Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 171165-2017

06/05/2017    S88    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Prostorsko strukturirano podporno orodje za sprejemanje odločitev na področju mešanega ribolova

2017/S 088-171165

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)
Poštni naslov: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 10/179
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100
Poštna številka: 1210
Država: Belgija
E-naslov: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/EASME

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2406
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Prostorsko strukturirano podporno orodje za sprejemanje odločitev na področju mešanega ribolova.

Referenčna številka dokumenta: EASME/EMFF/2017/010.
II.1.2)Glavna koda CPV
73112000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

EASME želi skleniti naročilo storitev z namenom razvoja podpornega orodja za sprejemanje odločitev (znanstvenega modela), ki bo trajnost mešanega ribolova (tj. tehnične interakcije flot s ciljnimi/neciljnimi ribami) dopolnilo z gospodarskimi in po možnosti družbenimi dimenzijami ribištva v Irskem morju (oddelek Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) VIIa) in v morjih zahodne Škotske (oddelka ICES VIa in VIb). Ključni vidik pri njegovem načrtovanju mora biti vključitev deležnikov v razvoj podpornega orodja za sprejemanje odločitev in razvoj preskusnih scenarijev upravljanja.

V okviru svoje osnovne funkcije mora orodje podpreti izvedbo večletnih načrtov s pomočjo zagotavljanja sredstva za preučitev in izboljšavo možnosti upravljanja. Podporno orodje za sprejemanje odločitev iz te študije lahko temelji na orodju za sprejemanje odločitev in rezultatih predhodnega projekta, lahko pa se razvije novo orodje, ki zagotavlja podobno vrsto analiz in rezultatov.

Storitve, ki jih je treba zagotoviti, so podrobneje opisane v razpisnih specifikacijah (oddelek 1.4).

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
50111100
79420000
72413000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih, ki jih določi izvajalec, razen v primeru, da sestanki potekajo v prostorih EASME ali prostorih Evropske komisije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

EASME želi skleniti naročilo storitev z namenom razvoja podpornega orodja za sprejemanje odločitev (znanstvenega modela), ki bo trajnost mešanega ribolova (tj. tehnične interakcije flot s ciljnimi/neciljnimi vrstami rib) dopolnilo z gospodarskimi in po možnosti družbenimi dimenzijami ribištva v Irskem morju (oddelek Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) VIIa) in v morjih zahodne Škotske (oddelka ICES VIa in VIb). Ključni vidik pri njegovem načrtovanju mora biti vključitev deležnikov v razvoj podpornega orodja za sprejemanje odločitev in razvoj preskusnih scenarijev upravljanja.

V okviru svoje osnovne funkcije mora orodje podpreti izvedbo večletnih načrtov s pomočjo zagotavljanja sredstva za preučitev in izboljšavo možnosti upravljanja. Podporno orodje za sprejemanje odločitev iz te študije lahko temelji na orodju za sprejemanje odločitev in rezultatih predhodnega projekta, lahko pa se razvije novo orodje, ki zagotavlja podobno vrsto analiz in rezultatov.

Storitve, ki jih je treba zagotoviti, so podrobneje opisane v razpisnih specifikacijah (oddelek 1.4).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Delovni program Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za leto 2016. Ukrep: 1.3.2.6. Prostorsko strukturirano podporno orodje za sprejemanje odločitev na področju mešanega ribolova.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte internetni naslov v oddelku I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 19/06/2017
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 27/06/2017
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME), Covent Garden 2, Room COV2, 10/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte internetni naslov v oddelku I.3.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Telefaks: +35 243032100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte internetni naslov v oddelku I.3.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
27/04/2017