot nr: 36 Denumire: Pansament steril cu capacitate mare de absorbtie a exudatului 10 x 10 cm
1)Descriere succintă
— Sa fie compus dintr-un strat interior din fibre polimerice cu putere ridicata de retinere a apei intr-o husa exterioara netesuta;
— Stratul interior sa fie format din fibre celulozice pentru dispersie si impregnare laterala, fibre absorbante pentru capacitate mare de absorbtie si fibre biocomponente pentru rezistenta la strangere;
— Sa poata fi folosit in terapia compresiva;
— Sa asigure absorbtie graduala fara efect de blocare
— Sa nu contina pulbere;
— Sa ramana moale si flexibil chiar si in punctul de saturatie;
— Sa se poata aplica mai multe pansamente unul in continuarea celuilalt pentru acoperirea unei zone mai mari;
— Dimensiuni 10 x 10 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 14 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament steril cu capacitate mare de absorbtie a exudatului 10 x 10 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 1,800.00 lei.
Lot nr: 37 Denumire: Pansament steril cu capacitate mare de absorbtie a exudatului 10 x 20 cm
1)Descriere succintă
— Sa fie compus dintr-un strat interior din fibre polimerice cu putere ridicata de retinere a apei intr-o husa exterioara netesuta;
— Stratul interior sa fie format din fibre celulozice pentru dispersie si impregnare laterala, fibre absorbante pentru capacitate mare de absorbtie si fibre biocomponente pentru rezistenta la strangere;
— Sa poata fi folosit in terapia compresiva;
— Sa asigure absorbtie graduala fara efect de blocare;
— Sa nu contina pulbere;
— Sa ramana moale si flexibil chiar si in punctul de saturatie;
— Sa se poata aplica mai multe pansamente unul in continuarea celuilalt pentru acoperirea unei zone mai mari;
— Dimensiuni 10 x 20 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 24 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament steril cu capacitate mare de absorbtie a exudatului 10 x 20 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 3,000.00 lei.
Lot nr: 38 Denumire: Pansament din spuma poliuretanica 10 x 10 cm
1)Descriere succintă
— Pansament cu film poliuretanic;
— Pansament neaderent, compus din spuma poliuretanica puternic absorbanta si film poliuretanic, semipermeabil (impermeabil pentru apa si bacterii);
— Stratul protector de film poliuretanic furnizeaza o bariera semipermeabila si mentine o rata optima de transfer a vaporilor(mvtr). Stratul de spuma hidrofila moale este adaptabil contururilor anatomice, dovedeste o capacitate extraordinara de absorbtie si are proprietatea de a atenua presiunea.
— Dimensiuni: 10 x 10 cm;
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 14 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament din spuma poliuretanica 10 x 10 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 1,800.00 lei.
Lot nr: 39 Denumire: Pansament din spuma poliuretanica 10 x 20 cm
1)Descriere succintă
— Pansament cu film poliuretanic;
— Pansament neaderent, compus din spuma poliuretanica puternic absorbanta si film poliuretanic, semipermeabil (impermeabil pentru apa si bacterii);
— Stratul protector de film poliuretanic furnizeaza o bariera semipermeabila si mentine o rata de transfer a vaporilor (MVTR). Stratul de spuma hidrofila moale este adaptabil contururilor anatomice, dovedeste o capacitate extraordinara de absorbtie si are proprietatea de a atenua presiunea;
— Dimensiuni: 10 x 20 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 24 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament din spuma poliuretanica 10 x 20 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 3,000.00 lei.
Lot nr: 40 Denumire: Pansament din spuma poliuretanica 20 x 20 cm
1)Descriere succintă
— Pansament cu film poliuretanic;
— Pansament neaderent, compus din spuma poliuretanica puternic absorbanta si film poliuretanic, semipermeabil (impermeabil pentru apa si bacterii);
— Stratul protector de film poliuretanic furnizeaza o bariera semipermeabila si mentine o rata optima de transfer a vaporilor (MVTR). Stratul de spuma hidrofila moale este adaptabil contururilor anatomice, dovedeste o capacitate extraordinara de absorbtie si are proprietatea de a aatenua presiunea;
— Dimensiuni: 20 x 20 cm;
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 42 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament din spuma poliuretanica 20 x 20 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 5,250.00 lei.
Lot nr: 41 Denumire: Pansament cu ioni activi de Ag 10 x 10 cm
1)Descriere succintă
— Pansament steril cu alginat de argint. Consta dintr-un strat de spuma absobanta care pe o parte este acoperit cu o matrice de alginat continand argint ionic. Pansamentul furnizeaza argint ionic pentru eficacitate antimicrobiana extinsa.
