Servicii - 163870-2019

09/04/2019    S70

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Furnizarea de servicii de tipărire gestionată pentru sediul Grupului BEI din Luxemburg și birourile externe

2019/S 070-163870

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 032-070874)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: 2950
Țară: Luxemburg
E-mail: cs-procurement@eib.org
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eib.org
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eib.org/en/about/procurement/calls/cft-1535.htm

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de servicii de tipărire gestionată pentru sediul Grupului BEI din Luxemburg și birourile externe

Număr de referinţă: CFT-1535
II.1.2)Cod CPV principal
30232100 Imprimante şi trasatoare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul prezentei licitații este de a acorda contracte-cadru pentru furnizarea de servicii de tipărire gestionată pentru sediul Grupului BEI din Luxemburg și birourile externe. Această licitație este împărțită în 2 loturi distincte:

— Lotul 1: furnizarea de servicii de tipărire gestionată pentru sediul Grupului BEI din Luxemburg,

— Lotul 2: furnizarea de servicii de tipărire gestionată pentru birourile externe ale sediul Grupului BEI.

Ofertanții trebuie să depună oferte pentru ambele loturi. Numărul maxim de loturi care poate fi atribuit 2 singur ofertant: Loturile pot fi atribuite unor ofertanți diferiți.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/04/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 032-070874

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 11/04/2019
A se citi:
Data: 26/04/2019
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 15/04/2019
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 30/04/2019
Ora locală: 11:00
VII.2)Alte informații suplimentare: