Prekės - 178214-2023

24/03/2023    S60

Lenkija-Konin: Farmacijos produktai

2023/S 060-178214

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2023/S 045-133121)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Adresas: ul. Szpitalna 45
Miestas: Konin
NUTS kodas: PL414 Koniński
Pašto kodas: 62-504
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Elżbieta Marcinkowska
El. paštas: szp@szpital-konin.pl
Telefonas: +48 632404133
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.szpital-konin.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa leków stosowanych w ramach programów lekowych, chemioterapii i leków wspomagających

Nuorodos numeris: WSZ-EP-2/2023
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33600000 Farmacijos produktai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków stosowanych w ramach programów lekowych, chemioterapii i leków wspomagających. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy), w którym podano ilość przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na części (pakiety). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną, kilka lub wszystkie części. SWZ wraz z załącznikami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/wsz_konin.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/03/2023
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2023/S 045-133121

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 29/03/2023
Vietos laikas: 08:00
Turi būti:
Data: 03/04/2023
Vietos laikas: 08:00
Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Yra:
Data: 26/06/2023
Turi būti:
Data: 01/07/2023
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 29/03/2023
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 03/04/2023
Vietos laikas: 11:00
VII.2)Kita papildoma informacija: