Storitve - 173045-2016

21/05/2016    S97

Španija-Alicante: Storitve pravne pomoči za osebje Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

2016/S 097-173045

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino
Nacionalna identifikacijska številka: V03965324
Poštni naslov: Avenida de Europa, 4
Kraj: Alicante (Alicante)
Šifra NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Poštna številka: 03008
Država: Španija
Kontaktna oseba: Rosa Pérez Pereira
E-naslov: Procurement@euipo.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1538
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve pravne pomoči za osebje Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Referenčna številka dokumenta: AO/005/16.
II.1.2)Glavna koda CPV
79140000 Storitve pravnega svetovanja in informiranja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Glavni cilj tega javnega razpisa je najprej za osebje EUIPO zagotoviti storitve pravne pomoči, kar pomeni pravno svetovati o kakršnih koli osebnih težavah, ki prizadenejo tako osebje kot njihove družinske člane. Ta posvetovanja se ne smejo nikoli nanašati na obstoječe delo, zakonske ali pogodbene zadeve med osebjem in EUIPO.

Drugič, zadeva zagotavljanje informacij o španski upravni zakonodaji, svetovanje, pomoč pri pripravljanju dokumentov, svetovanje za uradne institucije in posredovanje za Oddelek za človeške vire.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 350 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Avenida Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIJA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Pravna področja storitev v okviru tega javnega razpisa so zlasti naslednja:

1. Špansko nacionalno pravo in institucije, na lokalni (Alicante) in regionalni ravni.

2. Evropsko pravo in institucije.

3. Sporazum o sedežu, sklenjen med Kraljevino Španijo in Evropsko unijo (prej OHIM – zdaj EUIPO), in izvajanje le-tega (Državni uradni list 254 z dne 21.10.2011).

4. Diplomatski status, dodeljen osebju EUIPO na podlagi Protokola o privilegijih in imunitetah, ter izvajanje le-tega.

5. Izvajanje zasebnega mednarodnega prava ter veljavne nacionalne zakonodaje s področja javnega naročanja na področjih, kot so, med drugim, družinsko pravo, dedno pravo ali pravo lastninskih razmerij.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 350 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno število kandidatov: 5
Objektivna merila za izbor omejenega števila kandidatov:

Predvideno najmanjše število kandidatov je 5. Število kandidatov ni omejeno.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glej merila v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5)Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 17/06/2016
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
Datum: 01/07/2016
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:

Dokumenti javnega razpisa bodo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v točki I.1. Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje posodobitev, sprememb ali odgovorov na vprašanja v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxemburgo
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od datuma, na katerega je bila zadevna stranka obveščena, oziroma, če tega ni bilo, od datuma, ko je izvedela za zadevno dejanje.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
11/05/2016