Prekės - 17121-2021

15/01/2021    S10

Lenkija-Białystok: Radijo antenų stiebai

2021/S 010-017121

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Wojewoda Podlaski
Adresas: ul. Mickiewicza 3
Miestas: Białystok
NUTS kodas: PL841 Białostocki
Pašto kodas: 15-213
Šalis: Lenkija
El. paštas: jpietrzak@bialystok.uw.gov.pl
Telefonas: +48 857439293
Faksas: +48 857439254
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://puw.bip.gov.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa i montaż sprzętu radiokomunikacyjnego wraz z wyposażeniem w celu podniesienia skuteczności systemu alarmowania i ostrzegania ludności województwa podlaskiego.

Nuorodos numeris: OK-III.272.33.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44212261 Radijo antenų stiebai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu radiokomunikacyjnego wraz z wyposażeniem.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń nadawczo odbiorczych HF, VHF i UHF z wyposażeniem w ilości 19 kompletów oraz anten KF: pionowej dookólnej – jedna instalacja oraz anten drutowych typu Delta lub drutowych typu FD4 na budynkach urzędów administracji publicznej – 12 instalacji. Ponadto w przedmiotowym zamówieniu będzie realizowana dostawa i posadowienie na budynkach masztów antenowych w technologii aluminium wraz systemami antenowymi w JST województwa podlaskiego na 4 obiektach.

3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania:

1) zadanie 1: dostawa i montaż transceiverów HF, VHF i UHF oraz odbiorników HF;

2) zadanie 2: dostawa i montaż na budynkach anten KF pionowej oraz anten drutowych;

3) zadanie 3: dostawa i montaż na budynkach masztów antenowych wraz z systemami antenowymi.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 119 088.20 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zadanie 1: Dostawa i montaż transceiverów HF, VHF i UHF oraz odbiorników HF

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
32230000 Radijo siųstuvai su imtuvais
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL84 Podlaskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Województwo podlaskie

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Dostawa i montaż: transceivera (urządzenia nadawczo-odbiorczego) HF z wyposażeniem – 1 kpl, transceivera (urządzenia nadawczo-odbiorczego) HF, VHF i UHF z wyposażeniem – 1 kpl. oraz odbiorników HF z wyposażeniem – 17 kpl.W ramach tego zadania zostaną dostarczone i zainstalowane urządzenia radiowe HF. Instalacja transceivera HF z wyposażeniem i transceivera HF, VHF i UHF z wyposażeniem będzie dokonana w obiekcie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Odbiorniki HF z wyposażeniem zostaną zainstalowane w starostwach powiatowych i miastach na prawach powiatu woj. podlaskiego – 17 instalacji.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji jakości / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Podniesienie skuteczności systemu alarmowania i ostrzegania ludności” nr PL/2020/PR/0081 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zadanie 2: Dostawa i montaż na budynkach anten KF pionowej oraz anten drutowych

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45312330 Radijo antenų įrengimo darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL84 Podlaskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Województwo podlaskie

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Dostawa i montaż na budynkach urzędów administracji publicznej anten KF: pionowej dookólnej oraz anten drutowych typu Delta lub drutowych typu FD4 w JST woj. podlaskiego.W ramach tego zadania zostaną zainstalowane anteny fal krótkich przeznaczone do współpracy z transceiverami i odbiornikami HF. Instalacja anten będzie dokonana w obiektach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 2 instalacje oraz w JST woj. podlaskiego – 11 instalacji.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji jakości / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Podniesienie skuteczności systemu alarmowania i ostrzegania ludności” nr PL/2020/PR/0081 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zadanie 3: Dostawa i montaż na budynkach masztów antenowych wraz z systemami antenowymi

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45312330 Radijo antenų įrengimo darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL84 Podlaskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Województwo podlaskie

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Dostawa i posadowienie na budynkach masztów antenowych w technologii aluminium wraz z systemami antenowymi w JST woj. podlaskiego – maszty na 4 obiektach.W ramach tego zadania zostaną wybudowane maszty antenowe, aluminiowe kratownicowe o podstawie trójkąta równobocznego o boku 400–500 mm wraz z odciągami linowymi i systemami antenowymi o charakterystyce dookólnej – 9 anten i jednej antenie kierunkowej.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji jakości / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Podniesienie skuteczności systemu alarmowania i ostrzegania ludności” nr PL/2020/PR/0081 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 210-512546
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Zadanie 1: Dostawa i montaż transceiverów HF, VHF i UHF oraz odbiorników HF

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
31/12/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Przedsiębiorstwo Doradczo-Handlowe „Con-Spark” Sp. z o.o.
Adresas: al. Jana Pawła II 1
Miestas: Gdynia
NUTS kodas: PL63 Pomorskie
Pašto kodas: 81-345
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 90 590.50 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 85 793.40 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Zadanie 2: Dostawa i montaż na budynkach anten KF pionowej oraz anten drutowych

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
31/12/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Przedsiębiorstwo Doradczo-Handlowe „Con-Spark” Sp. z o.o.
Adresas: al. Jana Pawła II 1
Miestas: Gdynia
NUTS kodas: PL63 Pomorskie
Pašto kodas: 81-345
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 35 155.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 33 294.80 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 3
Pavadinimas:

Zadanie 3: Dostawa i montaż na budynkach masztów antenowych wraz z systemami antenowymi

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17 A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17 A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
12/01/2021