29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 168110-2020

TITytułPolska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
NDNumer publikacji ogłoszenia168110-2020
PDData publikacji09/04/2020
OJNumer wydania Dz.U. S71
TWMiejscowość nabywcyWARSZAWA
AUNazwa urzędowa nabywcySkarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany07/04/2020
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45233100 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
32570000 - Urządzenia łączności
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233124 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
31527260 - Systemy oświetleniowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71420000 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
34922100 - Oznakowanie drogowe
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
45316210 - Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
71240000 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
35710000 - Systemy dowodzenia, kontroli, łączności i systemy komputerowe
77300000 - Usługi ogrodnicze
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45221120 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45244000 - Wodne roboty budowlane
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
44423400 - Znaki i podobne elementy
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL92
IAAdres internetowy (URL)http://www.gddkia.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE