Servicii - 162996-2020

07/04/2020    S69    Comisia Europeană - Servicii - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

Italia-Ispra: Analiza mecanică a studiilor de toxicitate cu doză repetată

2020/S 069-162996

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 013-025335)

Temei juridic:

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, JRC — Joint Research Centre, JRC.F — Health, Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.3 — Chemicals Safety and Alternative Methods
Adresă: Via Enrico Fermi 2749
Localitate: Ispra (VA)
Cod NUTS: ITC41
Cod poștal: I-21027
Țară: Italia
E-mail: jrc-ispra-dir-f-procurement@ec.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Analiza mecanică a studiilor de toxicitate cu doză repetată

Număr de referinţă: JRC/IPR/2020/OP/0013
II.1.2)Cod CPV principal
73000000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contract pentru recoltarea și analizarea cunoștințelor mecanice legate de efectele toxice asupra organelor țintă după expunerea repetată. Rezultatele se vor contribui la activitățile EURL ECVAM care vizează dezvoltarea unei abordări alternative pentru studierea toxicității sistemice după expunerea repetată, motivată de o mai bună înțelegere a mecanismelor implicate și a relevanței lor umane.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/04/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 013-025335

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 31/03/2020
Ora locală: 16:00
A se citi:
Data: 15/05/2020
Ora locală: 16:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 01/04/2020
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 18/05/2020
Ora locală: 10:00
VII.2)Alte informații suplimentare: