Servicii - 17118-2018

13/01/2018    S9    - - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Deva: Servicii de cadastru

2018/S 009-017118

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Hunedoara
Calea Zarandului nr. 106
Punct(e) de contact: Ileana Popovici
330182 Deva
România
Telefon: +40 254233560
E-mail: mihaela.cipleu@ancpi.ro
Fax: +40 254219218

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.ocpihunedoara.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Sistemul Electronic de Achiziții Publice
Strada Italiană nr. 22, sector 2
020976 București
România
Telefon: +40 213032997
E-mail: contact.companii@e-licitatie.ro
Fax: +40 213032937
Adresă Internet: www.e-licitatie.ro

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Sistemul Electronic de Achiziții Publice
Strada Italiană nr. 22, sector 2
020976 București
România
Telefon: +40 213032997
E-mail: contact.companii@e-licitatie.ro
Fax: +40 213032937
Adresă Internet: www.e-licitatie.ro

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Sistemul Electronic de Achiziții Publice
Strada Italiană nr. 22, sector 2
020976 București
România
Telefon: +40 213032997
E-mail: contact.companii@e-licitatie.ro
Fax: +40 213032937
Adresă Internet: www.e-licitatie.ro

I.2)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, 42 sectoare din 5 UAT-uri, jud. Hunedoara
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: RO423 - Hunedoara

Cod NUTS RO423

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară pentru un numar total de 5 loturi, cu incheierea unui contract multianual pentru o perioada de 18 luni.
Achiziția se desfașoara pe 5 loturi, dupa cum urmeaza:
Lot 1: Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor in UAT – Baru din judetul Hunedoara.
Lot 2: Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate in UAT Pui din judetul Hunedoara.
Lot 3: Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate in UAT Sarmisegetuza din judetul Hunedoara.
Lot 4: Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate in UAT Sântamaria Orlea din judetul Hunedoara.
Lot 5: Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate in UAT Vulcan din judetul Hunedoara.
Nota: In conformitate cu art.160 (2) din Legea 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare in termen de 4 zile lucratoare.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

71354300

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară pentru un numar total de 5 loturi si o cantitate totala estimata de 8 695 ha.
Achiziția se desfașoara pe 5 loturi, dupa cum urmreaza:
— Lot 1: UAT Baru = 666 ha,
— Lot 2: UAT Pui = 1 976 ha,
— Lot 3: UAT Sarmisegetuza = 3 532 ha,
— Lot 4: UAT Sântamaria Orlea = 499 ha,
— Lot 5: UAT Vulcan = 2 022 ha.
Valoarea estimată fără TVA: 1 026 010,00 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor in UAT – Baru din judetul Hunedoara.
1)Descriere succintă
Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor in UAT – Baru din judetul Hunedoara. Suprafața estimata aferenta lotului-666 ha, 10 sectoare cadastrale.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

71354300

3)Cantitate sau domeniu
Conform caiet de sarcini
Valoarea estimată fără TVA: 78 588,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 785,00 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate in UAT Pui din judetul Hunedoara.
1)Descriere succintă
Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor in UAT – Pui din judetul Hunedoara. Suprafa?a estimata aferenta lotului — 1 976 ha, 6 sectoare cadastrale
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

71354300

3)Cantitate sau domeniu
Conform caiet sarcini
Valoarea estimată fără TVA: 233 168,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2 331,00 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate in UAT Sarmisegetuza din judetul Hunedoara.
1)Descriere succintă
Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor in UAT – Sarmisegetuza din judetul Hunedoara. Suprafața estimata aferenta lotului — 3 532 ha, 4 sectoare cadastrale
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

71354300

3)Cantitate sau domeniu
Conform caiet de sarcini
Valoarea estimată fără TVA: 416 776,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 4 167,00 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate in UAT Sântamaria Orlea din judetul Hunedoara.
1)Descriere succintă
Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor in UAT – Sântamaria Orlea din judetul Hunedoara. Suprafața estimata aferenta lotului — 499 ha, 10 sectoare cadastrale.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

71354300

3)Cantitate sau domeniu
Conform caiet de sarcini
Valoarea estimată fără TVA: 58 882,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 588,00 RON.
Lot nr: 5 Denumire: Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate in UAT Vulcan din judetul Hunedoara.
1)Descriere succintă
Servicii de înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT – Vulcan din judetul Hunedoara. Suprafața estimata aferenta lotului-2.022 ha, 12 sectoare cadastrale.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

71354300

3)Cantitate sau domeniu
Conform caiet de sarcini
Valoarea estimată fără TVA: 238 596,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2 385,00 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Cuantum Lot 1=785 RON/Lot 2 =2 331 RON/Lot 3 = 4 167 RON/Lot 4 =588 RON/Lot 5 =2 385 RON; Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta moneda, se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP.Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.Orice solicitare de prelungire a valabilitatii ofertei va necesita de asemenea si prelungirea corespunzatoare a perioadei de valabilitate a garantiei de participare la licitatie.Forma de constituire a garantiei de participare: se va face in conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016:
— scrisoare de garantie bancara/instrument de garantare emisa/emis in favoarea autoritatii contractante si in conditiile legii de o societate bancara/de o societate de asigurari din Romania sau dupa caz, din strainatate si care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea sau,
— virament bancar in contul Autoritatii Contractante: RO68TREZ3665005XXX009657, deschis la Trezoreria Deva.
In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari, se va completa Formularul nr. 2 sau un alt model care va contine cel putin informatiile din acest formular.
Dovada privind constituirea garantiei de participare se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.
Nota:
1.Dovada constituirii garantiei de participare va fi incarcata si in SEAP, scanata si semnata cu semnatura electronica, la sectiunea Documente de calificare.
2. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
3. In cazul ofertantilor care participa la licitatie sub forma asocierii, garantia de participare se constituie in numele asocierii cu conditia sa se mentioneze in cadrul acesteia faptul ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar in contul autoritatii contractante: RO68TREZ3665005XXX009657, deschis la Trezoreria Deva, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 40 din H.G. nr. 395/2016. Aceasta va contine cel putin informatiile specificate in cadrul Formularului nr. 10. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 alin (2) din H.G. nr. 395/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Plata se va realiza prin OP, din veniturile proprii ale OCPI HD, repartizate de catre ANCPI, în contul Prestatorului cu care a fost încheiat contractul, în limita fondurilor aprobate si alocate.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Motive de excludere (conform art.163 din Legea nr.98/2016).
Cerințe aplicabile fiecarui lot în parte.
Cerinta nr. 1:
1. Ofertanții, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile de excludere prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE de catre fiecare dintre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
a. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, la momentul prezentarii acestora;
b. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin (2), art.167 alin (2), art.171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
d. Alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta nr. 2:
2. Ofertanții, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatii potential generatoare de conflict de interese, in sensul prevederilor art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Modalitatea prin care se va demonstrata indeplinirea cerinței:
Fiecare dintre participantii la procedura, indiferent de calitatea acestora, va prezenta odata cu depunerea DUAE, declaratie pe propria raspundere in conformitate cu art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice (Conform Formularului nr. 3).
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autoritații contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt:
— Petru Liviu Lobonț,
— Mihaela Cipleu,
— Ovidiu Laurențiu Botici,
— Florin Carațca,
— Maria Ionela Simona Bădău-Vlad,
— Ana –Corina Hromei.
Capacitatea ofertanților (conform art.163 din Legea nr.98/2016).
Cerințe aplicabile fiecarui LOT în parte.
Cerinta nr. 1:
Ofertantii trebuie sa demonstreze ca detin capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele doveditoare sunt:
(a) Certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților straini, documente echivalente emise în țara de rezidența;
(b) Certificat de autorizare clasa I, clasa II, clasa III (persoane juridice) sau Categoria A, Categoria B, Categoria D (persoane fizice), emis pe numele ofertantului, aflat în termen de valabilitate la data prezentarii acestuia, conform “Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului de autorizarea sau recunoașterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane sau ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul României”, publicat în Monitorul Oficial nr. 231/13.4.2010.
Note:
1. In cazul unei asocieri, fiecare dintre asociati este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol, pentru partea de contract pe care o va realiza.
2. Cerinta de la punctul b) va fi indeplinita si de subcontractantii care presteaza servicii pentru care este necesara autorizarea clasa I, clasa II, clasa III sau Categoria A, Categoria B, Categoria D solicitata.
3. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
4. In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
5. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Cerința 1:
Cerințe aplicabile fiecarui LOT în parte.
Experienta similara conform prevederilor art.179, lit. b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
Ofertanții vor dovedi experiența similara prin prezentarea oricaror documente de natura sa ateste prestarea în ultimii 3 ani (raportat la data limita de depunere a ofertelor), la nivelul unuia sau mai multor contracte, a unor servicii de cadastru pentru suprafețe, însumate de minim:
Lot 1: 67 ha.
Lot 2: 198 ha.
Lot 3: 353 ha.
Lot 4: 50 ha.
Lot 5: 202 ha.
Nota: In situatia în care ofertantul a fost infiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
Operatorul economic are dreptul sa invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea cerintei privind experienta similara.
Cerinta 2:
Calificari educaționale și profesionale ale operatorului în conformitate cu prevederile art.179, lit. g) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa prezinte informatii cu privire la numele si calificarile educationale si profesionale relevante ale persoanelor responsabile cu gestionarea contractului.
Ofertantul trebuie sa demonstreze accesul la personalul responsabil cu gestionarea contractului, de care dispune sau al carui angajament a fost obținut de catre Ofertant pentru îndeplinirea corespunzatoare obligatiilor contractuale.
În acest sens, ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de o persoana care sa indeplineasca calitatea de manager de proiect cu urmatoarele calificari minime:
— studii superioare absolvite cu diploma de licența sau echivalent,
— experiența generala de cel puțin 3 ani,
— experiența specifica în ceea ce privește îndeplinirea unei funcții de coordonare/ conducere a activitaților aferente organizarii procesului de implementare a unui contract/proiect.
Cerinta 3:
Utilaje, instalații și echipamente tehnice în conformitate cu prevederile art.179, lit. j) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
Ofertantul trebuie sa demonstreze accesul la echipamentele tehnice si software-ul de care poate dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, respectiv:
Lot Stații totale Receptoare GPS Echipamente scanare si tiparire documente Soft pentru prelucrarea datelor.
Lot 1 1 1 1 1.
Lot 2 1 1 1 1.
Lot 3 1 1 1 1.
Lot 4 1 1 1 1.
Lot 5 1 1 1 1.
[Se selecteaza lotul/loturile pentru care se depune oferta, iar celelalte loturi se șterg din document].
Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin prezentarea unei declara?ii referitoare la echipamentele tehnice si software-ul de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a Contractului.
Nota: Daca operatorul economic nu detine in proprietate un echipament/statie/ software/ etc., pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere, se va permite si prezentarea unui angajament. (Formularul 7).
Informatii privind sustinerea (daca este cazul) Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, in conformitate cu prevederile art. 182 alin (1) din Legea 98/2016. In cazul în care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective – Formularul nr. 7. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea concreta a modului în care se va interveni pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care se acorda sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Tertul/tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Informatii privind asocierea (daca este cazul) Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Asociatii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului.
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze, DUAE va include informatiile solicitate cu privire la denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la acest aspect (in acest sens, se va completa si Formularul 9) Subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Subcontractan?ii precizeaza în DUAE informa?iile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc men?ionând numarul ?i data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus, daca acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere ?i va solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt subcontractant.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Ofertantii vor completa si prezenta DUAE.
La nivelul DUAE ofertantul trebuie sa precizeze informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocate drept experienta similara, beneficiarul si datele de contact ale acestuia, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea serviciilor, fara TVA.
Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
*Demonstrarea experienței similare se realizeaza prin prezentarea de documente probatorii, cum ar fi (dar fara a se limita la acestea):
— certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii serviciilor din care sa rezulte tipul serviciilor realizate, perioada în care s-au realizat ?i beneficiarii,
— Certificate de predare/primire,
— Recomandari,
— Procese verbale de receptie/acceptanta,
— Documente constatatoare.
Informațiile furnizate trebuie sa demonstreze ca serviciile au fost prestate*.
Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor ce fac obiectul contractului prezentat drept experienta, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.
Documentele probante se vor prezenta corelat cu contractele mentionate in lista principalelor prestari de servicii.
*Prin formula „serviciile au fost prestate” se înțeleg urmatoarele:
— servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/activitaților ce reprezinta experiența similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent. Cu titlu de exemplu, în cadrul unui contract având ca obiect înregistrarea sistematica a imobilelor, prin servicii recepționate parțial se înțelege recepția livrarii Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare,
— servicii recepționate la sfârșitul prestarii (sfârșitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garanție).
Ofertantii vor completa si prezenta DUAE.
Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va face dovada îndeplinirii criteriilor privind calificarile educaționale și profesionale, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a urmatoarelor informații și documente:
Formularul nr. 4 declarație privind persoanele responsabile cu gestionarea contractului, la care, în scop strict de verificare, se vor atașa documente probatorii, cum ar fi (dar fara a se limita la acestea):
1. Curriculum Vitae (anexa la Formularul 5);
2. Diploma de licenta sau echivalent;
3. Documente prin care sa se demonstreze indeplinirea cerintelor referitoare la experienta solicitata.
4. Diplome/certificari din care sa reiasa cunostintele detinute
În cazul în care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, pentru fiecare astfel de specialist se va prezenta dovada relatiei contractuale între expert si ofertant si/sau se va completa de catre titular, se va semna si se va prezenta Declaratia de disponibilitate — Formularul nr. 5.
Operatorul economic are dreptul sa invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la calificarile educaționale și profesionale doar daca terțul va desfașura efectiv lucrarile sau serviciile în legatura cu care sunt necesare respectivele calificari.
Ofertantii vor completa si prezenta DUAE.
Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibilet, va face dovada îndeplinirii criteriilor privind accesul la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice si software-ul de care poate dispune prin prezentarea la solicitarea autoritatii contractante, a unei declara?ii referitoare la echipamentele tehnice si software-ul de care dispune (in dotarea proprie sau inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului (Formularul nr. 6).
Se va completa DUAE de catre tertul/tertii sustinatori si se va depune impreuna cu angajamentul de sustinere (care va avea anexate documente din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea, sub sanctiunea respingerii ofertei depuse ca fiind inacceptabila.) Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va completa DUAE de catre fiecare dintre asociati si se va depune impreuna cu acordul de asociere (care va contine cel putin informatiile din Formularul 8).
Se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre aceștia. Acordul de subcontractare se va depune odata cu DUAE. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanși prin prezentarea de documente justificative ale acestora.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: da
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile: Conform Ordinului Directorului General al ANCPI, nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului de Autorizare, prestarea serviciilor de cadastru este rezervata persoanelor autorizate în acest domeniu.
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
14686/13.12.2017
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 9.2.2018 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.2.2018 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16.3.2018 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului.
Pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

DUAE reprezinta documentul unic de achizitii european furnizat în format electronic prin utilizarea unei structuri standard stabilite de Comisia Europeana, constând în declaratia pe proprie raspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea cerin?elor de calificare și selecție. DUAE poate fi accesat la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter și https://ec.europa.eu/tools/espd.

In cazul în care, în urma stabilirii clasamentului final, conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de documente care contin noi preturi. In cadrul acestui proces ofertantii au obligatia de a imbunatati sau de a mentine oferta initiala transmisa in SEAP.
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi încarcate în SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
030084 București
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de notificare si de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara
Calea Zarandului nr. 106
330182 Deva
România
E-mail: hd@ancpi.ro
Telefon: +40 254214165
Adresă Internet: www.ancpi.ro
Fax: +40 254219218

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
9.1.2018