Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Paslaugos - 176451-2015

Pateikti glaustą rodinį

22/05/2015    S98

Belgija-Briuselis: DIGIT/R3/PO/2015/008 – parama ir konsultavimo paslaugos techniniam informatikos srities personalui IV (STIS IV)

2015/S 098-176451

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Informatikos generalinis direktoratas, R direktoratas: Išteklių valdymas ir optimizavimas, 3 skyrius: IRT pirkimai ir sutarčių valdymas
Adresas: rue Belliard 28, biuras: 07/142
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Kam: skyriaus vadovas Martin Bilbao
El. paštas: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22960762
Faksas: +32 22957702

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/calls_running/index_en.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=852

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija
Adresas: avenue du Bourget 1
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1140
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Informatikos generalinis direktoratas, B-28, 07/141
Kam: Martin Bilbao

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Kita: informacinės technologijos.
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
DIGIT/R3/PO/2015/008 – parama ir konsultavimo paslaugos techniniam informatikos srities personalui IV (STIS IV).
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 7: Kompiuterių ir susijusios paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: 1 ir 2 dalys: Briuselis ir Liuksemburgas.
3 dalis: Paslaugos vietoje – Briuselis ir Liuksemburgas bei JRC padaliniai (Ispra, Sevilija, Petenas, Gelis, Karlsrūhė ir Greindžas (Dublinas)). Paslaugos teikiamos ne vietoje – visos ES valstybės narės ir jų teisę dalyvauti turinčios užjūrio teritorijos, PPO sutartį dėl viešųjų pirkimų pasirašiusios valstybės narės ir kitos teisę dalyvauti turinčios šalys, su kuriomis ES pasirašė dvišalius susitarimus dėl prieigos prie pirkimo procedūrų. Išskirtiniais atvejais gali būti reikalingas paslaugų teikimas kitose vietose. Konkurso dalyviai informuojami, kad dauguma konsultantų turi turėti tinkamus saugumo įvertinimo arba patikimumo patikrinimo pažymėjimus (žr. konkurso specifikacijų 4.2.8 skyrių).
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su keliais subjektais
didžiausias skaičius numatomo preliminariojo susitarimo dalyvių: 3

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė metais: 4
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
— 1 dalis: techninė parama ir mobiliųjų, kliento ir serverio platformų sistemos integravimas.
— 2 dalis: bendra ir biuro automatizavimo parama ir inžinerija.
— 3 dalis: Informacinių sistemų ir žiniatinklio infrastruktūros sprendimų kūrimas, parama, projektavimas ir testavimas.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

72000000 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Iš viso 1 356 žmogaus metai (preliminaru, neįpareigojama) visoms dalims ilgiausiai galimai preliminariųjų sutarčių trukmei (4 metams). Išsamesnės informacijos ieškoti konkurso specifikacijose.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 24 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Techninė parama ir mobiliųjų, kliento ir serverio platformų sistemos integravimas
1)Trumpas aprašymas
Laiko ir priemonių (vietoje) paslaugos dėl techninės paramos ir mobiliųjų, kliento ir serverio platformų sistemos integravimo. Preliminariosios sutartys su keliais tiekėjais (daugiausia 3 rangovai), grindžiamos pakopinėmis sistemomis.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

72000000 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
37 žmogaus metai per metus (preliminaru, neįpareigojama).
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 24 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Preliminariųjų sutarčių trukmė gali būti pratęsta 2 kartus, kiekvieną kartą 1 metams. Išsamesnės informacijos ieškoti konkurso specifikacijose.
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Bendra ir biuro automatizavimo parama ir inžinerija
1)Trumpas aprašymas
Laiko ir priemonių (vietoje) bendros ir biuro automatizavimo paramos ir inžinerijos paslaugos. Preliminariosios sutartys su keliais tiekėjais (daugiausia 3 rangovai), grindžiamos pakopinėmis sistemomis.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

