Prekės - 16999-2021

15/01/2021    S10

Vengrija-Budapeštas: Skalda ir skaldyti akmenys

2021/S 010-016999

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_35618302
Adresas: Fényes Elek utca 7–13.
Miestas: Budapest
NUTS kodas: HU MAGYARORSZÁG
Pašto kodas: 1024
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Falucskai Zoltán
El. paštas: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefonas: +36 18199171
Faksas: +36 18199540
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kozut.hu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: országos közutak üzemeltetése

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Kőanyagok beszerzése 2020

Nuorodos numeris: EKR000557562020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
14212300 Skalda ir skaldyti akmenys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. rész: Útépítési üledékes zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés teljesítéséhez Ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 33 702 900 Ft HUF keretösszeg erejéig, ajánlatkérő általi eseti

Megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az üledékes kőzetek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést. Ajánlatkérő az útépítési üledékes zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű

mennyiséget jelöli meg: 3 501 tonna. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán

Az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő

Szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának. A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása ajánlattevő feladatát képezi.

2. rész: Útépítési üledékes zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 235 060 400 HUF keretösszeg erejéig, ajánlatkérő általi eseti megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az üledékes kőzetek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést. Ajánlatkérő az útépítési üledékes zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű mennyiséget jelöli meg: 21 556 tonna. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán

Az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő

Szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának. A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása ajánlattevő feladatát képezi.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján amennyiben a keretszerződés határozott 24 hónapos időtartama alatt a keretösszeg nem kerül teljes mértékben kimerítésre Ajánlatkérő által, úgy Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával jogosult további 12 hónappal a szerződést meghosszabbítani. Ajánlatkérő erre vonatkozó igényét a szerződés eredeti időtartamának lejártát megelőző legalább 10 nappal írásban jelzi nyertes Ajánlattevőnek. A meghosszabbítás során a keretösszeg nem változik.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 268 763 300.00 HUF
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Üledékes kőzet Somogy és Tolna megyékbe

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
14212300 Skalda ir skaldyti akmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HU232 Somogy
NUTS kodas: HU233 Tolna
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy és Tolna megyei igazgatóságainak mérnökségei, illetve ezen mérnökségek illetékességébe tartozó úthálózat bármely pontja az egyedi megrendelések szerint.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Útépítési üledékes zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 33 702 900 HUF keretösszeg erejéig, ajánlatkérő általi eseti megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az üledékes kőzetek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést. Ajánlatkérő az útépítési üledékes zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű mennyiséget jelöli meg: 3 501 tonna. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának. A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása ajánlattevő feladatát képezi.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján amennyiben a keretszerződés határozott 24 hónapos időtartama alatt a keretösszeg nem kerül teljes mértékben kimerítésre Ajánlatkérő által, úgy Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával jogosult további 12 hónappal a szerződést meghosszabbítani. Ajánlatkérő erre vonatkozó igényét a szerződés eredeti időtartamának lejártát megelőző legalább 10 nappal írásban jelzi nyertes ajánlattevőnek. A meghosszabbítás során a keretösszeg nem változik.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: 2. Szállítási határidő (minimum 1, maximum 5 munkanap) / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 80
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Ld. II.2.4) pontban foglaltakat.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

II.2.5) Ár szempont:

1.1 Ártáblázat nettó összesen díja (nettó HUF) – Súlyszám: 70

1.2. Többlet szállítás díja (nettó HUF/tonnakm) – Súlyszám: 10

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Üledékes kőzet Győr-M-Sopron, Veszprém, Vas és Zala

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
14212300 Skalda ir skaldyti akmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HU213 Veszprém
NUTS kodas: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS kodas: HU222 Vas
NUTS kodas: HU223 Zala
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas és Zala megyei igazgatóságainak mérnökségei, illetve ezen mérnökségek illetékességébe tartozó úthálózat bármely pontja.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Útépítési üledékes zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 235 060 400 HUF keretösszeg erejéig, ajánlatkérő általi eseti megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az üledékes kőzetek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést. Ajánlatkérő az útépítési üledékes zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű mennyiséget jelöli meg: 21 556 tonna. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának. A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása ajánlattevő feladatát képezi.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján amennyiben a keretszerződés határozott 24 hónapos időtartama alatt a keretösszeg nem kerül teljes mértékben kimerítésre Ajánlatkérő által, úgy Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával jogosult további 12 hónappal a szerződést meghosszabbítani. Ajánlatkérő erre vonatkozó igényét a szerződés eredeti időtartamának lejártát megelőző legalább 10 nappal írásban jelzi nyertes ajánlattevőnek. A meghosszabbítás során a keretösszeg nem változik.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: 2. Szállítási határidő (minimum 1, maximum 5 munkanap) / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 80
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Ld. II.2.4) pontban foglaltakat.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

II.2.5) Ár szempont:

1.1 Ártáblázat nettó összesen díja (nettó HUF) – Súlyszám: 70

1.2. Többlet szállítás díja (nettó Ft/tonnakm) – Súlyszám: 10

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 125-305648
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Üledékes kőzet Somogy és Tolna megyékbe

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
22/12/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 4
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Pilis-Logistic Kft
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_36429156
Adresas: Budai út 18.
Miestas: Pilisvörösvár
NUTS kodas: HU120 Pest
Pašto kodas: 2085
Šalis: Vengrija
El. paštas: kiss.akos@pilislogistic.hu
Telefonas: +36 209125546
Faksas: +36 26330135
Interneto adresas: http://www.pilislogistic.hu
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 33 702 900.00 HUF
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2
Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Üledékes kőzet Győr-M-Sopron,Veszprém,Vas és Zala

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
22/12/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Pilis-Logistic Kft
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_36429156
Adresas: Budai út 18.
Miestas: Pilisvörösvár
NUTS kodas: HU120 Pest
Pašto kodas: 2085
Šalis: Vengrija
El. paštas: kiss.akos@pilislogistic.hu
Telefonas: +36 209125546
Faksas: +36 26330135
Interneto adresas: http://www.pilislogistic.hu
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 235 060 400.00 HUF
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Ajánlattevők: 1–2. rész: Pilis-Logistic Kft, MAGYARORSZÁG 2085 Pilisvörösvár, Budai út 18., 14190946213; Nemzetközi Alapanyag és Késztermék Kereskedelmi Zrt., MAGYARORSZÁG 1101 Budapest, Üllői út 114., 25774319242; BOMIK-PLUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 3422 Bükkábrány, Jókai út 16., 12935473205;

1. rész: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6320 Solt Kecskeméti út 34., 10642166203

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/01/2021