Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Servicii - 161285-2019

08/04/2019    S69

Belgia-Bruxelles: Obiective de cartografiere în domeniul impozitării mediului și al reformei bugetare: Internalizarea costurilor externe de mediu

2019/S 069-161285

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Environment
Adresă: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Obiective de cartografiere în domeniul impozitării mediului și al reformei bugetare: Internalizarea costurilor externe de mediu

Număr de referinţă: ENV.F.1/SER/2018/0026
II.1.2)Cod CPV principal
90700000 Servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Această acțiune pregătitoare se va baza pe proiectul-pilot din 2015 "Consolidarea capacităților pentru reforma fiscală în domeniul mediului" (care are loc în perioada 2016-2017). Acesta are 2 obiective principale:

— punerea concluziilor proiectului-pilot în practică prin furnizarea de orientări operaționale părților interesate pentru a declanșa angajamentul acestora în procesul de luare a deciziilor și cartografierea domeniilor potențiale în care instrumentele economice, inclusiv fiscalitatea, ar fi o soluție rentabilă pentru acoperirea lacunelor din politica de mediu,

— analizarea subvențiilor care declanșează comportamente dăunătoare mediului, prin prezentarea externalităților de mediu pe care acestea le provoacă în anumite domenii și măsurilor care ar putea aduce internalizarea acestora.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 739 264.40 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Extra Muros

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cerere deschisă pentru ofertă.

Contract de servicii unic cu o durată de 20 de luni, cu un buget total de 750 000 EUR.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse / Pondere: 60
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților și alocarea resurselor / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 10
Prețul - Pondere: Preț 30%, calitate 70%
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Vă rugăm să rețineți că acest lucru a fost publicat anterior în PIN JO 2018/S 056-123139 la 21.3.2018 cu titlul „Acțiune pregătitoare - Operaționalizarea consolidării capacităților pentru dezvoltarea programelor și cartografierea obiectivelor în domeniul taxelor de mediu și al reformei bugetare“.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 188-423866
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 07027745/2019/801533/SER/ENV.F.1
Titlu:

Obiective de cartografiere în domeniul impozitării mediului și al reformei bugetare: Internalizarea costurilor externe de mediu

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Institute for European Environmental Policy AISBL
Adresă: Rue Joseph II 36-38
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Aarhus University
Adresă: Nordre Ringgade 1
Localitate: Aarhus C
Cod NUTS: DK DANMARK
Cod poștal: 8000
Țară: Danemarca
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Serveis de Suport a la gestió SL (ENT Environment and Management)
Adresă: C/ Josep LLanza, 1-7, 2˚3ª
Localitate: Vilanova i la Geltru
Cod NUTS: ES ESPAÑA
Cod poștal: 08800
Țară: Spania
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Trinomics BV
Adresă: Westersingel 34
Localitate: Rotterdam
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Cod poștal: 3014 GS
Țară: Țările de Jos
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 750 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 739 264.40 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 3 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

.55 % + .77 % +.55 % + .82 % + .77 % = 3.46

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (e) din anexa la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază și ca acest proiect să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul 11.4.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1).

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului pentru introducerea unei căi de atac sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire, se poate introduce o cale de atac la organismul menționat la punctul VI.4.1).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/03/2019