Prekės - 165427-2022

30/03/2022    S63

Lietuva-Visaginas: Pramoniniai robotai

2022/S 063-165427

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Nacionalinis registracijos Nr.: 255450080
Adresas: Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Miestas: Visaginas
NUTS kodas: LT029 Utenos apskritis
Pašto kodas: 31152
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Audrius Sipavičius
El. paštas: sipavicius@iae.lt
Telefonas: +370 52595464
Faksas: +370 38624188
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6770
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=623048
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=623048&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: VĮ IAE eksploatacijos nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Nuotolinio valdymo išmontavimo mechanizmo (roboto) pirkimas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
42997300 Pramoniniai robotai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Perkamas nuotolinio valdymo mechanizmas skirtas konstrukcijų ardymui, pjaustymui, smulkinimui ir pakrovimui.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
80500000 Apmokymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT029 Utenos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Tiekėjas turi per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos pristatyti į IAE vieną nuotolinio valdymo išmontavimo mechanizmą ir kartu teikiamą įrangą ir apmokyti darbuotojus juo dirbti.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 210
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Prekių pristatymo terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties šalims raštu išreiškus sutikimą, gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Pirkimas vykdomas Ignalinos programos projekto 1A.20/03/RCM.01 lėšomis

II.2.14)Papildoma informacija

1. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.

2. Pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis (CVP IS). Pasiūlymai, pateikti

vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis

pasiūlymus gali teikti tik prekių tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos

bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo

pašalinti iš pirkimo.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Sutartinių prievolių įvykdymas užtikrinamas banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu ne mažiau kaip 2 procentai nuo Sutarties kainos eurais su PVM .

Turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau kaip 210 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jeigu tiekėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus (patiekti prekes ar jų dalį, suteikti paslaugas ar jų dalį, įvykdyti kitus numatytus įsipareigojimus) pirkėjas skaičiuoja 0,02 procento dydžio delspinigius.

Avansinis mokėjimas tiekėjui nemokamas. Tarpiniai mokėjimai tiekėjui nemokami.

Galutinis mokėjimas atliekamas tik po to, kai pirkėjas patikrina pristatytas prekes, atliktų paslaugų kokybę ir/ar kitus numatytus tiekėjo įsipareigojimus (jei buvo numatyta) ir abi šalys pasirašo perdavimo - priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai jis gavo visus tinkamus dokumentus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 02/05/2022
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 02/05/2022
Vietos laikas: 09:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais posėdyje nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Panevėžio apygardos teismas
Adresas: Elektros g. 9
Miestas: Panevėžys
Pašto kodas: 35175
Šalis: Lietuva
El. paštas: panevezio.apygardos@teismas.lt
Telefonas: +370 45468765
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: VĮ Ignalinos atominė elektrinė
Adresas: Elektrinės g, 4 K47 Drūkšinių k.
Miestas: Visagino savivaldybė
Pašto kodas: 31152
Šalis: Lietuva
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
25/03/2022