— Pansament cu o combinatie unica de argint ionic si alginat ce asigura activitate antimicrobiana imediata si sustinuta impotriva unui spectru larg de agenti patogeni ai plagilor (Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginosa, E.coli), fara a induce rezistenta bacteriana;
— Posibilitatea de utilizare pe plagi infectate sau colonizate, cu exudat moderat sau sever.
— Dimensiuni: 10 cm x 10 cm;
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 24 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament cu ioni activi de Ag 10 x 10 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 3,000.00 lei.
Lot nr: 42 Denumire: Pansament cu ioni activi de Ag. 15 x 15 cm
1)Descriere succintă
— Pansament steril cu alginat de argint. Consta dintr-un strat de spuma absorbanta care pe o parte este acoperit cu o matrice de alginat continand argint ionic. Pansamentul furnizeaza argint ionic pentru eficacitate antimicrobiana extinsa;
— Pansament cu o combinatie unica de argint ionic si alginat ce asigura activitate antimicrobiana imediata si sustinuta, impotriva unui spectru larg de agenti patogeni ai plagilor (Staphylococcus aureus (MRSA). Pseudomonas aeruginosa, E.coli), fara a induce rezistenta bacteriana.
— Posibilitatea de utilizare pe plagi infectate sau colonizate, cu exudat moderat sau sever.
— Dimensiuni: 15 cm x 15 cm;
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 36 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament cu ioni activi de Ag. 15 x 15 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 4,500.00 lei.
Lot nr: 43 Denumire: Pansament cu ioni activi de Ag. 20 x 20 cm
1)Descriere succintă
— Pansament steril cu alginat de argint. Consta dintr-un strat de spuma absorbanta care pe o parte este acoperit cu o matrice de alginat continand argint ionic. Pansamentul furnizeaza argint ionic pentru eficacitate antimicrobiana extinsa
— Pansament avansat, cu o combinatie unica de argint ionicsi alginat ce asigura activitate antimicrobiana imediata si sustinuta, impotriva unui spectru larg de agenti patogeni ai plagilor (Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginosa, E.coli), fara a induce rezistenta bacteriana
— Posibilitatea de utilizare pe plagi infectate sau colonizate, cu exudat moderat sau sever.
— Dimensiuni: 20 x 20 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 84 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament cu ioni activi de Ag. 20 x 20 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 10,500.00 lei.
Lot nr: 44 Denumire: Pansament din silicon 10 x 7,5 cm
1)Descriere succintă
— Pansament siliconic moale, steril, pentru contactul cu plaga
— Pansament siliconic moale, subtire si poros, pentru contactul cu plaga. Structura sa este formata dintr-un strat de netesut adaptabil la contururile anatomice, invelit pe ambele parti in straturi de silicon moale;
— Indicat pentru gestionarea unei game variate de plagi, superficiale sau profunde.
— La contactul plaga, permite trecerea verticala a exudatului in pansamentul secundar absorbant, prevenind astfel macerarea a margenilor plagii
— Stratul de silicon moale are aderenta scazuta, care reduce la minimum traumele in timpul schimbarilor pansamentului
— Dimensiuni: 10 cm x 7,5 cm;
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 30 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament din silicon 10 x 7,5 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 3,750.00 lei.
Lot nr: 45 Denumire: Pansament din silicon 10 x 18 cm
1)Descriere succintă
— Pansament siliconic moale, steril, pentru contactul cu plaga;
— Pansament siliconic moale, subtire si poros, pentru contactul cu plaga. Structura sa este formata dintr-un strat de netesut adaptabil la contururile anatomice, invelit pe ambele parti in straturi de silicon moale.
— Indicat pentru gestionarea unei game variate de plagi, superficiale sau profunde
— La contactul plaga, permite trecerea verticala a exudatului in pansamentul secundar absorbant, prevenind astfel macerarea a marginilor plagii
— Stratul de silicon moale are aderenta scazuta, care reduce la minimum traumele in timpul schi,barilor pansamentului
— Dimensiuni: 10cm x 18 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 45 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament din silicon 10 x 18 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 5,700.00 lei.
Lot nr: 46 Denumire: Pansament din silicon 20 x 30 cm
1)Descriere succintă
— Pansament siliconic moale, steril, pentru contactul cu plaga
— Pansament siliconic moale, subtire si poros, pentru contactul cu plaga. Structura sa este formata dintr-un strat de netesut adaptabil la contururile anatomice, invelit pe ambele parti in straturi de silicon moale
— Indicat pentru gestionarea unei game variate de plagi, superficiale sau profunde
— La contactul plaga, permite trecerea verticala a exudatului in pansamentul secundar absorbant, prevenind astfel macerarea a marginilor plagii
— Stratul de silicon moale are aderenta scazuta, care reduce la minimum traumele in timpul schimbarilor pansamentului
— Dimensiuni: 20 cm x 30 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min.-max / AC; cant min.- max / ctr. subsecv. se regaseste in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA: 78 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Pansament din silicon 20 x 30 cm
Valoarea celui mai mare ctr. subsecvent conf. art. 20 (8), lit g) din HG 395 /2016 = 9,750.00 lei.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
NU SE SOLICITA!
CONF. ART. 35, ALIN (2) DIN Hotarare nr. 395/2016: „Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor constituirea garantiei de participare” Garantia de buna executie va fi in cuantum de 2 % din valoarea fara TVA si se va solicita (conf. art.39 din HG nr.395/2016), contractelor subsecvente a caror valoare depaseste pragul valoric de 600129 lei conf. art.7 alin.1 lit.b) din Legea nr. 98/2016, si poate fi constituita in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent aftfel: – virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devina anexa la contract, prevederile art.36, alin (3)-(5) din H.G. 395/2016, aplicandu-se corespunzator. In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar. Garantia se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fondurile alocate programului national de sanatate – Epidermoliza Buloasa – materiale sanitare.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri (acord cadru cu trei semnatari) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Prin exceptie, declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 58 – 63 din Legea 98/2016 va fi depusa INCA DE LA INCEPUT,O DATA CU DUAE.
DOCUMENTELE CARE VOR FI SOLICITAE CA SUPORT DUAE sunt:
— Certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii – catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate,pensii, somaj) – eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat – copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata).
— Certifcat privind plata taxelor si impozitelor locale – Eliberat de Primaria locala, certificatul fiscal sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii –copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata).
— Cazierul fiscal al operatorului economic – copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata).
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin 2, art. 167 alin 2, art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
Referitor la Declaratia privind neincadrearea in situatiile prevazute la art. 58- 63 din Legea nr.98/2016, persoanele cu functii de decizie sunt:
DR. EC. IOAN BARLIBA MANAGER;
PROF. DR. STEFAN GEORGESCU DIRECTOR MEDICAL;
PROF. UNIV. DR. LAURA GHEUCA SOLOVASTRU – COORDONATOR PROGRAM EPIDERMOLIZA BULOASA;
EC. MARIANA LOGHIN – DIRECTOR FIN. CONTABIL
AGAPIE SPERANTA – DIRECTOR INGRIJIRI
EC. MONICA VICOL – SEF SERV. ACHIZ. PUBLICE
ADA MIHAELA SORANESCU – CONSILIER JURIDIC, COMP. JURIDIC
EC. CARMEN CUCIUREANU – SEF SERV. FINANCIAR – Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta (anexat traducere autoizata in limba romana), sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri (acord cadru cu trei semnatari) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
— Operatorii economici care depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina aviz emis de Ministerul Sanatatii in conformitate cu art. 926 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, completand in acest sens in DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv avizul emis de Ministerul Sanatatii sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele trebuie sa fie valabile la data prezentarii si din ele sa rezulte autorizarea pentru importul/comercializarea/depozitarea de produse conform obectului procedurii de achizitie. Documentele se prezinta in copie conforma cu originalul.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani
Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Completare DUAE;
— Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici vor prezenta, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, copii dupa certificate/documente incheiate cu beneficiarii indicate;
Completare DUAE;
— Esantioanele, descrierile sau fotografiile vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, numai de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri (acord cadru cu trei semnatari), dupa aplicarea criteriului de atribuire – conform art.179 lit.m) din Legea nr.98/2016.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
12886 / 28.03.2017
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 011-016636 din 17.1.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 10.5.2017 - 15:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.5.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 31.5.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Termen de plata: Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor în termen de 60 zile de la data receptionarii facturii.

Plata se face in lei, prin ordin de plata. termen de livrare este de maxim 2 zile de la primirea comenzii ferme termen de valabilitate produse minim 12 luni de la data livrarii. În cazul în care exista corespunzator ofertelor clasate pe primul loc oferte financiare cu preturi egale, la solicitarea comisiei, se vor depune noi oferte. Daca egalitatea vizeaza pozitia 2, 3 din acordul cadru, elementul reofertarii va fi pretul, acesta nu va putea fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. Ex: daca egalitatea vizeaza poz 2 prin reofertare pretul ar putea fi imbunatatit pana la nivelul pretului operatorului clasat pe locul 1. Datele de depunere ale propunerilor fin de reofertare se vor comunica în solicitarea transmisa de catre comisia de evaluare. Se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati folosind urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Potrivit Legii 101/2016, Capitolul II si Capitolul III.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Oficiul Juridic al Spitalului Sf. Spiridon Iasi
B- dul Independentei nr. 1
700111 Iasi
România
Telefon: +40 0232240822
Fax: +40 0232267706

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21.4.2017