Paslaugos - 15523-2021

14/01/2021    S9

Lenkija-Kotlarnia: Miškininkystės paslaugos

2021/S 009-015523

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kędzierzyn
Adresas: Stara Kuźnia, ul. Brzozowa 48
Miestas: Kotlarnia
NUTS kodas: PL524 Opolski
Pašto kodas: 47-246
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Marek Kłos, Adam Tomaszewski
El. paštas: kedzierzyn@katowice.lasy.gov.pl
Telefonas: +48 774832222
Faksas: +48 774063070
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://kedzierzyn.katowice.lasy.gov.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: gospodarka Leśna

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kędzierzyn w roku 2021

Nuorodos numeris: ZG3.270.2.1.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
77200000 Miškininkystės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z nasiennictwa i selekcji, szkółkarstwa, utrzymania obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, edukacyjnej oraz drogowej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kędzierzyn w roku 2021.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 6 720 859.73 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr I: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kędzierzyn w roku 2021

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77200000 Miškininkystės paslaugos
77210000 Medienos ruošos paslaugos
77211000 Paslaugos, susijusios su medienos ruoša
77211100 Statybinės miško medžiagos kirtimo paslaugos
77211200 Rastų vežimo mišku paslaugos
77211300 Medžių retinimo paslaugos
77211400 Medžių kirtimo paslaugos
77211500 Medžių priežiūros paslaugos
77211600 Medžių sodinimo paslaugos
77230000 Paslaugos, susijusios su miškininkyste
77231000 Miškininkystės vadybos paslaugos
77231200 Miškų kenkėjų kontrolės paslaugos
77231600 Miškų želdinimo paslaugos
75251120 Miškų gaisrų gesinimo paslaugos
60000000 Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą)
45000000 Statybos darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL52 Opolskie
NUTS kodas: PL229 Gliwicki
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Nadleśnictwa: Kędzierzyn, Blachownia Brzeźce, Kotlarnia, Pokrzywnica, Rudziniec.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet I:

a) prace z zakresu gospodarki leśnej wykonywane w leśnictwach: Blachownia Brzeźce, Kotlarnia, Pokrzywnica, Rudziniec;

b) prace wykonywane na terenie całego Nadleśnictwa w zakresie melioracji agrotechnicznych, przygotowania gleby przy użyciu sprzętu mechanicznego;

c) dyżurowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych Nadleśnictwa Kędzierzyn.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

Wartość zamówienia uwzględnia: 20 % wartości zamówienia podstawowego – opcja oraz 50 % wartości zamówienia podstawowego – art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr II: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kędzierzyn w roku 2021

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77200000 Miškininkystės paslaugos
77210000 Medienos ruošos paslaugos
77211000 Paslaugos, susijusios su medienos ruoša
77211100 Statybinės miško medžiagos kirtimo paslaugos
77211200 Rastų vežimo mišku paslaugos
77211300 Medžių retinimo paslaugos
77211400 Medžių kirtimo paslaugos
77211500 Medžių priežiūros paslaugos
77211600 Medžių sodinimo paslaugos
77230000 Paslaugos, susijusios su miškininkyste
77231000 Miškininkystės vadybos paslaugos
77231200 Miškų kenkėjų kontrolės paslaugos
77231600 Miškų želdinimo paslaugos
75251120 Miškų gaisrų gesinimo paslaugos
60000000 Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą)
45000000 Statybos darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL52 Opolskie
NUTS kodas: PL229 Gliwicki
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Nadleśnictwa: Kędzierzyn, Czajka, Niezdrowice, Sławięcice Stampnica, Stara Kuźnia.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet II

a) prace z zakresu gospodarki leśnej wykonywane w leśnictwach: Czajka, Niezdrowice, Sławięcice Stampnica, Stara Kuźnia;

b) prace na szkółce leśnej w leśnictwie Czajka;

c) prace na terenie całego Nadleśnictwa Kędzierzyn w zakresie nasiennictwa i selekcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

Wartość zamówienia uwzględnia: 20 % wartości zamówienia podstawowego – opcja oraz 50 % wartości zamówienia podstawowego– art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 207-504218
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: Umowa nr 2710- 1L/21
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Pakiet nr I: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kędzierzyn w roku 2021

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
08/01/2021
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Usługi Leśne Marek Wizimirski – lider konsorcjum
Adresas: Starków 16
Miestas: Krosnowice
NUTS kodas: PL51 Dolnośląskie
Pašto kodas: 57-362
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Edward Rycharski F.H.U.
Adresas: ul. Królowej Jadwigi 20A/3
Miestas: Kędzierzyn-Koźle
NUTS kodas: PL524 Opolski
Pašto kodas: 47-232
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Krzysztof Suda Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ADUS”
Adresas: ul. Bukowska 76
Miestas: Syrynia
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 44-361
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Jolanta Jania Kisiel Zakład Usług Leśnych „Pollas”
Adresas: ul. Bema 3D/3
Miestas: Kędzierzyn-Koźle
NUTS kodas: PL52 Opolskie
Pašto kodas: 47-224
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Mateusz Jania Usługi Leśne „Forester”
Adresas: ul. Gliwicka 6
Miestas: Rudziniec
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 44-160
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Usługi Leśne Dawid Jania
Adresas: ul. Akacjowa 1
Miestas: Rudziniec
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 44-160
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 5 635 236.09 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 3 402 308.86 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2
Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Pakiet nr II: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kędzierzyn w roku 2021

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
08/01/2021
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Usługi Leśne Marek Wizimirski – lider konsorcjum
Adresas: Starków 16
Miestas: Krosnowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 57-362
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Edward Rycharski F.H.U.
Adresas: ul. Królowej Jadwigi 20A/3
Miestas: Kędzierzyn-Koźle
NUTS kodas: PL52 Opolskie
Pašto kodas: 47-232
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Krzysztof Suda Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ADUS”
Adresas: ul. Bukowska 76
Miestas: Syrynia
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 44-361
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Jolanta Jania Kisiel Zakład Usług Leśnych „Pollas”
Adresas: ul. Bema 3D/3
Miestas: Kędzierzyn-Koźle
NUTS kodas: PL52 Opolskie
Pašto kodas: 47-224
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Mateusz Jania Usługi Leśne „Forester”
Adresas: ul. Gliwicka 6
Miestas: Rudziniec
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 44-160
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Usługi Leśne Dawid Jania
Adresas: ul. Akacjowa 1
Miestas: Rudziniec
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 44-160
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 5 391 230.11 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 3 318 550.87 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587800
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587800
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/01/2021