Storitve - 174013-2021

08/04/2021    S68

Belgija-Bruselj: Okvirno naročilo storitev za študijo „MIL-UAS-Specific: metodologija ocenjevanja letalskega in zemeljskega tveganja za necertificirane vojaške sisteme brezpilotnega zrakoplova“

2021/S 068-174013

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska obrambna agencija
Poštni naslov: Rue Des Drapiers 17-23
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1050
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Procurement and Contract Unit
E-naslov: procurement@eda.europa.eu
Telefaks: +32 25042975
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eda.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8179
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8179
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Obramba

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirno naročilo storitev za študijo „MIL-UAS-Specific: metodologija ocenjevanja letalskega in zemeljskega tveganja za necertificirane vojaške sisteme brezpilotnega zrakoplova“

Referenčna številka dokumenta: 21.ISE.OP.377
II.1.2)Glavna koda CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Splošni cilj predlagane študije „Posebne operacije MIL-UAS“ je omogočiti necertificirane operacije sistemov brezpilotnega zrakoplova v specifični kategoriji operacij (imenovanih MIL-UAS-Specific) v tujih sodelujočih državah članicah in podpreti sodelujoče države EDA pri metodologiji ocenjevanja tveganja (identifikacija, ublažitev in orodja), če ne obstaja nacionalna metodologija.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca ali v katerih koli drugih prostorih, navedenih v razpisnih specifikacijah.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu spletnega mesta za e‑razpise, navedenem v zgornjem oddelku I.3) – „Sporočanje“.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu spletnega mesta eTendering, navedenem v oddelku I.3) – „Sporočanje“.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 18/05/2021
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 19/05/2021
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Prostori Evropske obrambne agencije.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeleži en pooblaščeni zastopnik vsakega ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Morebitne pripombe v zvezi z razpisnim postopkom lahko pošljete naročniku po elektronski pošti na naslov procurement@eda.europa.eu. Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Zahtevek za razveljavitev sklepa o oddaji lahko vložite v dveh mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila. Podani zahtevki in naši odgovori ali morebitne pritožbe glede nepravilnosti nimajo ne namena ne učinka, da bi prekinili časovni rok za vložitev zahtevka za razveljavitev ali da bi začeli novo obdobje za vložitev zahtevka za razveljavitev. Za postopke razveljavitve je pristojen organ, naveden v oddelku VI.4.1) obvestila o naročilu.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
01/04/2021