Storitve - 161734-2021

02/04/2021    S65

Belgija-Bruselj: Dejavnosti izobraževanja in usposabljanja za inšpektorje za delo

2021/S 065-161734

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion
Poštni naslov: Rue Joseph II, 27
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Mr Jordi Curell Gotor
E-naslov: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ELA — Evropski organ za delo
Kraj: Bratislava
Šifra NUTS: SK Slovensko
Država: Slovaška
Kontaktna oseba: Mr Jordi Curell Gotor
E-naslov: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.ela.europa.eu/home
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dejavnosti izobraževanja in usposabljanja za inšpektorje za delo

Referenčna številka dokumenta: EMPL/2021/OP/0002
II.1.2)Glavna koda CPV
80500000 Storitve usposabljanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izobraževanje in usposabljanje za inšpektorje za delo.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
80500000 Storitve usposabljanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SK Slovensko
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca ali kateri koli drug kraj, naveden v ponudbi.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izobraževanje in usposabljanje za inšpektorje za delo. Ciljna skupina teh storitev so inšpektorji za delo in socialno varnost pristojnih nacionalnih organov, odgovornih za izvrševanje pravil o mobilnosti delovne sile in socialni varnosti. Po potrebi bodo lahko k sodelovanju pri posebnih dejavnostih povabljene organizacije socialnih partnerjev na nacionalni ravni in osebje Evropskega organa za delo, zlasti nacionalni uradniki za zvezo, ki sodelujejo pri izvajanju čezmejnih inšpekcijskih pregledov.

Izvajalec bo pripravil vsebino ter zagotovil dejavnosti usposabljanja in izobraževanja, namenjene zlasti izboljšanju operativne sposobnosti nacionalnih inšpekcijskih organov, ter izvedel projekte medsebojnega učenja s poudarkom na spodbujanju izmenjave, razširjanja in uporabe primerov dobre prakse in znanja, ki so pomembni za organizacijo in izvajanje čezmejnih skupnih in usklajenih inšpekcijskih pregledov na področju mobilnosti delovne sile. Vzporedno s krepitvijo zmogljivosti bodo te dejavnosti prispevale tudi k začetku oblikovanja mreže nacionalnih inšpektorjev, za katere je značilno močna angažiranost deležnikov. Mreža bi temeljila na vzajemnem zaupanju in bi imela skupen cilj, da ravna po istih standardih in uporablja enake postopke v skladu z ustrezno zakonodajo EU.

Izvajalec bo prispeval k dejavnostim za krepitev zmogljivosti Evropskega organa za delo, sestavljenim iz naslednjih nalog:

naloga 1: pripraviti in izvesti tri seminarje za usposabljanje;

naloga 2: razviti en spletni modul usposabljanja;

naloga 3: organizirati tri spletne seminarje;

naloga 4: zagotoviti podporo za izmenjave osebja in obiske osebja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 150 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 10/05/2021
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 11/05/2021
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

Rue Joseph II, 27, 1000 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v točki I.1). Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje dopolnitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
Kraj: Strasbourg Cedex
Poštna številka: F-6700
Država: Francija
Telefon: +33 388172313
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
26/03/2021