72000000 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
26 žmogaus metai per metus (preliminaru, neįpareigojama).
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 24 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Preliminariųjų sutarčių trukmė gali būti pratęsta 2 kartus, kiekvieną kartą 1 metams. Išsamesnės informacijos ieškoti konkurso specifikacijose.
Pirkimo dalis Nr.: 3 Pirkimo dalies pavadinimas: Informacinių sistemų ir žiniatinklio infrastruktūros sprendimų kūrimas, parama, projektavimas ir testavimas
1)Trumpas aprašymas
Paslaugos vietoje ir už jos ribų dėl informacinių sistemų ir žiniatinklio infrastruktūros sprendimų kūrimo, paramos, projektavimo ir testavimo. Preliminariosios sutartys su keliais tiekėjais (daugiausia 3 rangovai), grindžiamos pakopinėmis sistemomis.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

72000000 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
276 žmogaus metai per metus (preliminaru, neįpareigojama).
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Preliminariųjų sutarčių trukmė nebus pratęsta. Išsamesnės informacijos ieškoti konkurso specifikacijose.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Ne.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Žr. konkurso specifikacijas.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Žr. konkurso specifikacijas.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: taip
Ypatingų sąlygų aprašymas: žr. konkurso specifikacijas.
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. konkurso specifikacijas.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. konkurso specifikacijas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: žr. konkurso specifikacijas.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Žr. konkurso specifikacijas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Žr. konkurso specifikacijas.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
DIGIT/R3/PO/2015/008 STIS IV.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Išankstinis informacinis skelbimas

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2015/S 63-109959 31.3.2015

IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
17.7.2015
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 23.7.2015

Vieta:

rue Belliard 28, 06/SDR1 biuras, 1049 Briuselis, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti ne daugiau nei po 2 kiekvieno konkurso dalyvio atstovus.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Nauja registracijos procedūra (e. viešasis pirkimas):

Konkurso specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant klausimus ir atsakymus) galima gauti šiuo tinklavietės adresu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=852

Pageidaujantys dalyviai gali registruotis tinklavietėje. Taip jie galės gauti informaciją iš e. viešojo pirkimo sistemos, kai bus prieinamas naujinys, susijęs su šiuo kvietimu pateikti pasiūlymus.
Neužsiregistravusiems dalyviams rekomenduojama reguliariai apsilankyti tinklavietėje. Europos Komisija neprisiima atsakomybės už tai, kad konkurso dalyviai bus nesužinoję papildomos, su šiuo konkursu susijusios informacijos, publikuojamos tinklavietėje.
Ši informacija nebus spausdinama. 2008 m. Informatikos generaliniam direktoratui buvo suteiktas EMAS sertifikatas, kuriuo palaikomas aplinką tausojantis požiūris. EMAS yra aplinkosaugos vadybos ir audito sistema, savanoriška ES priemonė, kurią naudoja organizacijos, siekdamos pagerinti aplinkosaugos reikalavimų atitiktį.
Daugiau informacijos apie sąlygas, susijusias su sutartimi, sutarties trukme, sutarties pratęsimu, dalyvavimo sąlygas, mažiausius reikalingus pajėgumų lygius, numatytą bendrą paslaugų apimtį, informaciją apie specialias sutartis, kurios bus sudarytos, reikalingą informacija apie personalą, kuris bus atsakingas už paslaugos vykdymą, ir kt. pateikiama konkurso specifikacijose anksčiau minėtu interneto adresu.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo to, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija jam tampa žinoma. Europos ombudsmenui pateiktas skundas neturi galios šio laikotarpio sustabdyti ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Informatikos generalinis direktoratas, R direktoratas: Išteklių valdymas ir optimizavimas, 3 skyrius: IRT pirkimai ir sutarčių valdymas
Adresas: rue Belliard 28, biuras: 07/142
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22960762
Faksas: +32 22957702
Interneto adresas: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13.5.2015