Usługi - 168300-2014

TITytułPolska-Białystok: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
NDNumer publikacji ogłoszenia168300-2014
PDData publikacji20/05/2014
OJNumer wydania Dz.U. S96
TWMiejscowość nabywcyBIAŁYSTOK
AUNazwa urzędowa nabywcyUrząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy3 - Władze lokalne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany16/05/2014
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj proceduryT - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
TDRodzaj ogłoszeniaV - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
RPLegislacjaZ - Nie określono
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówieniaZ - Nie określono
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)50222000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
IAAdres internetowy (URL)www.wrotapodlasia.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE