Lucrări - 168925-2021

02/04/2021    S65

România-Craiova: Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apei potabile

2021/S 065-168925

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 046-116497)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania de Apă Oltenia S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11400673
Adresă: Str. Breștei nr. 133
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200177
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Mitroi
E-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com
Telefon: +40 251422117
Fax: +40 251422263
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.apaoltenia.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

DJ-CL-09 – Stație captare și stație tratare Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călărași, Bechet

Număr de referinţă: 11400673_2019_PAAPD1082099
II.1.2)Cod CPV principal
45252126 Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apei potabile
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DJ-CL-09 Staţie captare şi stație tratare Bechet, aducţiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călăraşi, Bechet”, incluzand:

1. Bechet:

— captare de apă brută din Dunăre;

— conductă aducțiune de la stația de captare la stația de tratare (L = 4 300 m);

— stație de tratare apă potabilă Bechet (sursa de apă de suprafață) (Q = 106,04 l/s);

— rezervor nou (400 m3), amplasat la gospodăria de apă existentă GA2;

— stație de pompare apă potabilă nouă, amplasată la gospodăria de apă existentă GA2;

— sistem SCADA;

— conductă de transport apă în portul Bechet, din rețeaua de distribuție a localității (De 110 mm, L = 2 345 m);

— conducte aducțiune la gospodăriile de apă Ostroveni, Călărași, Dăbuleni (în total L = 22 245 m);

2. Ostroveni:

— rezervor de înmagazinare apă tratată (800 m3), amplasat la gospodăria de apă existentă;

— stație de pompare apă tratată nouă, amplasată la gospodăria de apă existentă;

— sistem SCADA;

3. Călărași:

— rezervor nou (500 m3), amplasat la gospodăria de apă existentă;

— sistem SCADA.

Contractul include:

(a) elaborare proiect tehnic in conformitate cu legislatia nationala, incluzand toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie;

(b) elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

(c) lucrari de constructie;

(d) furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

(e) testare si punere in functiune;

(f) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie.

Durata de proiectare a lucrarilor (inclusiv obtinerea autorizatiei de construire) este de patru luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 32 de luni.

Perioada de garantie este de 36 de luni.

Note:

1. Numarul de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 24;

2. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/03/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 046-116497

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 26/04/2021
A se citi:
Data: 26/05/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 26/04/2021
A se citi:
Data: 26/05/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 26/10/2021
A se citi:
Data: 26/11/2021
VII.2)Alte informații suplimentare: